دیگر محصولات

شرکت فولاد حاميران با بيش از 50سال تجربه در زمينه فولادهای آلياژی اكنون با در دست داشتن كليه مقاطع واستانداردهای الياژی ازقبيل:

فولادهای سردكار:

(2080-2601-2436-2379-2363-2767-2210-2510-2550-2542-2842-2067-3520-2721)

فولادهای گرمكار:

(2367-2365-2344-2343-2567-2714-2713-2313)

فولادهای قابل عمليات حرارتی:

(1181-1191-0503-0535-1221-6511-6562-6580-6582-7035-7218-7220-7225)

فولادهای سمانتاسيون:

(5752-5919-5920-7131-7147-7149)

فولادهای مقاوم به دمای بالا:

(7335-8070-7258)

فولادهای ابزاركربنی:

(1730-1740-1525-1545-1645)

فولادهای فنر:

(8159-1248)

فولادهای قالب پلاستيك:

(2312-2083-2311)

فولادهای زنگ نزن:

(4000-4006-4016-4021-4031-4057-4301-4401-4404-4541-4571)

فولادهای نسوز:

(4841-4828)

فولادهای تندبر:

(3207-3255-3343)

مقاطع گرد10الی1000

چهارگوش 10*10الی800*800

تختال 10*1 الی1800*400

رينگ 350 MIN (iD):الی MAX(OD):3400

سيلندرMIN(ID):250 الی MAX(OD):1000

ديسك MAX:2000  

و توليد انواع قطعات آلياژی به صورت تمام شده توسط مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان و فولاد آلیاژی ایران (فولاد آلیاژی یزد) فعالیت می نماید.