فولاد سردکار

فولادهاي ابزارسرکار در صنعت فولاد به سه دسته مجزا تقسيم مي شوند:

 • فولادهاي کم آلياژ و سخت شونده در روغن (O)
 • فولادهاي آلياژ متوسط هوا سخت (A)
 • فولادهاي سردکار پر کروم پر کربن (D)


ويژگی فولادهای سردکار

اين فولادها قابليت حفظ سختي در دماي بالا را ندارند اما در دماهاي پايين مقاومت سايشي بالايي دارند. عمق سختي پذيري بالا بوده و اعوجاج کمي در حين عمليات حرارتي دارند. احتمال ترک برداشتن در اشکال پيچيده حين عمليات حرارتي وجود دارد. استفاده براي برش در دماهاي پايين مقرون به صرفه تر است.

انتخاب فولاد نيازمند آشنايي با خواص مختلف آن نوع فولاد مي باشد:

سختکاري خانواده O در دماي پايين تر از 2 گروه ديگر انجام مي گردد لذا مقاومت سايشي متوسط همراه با چقرمگي بالا دارند( نسبت به گروه هاي A , D)

ميزان عناصر آلياژي گروه A مابين O , D است، قابليت ماشينکاري آن ها به علت منگنز کم است. دماي سختکاري از O بالاتر اما از D کمتر است. درگروه D به دليل وجود درصد بالاي Cr مقاومت به سايش بالاتر است.

 

نوع اول:
این فولاد در آبکاری  تغییر فرم نمی دهد. برای ساخت سنبه ، ماتریس ، قالب های سرامیکی چینی ، کاشی ، ابزار برشی مانند تیغچه ، برقو ، قلاویز ، تیغه های برش فلزات ، ابزار خم قالب های پرس و کشش و فرم دهنده و قرقره عاج به کار می رود. در مقابل سایش بسیار مقاوم است.

جدول استانداردها و نام های بین المللی

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

63-65

100-400

روغن حمام نمک 200-250C
400-450C
تا قطر 25 میلیمتر هوای خشک فشرده

930-980

800-850

1050-850

2.00

 

 

11.5

 

 

 

 

X210Cr
12

2080

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

Ch12

X210Cr
13Ku

BD3

D3

 

2002
CSN:19436

BORA12

RCC

SPECIALK

K100

 

 

نوع دوم:
این فولاد نیز دارای خواص فولاد بالا (2080) می باشد. با داشتن تنگستن اضافی دارای راندمان کار بسیار بالا بوده و در مقابل حرارت ناشی از کار خاصیت برشی خود را به خوبی حفظ می نماید.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

64-66

100-400

روغن حمام نمک 200-250C
یا
400-450C
هوا - هوای فشرده

950-980

800-850

1050-850

2.10

 

 

11.5

 

 

 

0.7

X210Cr
W12

2436

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

مریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان
  (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

Ch12W

 

 

D6

XW5

2002
SPECIAL
CSN:19437

BORA

RCC
EXTRA

SPECIAL
KR

K107

 

نوع سوم:
فولادی است مقاوم در مقابل ضربه و فشار برای ساخت انواع سنبه های پر استقامت سنبه های حکاکی _ زرگری و ضرب مسکوکات _ انواع قلم _ ماتریس برش _ تیغچه های برش ورق و میله گردهای فولادی با ضخامت و سختی زیاد به کار می رود. در کارخانجات میخ سازی نیز مصرف می شود. برای برش چوب نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با تغییر درجه بازگشت به عنوان گرمکار نیز به کار می رود.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

55-59

100-400

روغن

890-920

710-750

1050-850

0.47

0.9

 

1.0

 

 

0.2

2.0

45WCr
V7

2542

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان
 (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

5ChW2SF

58WCr9KU

BS1

S1

M4

TENAX N

 

RTW2H

MY EXTRA

K450

 

نوع چهارم:
این فولاد با وجود قدرت برش زیاد برای ورق های نازک و مقاومت در مقابل اصطکاک شکننده نبوده و برای ابزار سردکار مانند ابزارهای نجاری _ سنبه _ ماتریس _ برش پرس و کشش و انواع ابزارهای اندازه گیری به کار می رود. در کارخانجات پروفیل سازی برای ساخت قرقره استفاده می شود پس از آبکاری فرم اصلی خود را حفظ می نماید. با پلیش عالی برای ساخت انواع قالب های ملامین _ باکلیت و پلاستیک مصرف می شود.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

63-65

100-400

روغن
حمام نمک 200-250C
تا قطر 20میلیمتر

820-780

710-750

1050-850

0.95

 

1.1

0.5

 

 

0.1

0.5

100Mn
CrW4

2510

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

9ChWG

 

BO1

O1

DF2

STABiL K
CSN:19314

VERESTA V

RUS3

AMUTITS

K460

 
 

نوع پنجم:
فولاد نقره ای (آموتیت) به صورت سنگ زده برای ساخت انواع سنبه، پین ، مته ، حدیده ،  قلاویز برقو و وسایل دقیق مانند محور ماشین های کوچک به کار می رود.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد 
 آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

64-66

100-400

آب  
روغن تا قطر 12 میلیمتر

780-810
810-840

710-750

1050-850

1.18

 

 

0.7

 

 

0.1

 

115CrV3

2210

 

 

انواع فولاد سردکار

فولاد SPK   (1.2080  ،  K100)

فولاد SPK  یک فولاد ابزار کار سرد پرآلیاژ است.  ساخت دستگاه ها ، موتور و وسايل نقليه در يك ترتيب از فرآيندهاي نوردي ( فورج ، پهن كاري ، اكستروژن سرد ، پرس كاري ، بالج كردن ) كشش عميق با كيفيت سطحي و عمليات بازپخت متوسط  . با خطوط توزيع تنش مناسب ، كيفيت سطحي خيلي خوب و دقت در اثر كار سرد ، سختي و استحكام كششي و نقطه تسليم همچنين بسته به موقعيت ، امكان حصول كيفيتهاي بالائي با فولادهاي آلياژي قابل حصول ميباشد.در رابطه با تنش داخلي بالاي و ارتعاشي ميگردد علاوه برآن ،اين سطح بعلت پوشش مناسب ميگردد با داشتن مكان توزيع خطوط تنش مناسب با استفاده از تغيير شكل تحت فشار ، ميزان تغيير شكل و همچنين كيفيت انتخاب فلز عمدتا بستگي به شكل قطعه ، كارمكانيكي سرد مورد نياز و مقادير فولاد ، قطعات كار سرد شده نيز ميتوانند عمليات حرارتي ، سخت  و برگشت يا بطور سطحي سخت شوند. قطعات با شكلهاي مختلف را ميتوان توليد كرد بطوري كه داراي چگالي بالا ابعادي بالا باشند.چون هنگام اكستروژن سرد ، در نتيجه افزايش استحكام افزايش ميابد و در نتيجه خواص كارپذيري قطعات تمام شده ميتواند بهبود يابد. فولادهاي ساده وجود دارد كه در روشهاي معمولي توليد قطعات مثل ماشين كاري و عمليات حرارتي تنها به وسيله ناحيه سطحي كارسخت شده ، صاف بودن اين سطح باعث بهبود استحكام خستگي فسفاته محكمي كه داردداراي  خواص لغزشي ومقاومت سايشي خيلي با شكل قطعه ميتوان از تاثير مخرب شيارها و خارهاي سطحي جلوگيري كرد فولاد محدود ميشود بوسيله ماكزيمم فشار سطحي مجاز بين قطعه و ابزار كيفيت مكانيكي نهائي قطعه خواهد  داشت.


کاربردها SPK :

 1. ابزار تراشکاری و پانچ کردن
 2. تیغه های برش
 3. ابزار برقوکاری
 • دمای فرجینگ (Forging) :1050-850
 • دمای آنیلینگ (Annealing) : 850-800
 • دمای سختی پذیری(Hardening) : 970-940
 • محیط خنک کردن (Quench) : روغن- حمام نمک - هوا
 • دمای برگشت (Tempering) : 400-100
 • دماها برحسب سانتی گراد می باشد.


فولاد SPK R (1.2436  ، k107)

(SPK R ) یک فولاد ابزار کار سرد پر آلیاز است و سختی پذیری آن بیشتر از X210Cr12(SPK) می باشد. نمونه هایی از کاربرد  آن عبارتند از تیغه های فولادی برای برش محصولات پشمی ، قالب های دوره زنی و سوراخ کاری ، وسایل خان کشی ، قالب های کله زنی سرد ، قالب های ریختگی تحت فشار آلومینیوم ، قالب های تولید لوله ، قالب های کشش ، گیج ها ، ابزارهای چوب بری تحت تنش بالا و بدون نیاز به چقرمگی زیاد ، ابزار پرس در صنایع سرامیک و داروسازی ، پانچ ها ، برقوها ، نازل های سندبلاست ، تیغه های برش صفحات ، نوارهای فولادی تا ضخامت 3mm ، قالب های غلتشی و رزوه و قالب های کشش سیم.

کاربردهای فولاد SPK R در صنایع مختلف:

 1. سنبه ها و ابزارهای برشی برای شرایط حاد
 2. برقوکارها
 3. خان کش ها
 • دمای فرجینگ (Forging) :1050-850
 • دمای آنیلینگ (Annealing) : 850-800
 • دمای سختی پذیری(Hardening) : 1020 ، 980 - 950
 • محیط خنک کردن (Quench) : روغن – حمام نمک – هوا همراه با نیتراسیون
 • دمای برگشت (Tempering) : 500 ، 400-100
 • دماها برحسب سانتی گراد می باشد.

 
فولاد SPK NL  (1.2601،K105)

 با ایجاد اختلاف اندک در عناصر پایه فولاد SPK و اضافه کردن عناصری نظیر وانادیوم و تنگستن ، فولاد SPK NL  تولید میشود که علاوه بر سختی بیشتر ، مقاومت به سایش بالاتری دارد.

کاربردهای فولاد SPK NL در صنایع مختلف :

 1. ابزارهای تراشکاری حساس به شکست
 2. کلاهک ها
 3. قالب های کله زنی
 4. تیغه های برشی
 5. ابزارهای داخل تراشی
 • دمای فرجینگ (Forging) :1050-850
 • دمای آنیلینگ (Annealing) : 850-800
 • دمای سختی پذیری(Hardening) : 1080-1050 ، 1010-980
 • محیط خنک کردن (Quench) : روغن- حمام نمک – هوا همراه با نیتراسیون
 • دمای برگشت (Tempering) : 570-520 ، 400-100
 • دماها برحسب سانتی گراد می باشد.


فولاد 2379 1. (K110)

 فولاد 2379   فولاد سردکار پرآلیاژ است که دارای پایداری ابعاد ، کربن و کروم بالای 12 درصد میباشد.این فولاد دارای چقرمگی خوب و به ویژه مناسب برای سختی سازی از روش هواسختی میباشد. وانادیوم بالای این فولاد باعث میشود که مقاومت به سایشی ، عمر لبه برشی ابزار و مقاومت گرمایی آن بالا رود. قابلیت جوشکاری فولاد بهتر و مقاومت در برابر هیدروژن بالا میرود. شرکت بهلر فولاد 2379 را به روش ESR  تولید کرده و فولاد K110(ISODUR)  با خواص بهتری نسبت به فولادهای موجود در بازار در اختیار مشتریان قرار میدهد.


کاربردهای فولاد K110  در صنایع مختلف:

 1. قالب های تراش حساس به شکست
 2. قالب های نوردپیچ
 3. برقوزنها
 4. کلاهک ها
 5. غلتک های برش صنایع پروفیل ساز
 • دمای فرجینگ ( Forging) :1050-850
 • دمای آنیلینگ ( Annealing) : 850-800
 • دمای سختی پذیری( Hardening) : 1040-1020 ، 1080-1060
 • محیط خنک کردن (Quench) : روغن- حمام نمک – هوا همراه با نیتراسیون
 • دمای برگشت ( Tempering) : 570-520 ، 400-100
 • دماها برحسب سانتی گراد می باشد.

 

فولاد آموتیت (1.2210 ، K460)

 در طبقه بندی فولاد های سردکار علاوه بر فولادهای Spk می توان به فولاد کاربردی دیگری با نام فولاد آموتیت اشاره کرد. فولاد آموتیت ((Amutit s به شماره استاندارد 1.2510 و با داشتن عناصر وانادیوم و تنگستن، علاوه بر خواص یاد شده در فولاد Spk ویژگی های منحصر به فردی دارد. فولاد آموتیت Amutit را به عنوان فولادی برنده و مقاوم به سایش می شناسند.این توع فولاد در شرکت بهلر با کیفیت بالاتر به عنوان K460 در اختیار مشتریان قرار میگیرد.   


کاربردهای فولاد K460  در صنایع مختلف:

 1. ابزار تراشکاری برای پیچ تراشی
 2. تیغه فرزها
 3. برقوکاری
 4. پرگارهای آهنی
 • دمای فرجینگ ( Forging) :850-1050
 • دمای آنیلینگ ( Annealing) : 710-750
 • دمای سختی پذیری( Hardening) : 780-820
 • محیط خنک کردن (Quench) : روغن- حمام نمک
 • دمای برگشت ( Tempering) : 100-400
 • دماها برحسب سانتی گراد می باشد


فولاد K340 (انحصاری بهلر)

 فولاد K340 فقط در کارخانه بهلر با گرید ISODUR به روش ESR تولید میشود. با توجه به عناصر آلیاژی و تولید شده به روش ESR   ،  K340   دارای مقاومت برشی (سایشی و چسبندگی ) ، چقرمگی و استحکام فشاری خوبی است و همچنین در طول انواع عملیات حرارتی دارای پایداری ابعاد قابل توجهی می باشد.

 • دمای فرجینگ (Forging) :850-1050
 • دمای آنیلینگ (Annealing) : 800-850
 • دمای سختی پذیری(Hardening) : 1040-1060
 • محیط خنک کردن (Quench) : روغن- حمام نمک-هوا
 • دماها برحسب سانتی گراد می باشد.

 

قیمت فولاد سردکار

قیمت فولاد آلیاژی در جهان متاثر از قیمت عوامل مهمی از جمله موارد اولیه و قیمت سوخت و انرژی و هزینه های حمل و نقل می باشد.قیمت فولاد سردکار نیز علاوه بر عوامل فوق تا حدودی از میران عرضه و تقاضا یا به نوعی حجم خرید فولاد سردکار در بازار تاثیر می پذیرد. برای دریافت قیمت دقیق فولاد سردکار و یا دریافت لیست قیمت فولاد سردکار و انواع آن می توانید با کارشناسان فروش فولاد حامیران در ارتباط باشید. فروش فولاد سردکار در مجموعه حامیران با تضمین کیفیت و قیمت انجام می گیرد.