فولاد سمانته (سمانتاسیون)

فولاد سمانته به علت دارا بودن کربن پایین و کرم و نیکل بالا در مقابل فشار و اصطکاک مقاومت بسیار دارد. برای ساخت انواع چرخ دنده پیستون میله های هزار خار ، گژن پین میل فرمان قطعات حفاری، در صنعت ریسندگی و بافندگی و … به کار می رود و هر مقدار که نیکل این نوع فولاد بالاتر باشد مقاومت در برابر پیچش و ضربه قویتر میشود با عملیات سمانتاسیون در آبکاری پوسته این فولاد باسختی HRC 60-+2 و مغز این فولاد نرم بوده و در مقابل فشار و پیچش مقاومت فراوانی دارد . و در صنعت سند بلاس نیز کاربرد فراوان دارد.


نوع اول
این فولاد سمانته به علت دارا بودن کرم و نیکل بالا در مقابل فشار و اصطکاک مقاومت بسیار عالی دارد. برای ساخت انواع چرخ دنده پیستون میله های هزار خار - گژن پین میل فرمان و ... به کار می رود و با پلیش عالی در صنایع پلاستیک و ملامین نیز به کار می رود. با استاندارد 5919 (7210 آساب) تقریبا خواص مشابهی دارد.

جدول استانداردها و نام های بین المللی

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

60

170-210

روغن
آب حمام نمک
 160-250C
فرو بردن در آب فقط برای قطعات بزرگ با اشکال ساده

800-830

650-700
 در کوره به آهستگی خنک شود

1150-850

0.18

0.3

0.5

2.0

 

2.0

 

 

18crNi8

5920

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

15Ch2GN
2T

 

EN320

 

تقریبا بهتر از
7210

بهتر از
CNI
CSN:16321

E22Z

RECN

ECN200

E220

 

 

نوع دوم

این فولاد سمانته نیز برای ساخت کلیه قطعاتی که باید دارای سطح بسیار سخت و مغز نرم باشند به کار می رود.مانند انواع مختلف چرخ دنده - میل فرمان - کرانویل و پیتیون و غیره در صنایع پلاستیک نیز استفاده می شود. با استاندارد 7147 تقریبا خواص مشابهی دارد. برای ساخت پوسته های فک آسیاب و میل جک های هیدرولیکی نیز به کار می رود.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد  آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

60

170-210

روغن
آب حمام نمک (160-250C)فرو بردن در آب فقط برای قطعات بزرگ با اشکال ساده

810-840

650-700

1150-850

0.17

0.3

1.2

1.0

 

 

 

 

16MnCr5

7131

 

روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

مریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان  (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

18ChG

16MC5

527M17 527A19 (~EN207)

5115

 

CE2
CSN:14220

ECN

EC 80

EB 80

E410

 

انواع فولاد سمانته

  • فولاد 1.5752 (E200)
  • فولاد 1.5919 (E230)
  • فولاد 1.5920 (E220) (ECN200)
  • فولاد 1.7131 (E410) (EM80)
  • فولاد 1.7147 (E400)
  • فولاد 1.7149 (E401)

 

فولاد های سمانته به دو دسته تقسیم می شوند: سمانته های نیکل دار و سمانته های غیر نیکل دار،  که فولاد 1.7131 از جمله فولاد های سمانته غیر نیکل دار می باشد. در واقع اصطلاح سمانته یا سمانتاسیون به معنی سختکاری سطحی می باشد که در واقع نوعی عملیات حرارتی هستند که سطح نمونه سخت می گردد و مغز نمونه بدون تاثیر سختی می ماند که در واقع می گوییم سطح سخت و مغز چقرمه (نرم) است. این فولاد ترکیب شیمیایی 16 MnCR5 که در دمای 880-980 درجه سانتی گراد کربن دهی می گردد  که در دمای780-820 سطح آن سخت می شود و در دمای 150-200 درجه ی سانتی گراد، تمپر می شود و سطح آن ماکزیمم (البته سایز های ریز) به 47HRC می رسد از موارد کاربرد آن می توان به چرخ های دندانه دار و اجزاء فرمان اشاره نمود.
درصد کربن فولاد سمانته پایین و حداکثر3/.است.فولادهای سمانتاسیون علاوه بر کربن دارای عناصر آلیاژی دیگر نظیر: منگنز، سیلیسیم ، کرُم ، مولیبدن و نیکل می باشند و تحت عملیات حرارتی کربن دهی تولید می شوند . به دلیل درصد پایین کربن بعد از عملیات حرارتی سخت کاری سختی بالایی نخواهند داشت.اگر سطح فولاد با عملیات کربن دهی پرکربن شود سختی سطح بالا می رود .حداکثر نفوذ کربن 2 میلیمتر زیر سطح خواهد بود. فولادهای سمانته سطحی سخت و مغزی نرم و چقرمه و مقاومت به سایش بالایی خواهند داشت و در عین حال مقاومت به ضربه بالایی نیز دارند.فولادهای سمانته به دو دسته با استانداردهای مختلف تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند:

فولاد سمانته نوع اول

این فولاد سمانته به علت دارا بودن کرم و نیکل بالا در مقابل فشار و اصطکاک مقاومت بسیار عالی دارد. برای ساخت انواع چرخ دنده پیستون میله های هزار خار - گژن پین میل فرمان و ... به کار می رود و با پلیش عالی در صنایع پلاستیک و ملامین نیز به کار می رود.با استاندارد 5919 1. تقریبا خواص مشابهی دارد.

فولاد سمانته نوع دوم

این فولاد سمانته نیز برای ساخت کلیه قطعاتی که باید دارای سطح بسیار سخت و مغز نرم باشند به کار می رود.مانند انواع مختلف چرخ دنده - میل فرمان - کرانویل و پیتیون و غیره در صنایع پلاستیک نیز استفاده می شود. با استاندارد 71471. تقریبا خواص مشابهی دارد. برای ساخت پوسته های فک آسیاب و میل جک های هیدرولیکی نیز به کار می رود.

ایجاد پوشش‌های پایه کروم بر فولاد ساده کم کربن به روش سمانتاسیون بسته‌ای

عملیات حرارتی سطحی فرایندی شامل گستره وسیعی از روش های مختلف می باشد. که برای افزایش سختی، بهبود مقاومت سایشی، افزایش میزان مقاومت به خستگی و حتی افزایش مقاومت در برابر خوردگی به کار می رود، بدون اینکه خواص درونی قطعه نظیر نرمی مغز و چقرمگی تحت تاثیر قرار گیرد. از جمله اعمال سطحی، عملیات پوشش دهی نفوذی است. در این پروژه از روش کروم دهی به روش سمانتاسیون بسته ای، از جمله روش های ایجاد پوشش نفوذی،، برای ایجاد پوشش های کروم بر روی سه نوع فولاد کربنی ساده استفاده شد. این عملیات 1000 C انجام و اثر متغیرهای زمان و مقدار کربن فولاد مورد بررسی واقع شد.

فولادها دارای مقادیر کربن 4%، 13/0 و 45/0 بودند و هر کدام در زمان های 2، 4، 6، 8 و 10 ساعت مورد عملیات کروم دهی قرار گرفتند. مخلوط پودر مورد استفاده برای این آزمایشات بصورت 25 درصد وزنی کروم، 5 درصد وزنی کلرید آمونیوم و 70 درصد وزنی پیدر آلومین انتخاب شد. بررسی نتایج اشعه ایکس وجود فازهای (CrFe)2N1-x ، Cr23C6 و (CrFe(7C3 را نشان داد نتایج سختی سنجی مشخص کرد که تغییرات زمان انجام آزمایشات کروم دهی و همچنین مقدار کربن فولاد تاثیر چندانی بر میزان سختی پوشش حاصل ندارد که با توجه به وجود فازهای مشابه در پوشش ها، منطقی به نظر می رسد. بررسی ضخامت پوشش ها هم نشان داد که افزایش زمان انجام آزمایشات و همچنین افزایش مقدار کربن فولاد، باعث افزایش ضخامت پوشش می شود. از رسم نمودار ضخامت بر حسب ریشه دوم زمان انجام آزمایش، مقدار Kp برای فولادهای 1، 2 و 3 به ترتیب 80/1، 24/2 و47/3 بدست آمد و مشخص گردید که با افزایش مقدار کربن فولاد مقدار Kp نیز افزایش می یابد و این به معنای افزایش ضخامت پوشش می باشد.

قیمت فولاد سمانته

فولاد سمانته بخاطر درصد کربن پایین و در عین حال کرم و نیکل بالا دارای مقاومت بسیار خوبی در مقابل فشار و اصطحکاک است. از همین جهت است که از فولاد سمانته برای ساخت قطعاتی همچون چرخ دنده ، میل فرمان و قطعات حفاری استفاده می شود. قیمت فولاد سمانته بسته به سایز آن و موجود بودن آن و میزان تقاضا در بازار برای آن متفاوت است. شرکت فولاد آلیاژی اصفهان و فولاد آلیاژی یزد و همچنین اسفراین از تولید کنندگان فولاد سمانته در کشور هستند .

هر چند که در بازار بار های چینی و هندی نیز یافت میشود. شرکت فولاد حامیران نمایندگی رسمی شرکت فولاد آلیاژی اصفهان و همچنین نمایندگی رسمی فولاد آلیاژی یزد می باشد که برای خرید فولاد سمانته این دو کارخانه و دیگر تولید کنندگان می توانید با کارشناسان بخش فروش فولاد سمانته حامیران در ارتباط باشید.قیمت فولاد سمانته در سایز های مختلف نیز از طریق همین کارشناسان قابل استعلام است و میتوانید لیست قیمت فولاد سمانته را از کارشناسان ما درخواست کنید.