فولاد SPK

  • نویسنده: حامیران
  • تاریخ و ساعت: 1396/04/07 - 10:18

مشخصـه:     34 CrNiMo 6, G34CrNiMo6, GS-34 CrNiMo 6

كشور:       آلمان

گروه فولاد:  فولاد آلياژي با كيفيت بالا

استاندارد:  DIN از آلمان

فولاد SpK یا Special K یکی از فولادهای ابزاری سرد کار است. فولاد Spk با شماره استاندارهای 1.2080 و X2 10Cr12 هم نامگذاری شده است. فولاد Spk را به عنوان یک فولاد دارای سختی بالا می شناسند و به علت داشتن کروم (Cr) بالا ، مقاومت به سایش قابل قبولی دارد. عملیات حرارتی فولاد Spk معمولا در دمای 930 درجه سانتی گراد جهت سختکاری (فرگوته) انجام میشود.

   1) 1652 Teil 4: فولادهاي صيقلي - فولادهاي مناسب جهت آب دادن و بازگشت

   2) 1654 Teil 4: فولادهاي كله زني سرد و اكستروژن سرد. فولادهاي مناسب جهت آب دادن و بازگشت

   3) 17201: قطعات آهنگري و ميله هاي فورج شده ساخته شده از فولادها براي سخت كردن بازگشت

   4) 17204: لوله هاي گرد بي درز ساخته شده از فولادها براي سخت كردن و بازگشت

   5) EN 10083 Teil 1: فولادهاي آبداده و بازگشت شده . فولادهاي مخصوص

   6) SEW 550: فولادهايي مناسب براي فورجينگ هاي بزرگتر

   7) 17205: قطعات ريختگي قابل عمليات حرارتي

   8) 36 CrNiMo 6 (683 T.1)

 

تركيب شيميايي:

   تركيب  عنصر    حداقل      حداكثر  واحد  جزئيات

   ------ ----    -------    ------- ----  ---------

          C    از 0,30    تا 0,38    %      

          Cr   از 1,30    تا 1,70    %      

          Mn   از 0,50    تا 0,80    %      

          Mo   از 0,15    تا 0,30    %      

          Ni   از 1,30    تا 1,70    %      

          P    از 0       تا 0,035   %      

          S    از 0       تا 0,035   %      

          Si   از 0       تا 0,40    %      

   ريختگي

          C    از 0,30    تا 0,37    %      

          Cr   از 1,40    تا 1,70    %      

          Mn   از 0,60    تا 1,00    %      

          Mo   از 0,20    تا 0,30    %      

          Ni   از 1,40    تا 1,70    %      

          P    از 0       تا 0,020   %      

          S    از 0       تا 0,015   %      

          Si   از 0       تا 0,60    %      

 

خواص مكانيكي:

   خواص مكانيكي ، آبداده شده و باز پخت شده

      تنش تسليم

              <= 16 mm :  >= 1000   N/mm(2)

              17 mm  ...  40 mm :  >= 900   N/mm(2)

              41 mm  ...  100 mm :  >= 800   N/mm(2)

              101 mm  ...  160 mm :  >= 700   N/mm(2)

      استحكام كششي

              <= 16 mm :  1200  ...  1400   N/mm(2)

              17 mm  ...  40 mm :  1100  ...  1300   N/mm(2)

              41 mm  ...  100 mm :  1000  ...  1200   N/mm(2)

              101 mm  ...  160 mm :  900  ...  1100   N/mm(2)

      ازدياد طول بعد از شكست

              <= 16 mm :  >= 9   %

              17 mm  ...  40 mm :  >= 10   %

              41 mm  ...  100 mm :  >= 11   %

              101 mm  ...  160 mm :  >= 12   %

      كاهش سطح مقطع

              <= 16 mm :  >= 40   %

              17 mm  ...  40 mm :  >= 45   %

              41 mm  ...  100 mm :  >= 50   %

              101 mm  ...  160 mm :  >= 55   %

      DVM  (ISO - V)   ميزان ضربه

              <= 16 mm :  35  ...  35   J

              17 mm  ...  40 mm :  45  ...  45   J

              41 mm  ...  100 mm :  45  ...  45   J

              101 mm  ...  160 mm :  45  ...  45   J

   عمليات حرارتي

      كار گرم

              1050  ...  850   ّC

      باز پخت كردن

              650  ...  700   ّC

      سختي برينل باز پخت شده

              <= 248   HB 30

      نرماله كردن

              850  ...  880   ّC

      دماي سخت كردن براي آب دادن در

         روغن

              830  ...  860   ّC

      قطعه آزمايش جميني

         مسافت 1/5 ميليمتر

              50  ...  58   HRC

               ( ، مشخصه معمولي  H )

      بازگشت

              540  ...  680   ّC

   خواص مكانيكي براي كله زني سرد و اكستروژن

      فولاد عمليات حرارتي پذير

              yes

      باز پخت كردن

              650  ...  700   ّC

      استحكام كششي

          باز پخت شده ( و صيقلي شده)

              <= 680   N/mm(2)

         سرد كشيده شده و باز پخت شده

              <= 660   N/mm(2)

         سرد كشيده شده و باز پخت شده و

              <= 680   N/mm(2)

      كاهش سطح مقطع

          باز پخت شده ( و صيقلي شده)

              >= 58   %

         سرد كشيده شده و باز پخت شده

              >= 60   %

         سرد كشيده شده و باز پخت شده و

              >= 60   %

   عمليات حرارتي

      سخت كردن

              830  ...  860   ّC

         روغن

              yes

      بازگشت

              540  ...  680   ّC

      نرماله كردن

              850  ...  880   ّC

   خواص مكانيكي

      تنش تسليم

              <= 16 mm :  >= 1000   N/mm(2)

              17 mm  ...  40 mm :  >= 900   N/mm(2)

              41 mm  ...  100 mm :  >= 800   N/mm(2)

      استحكام كششي

              <= 16 mm :  1200  ...  1400   N/mm(2)

              17 mm  ...  40 mm :  1100  ...  1300   N/mm(2)

              41 mm  ...  100 mm :  1000  ...  1200   N/mm(2)

      ازدياد طول

              <= 16 mm :  >= 9   %

              17 mm  ...  40 mm :  >= 10   %

              41 mm  ...  100 mm :  >= 11   %

      كاهش سطح مقطع

              <= 16 mm :  >= 40   %

              17 mm  ...  40 mm :  >= 45   %

              41 mm  ...  100 mm :  >= 50   %

      DVM  (ISO - V)   ميزان ضربه

              <= 16 mm :  >= 35   J

              17 mm  ...  40 mm :  >= 45   J

              41 mm  ...  100 mm :  >= 45   J

 

كاربردها:

   فولادهاي عمليات حرارتي پذير

   ميل لنگها (شفت هاي خارج از مركز)0 قطعات دنده ها

   فولاد براي اكستروژن سرد

 

 قطعات ماشين آلات با كيفيت بالا و توليد انبوه در مهندسي عمومي

ساخت دستگاه ها ، موتور و وسايل نقليه در يك ترتيب از فرآيندهاي نوردي ( فورج ، پهن كاري ، اكستروژن سرد ، پرس كاري ، بالج كردن ) كشش عميق با كيفيت سطحي و عمليات بازپخت متوسط)  . با خطوط توزيع تنش مناسب ، كيفيت سطحي خيلي خوب و دقت در اثر كار سرد ، سختي و استحكام كششي و نقطه تسليم همچنين بسته به موقعيت ، امكان حصول كيفيتهاي بالائي با فولادهاي آلياژي قابل حصول ميباشد. در رابطه با تنش داخلي بالاي و ارتعاشي ميگردد علاوه برآن ،اين سطح بعلت پوشش مناسب ميگردد با داشتن مكان توزيع خطوط تنش مناسب با استفاده از تغيير شكل تحت فشار ، ميزان تغيير شكل و همچنين كيفيت انتخاب فلز عمدتا بستگي به شكل قطعه ، كارمكانيكي سرد مورد نياز و مقادير فولاد ، قطعات كار سرد شده نيز ميتوانند عملياتحرارتي ، سخت  و برگشت يا بطور سطحي سخت شوند. قطعات با شكلهاي مختلف را ميتوان توليد كرد بطوري كه داراي چگالي بالا ابعادي بالا باشند. چون هنگام اكستروژن سرد ، در نتيجه افزايش استحكام افزايش ميابدو در نتيجه خواص كارپذيري قطعات تمام شده ميتواند بهبود يابد. فولادهاي ساده وجود دارد كه در روشهاي معمولي توليد قطعات مثل ماشين كاري و عمليات حرارتي تنها به وسيله ناحيه سطحي كارسخت شده ، صاف بودن اين سطح باعث بهبود استحكام خستگي فسفاته محكمي كه داردداراي  خواص لغزشي ومقاومت سايشي خيلي با شكل قطعه ميتوان از تاثير مخرب شيارها و خارهاي سطحي جلوگيري كرد فولاد محدود ميشود بوسيله ماكزيمم فشار سطحي مجاز بين قطعه و ابزار كيفيت مكانيكي نهائي قطعه خواهد  داشت .

برای اطلاع از قیمت فولاد SPK به صورات روزانه می توانید با بخش فروش فولاد SPK حامیران با شماره 02163511 در تماس باشید.

کلمات کلیدی

به کانال رسمی حامیران در تلگرام بپیوندید