عملیات حرارتی تبلور مجدد

  • نویسنده: حامیران
  • تاریخ: 1396/05/03 - 09:54

تبلور مجدد (recrystallization) عبارت است از عملیاتی که در آن، در اثرحرارت دادن دانه‌های جدید  هم‌ محور و عاری از تنش در فلز کار سرد شده به وجود می‌آید. از اثرات کار سرد می توان به تغییر شکل دانه‌ها در جهت اعمال نیرو و ایجاد تنش‌ های داخلی اشاره کرد. همچنین عملیات‌ تبلور مجدد، تغییراتی که در اثر

به کانال رسمی حامیران در تلگرام بپیوندید