فولادهای تریپ (TRIP )

  • نویسنده: حامیران
  • تاریخ: 1396/04/26 - 13:53

فولادهای تریپ (TRIP) عبارت است از یک ریزساختار که معمولا فریت آلوتروپیک یا بینیت عاری از کاربید و آستنیت باقیمانده غنی از کربن می باشد. آستنیت باقیمانده متحمل استحاله مارتنزیتی در قسمت طول تغییر شکل می گردد که توانایی فولاد به کار سخت شدن را زیاد می کند، پس  ناپایداری پلاستیک به تاخیر می افتد.
 

به کانال رسمی حامیران در تلگرام بپیوندید