بازار بیلت ترکیه در سکوت

هفته ی گذشته نیز در ترکیه خریداران اکثرا ترجیح دادند قراضه صادراتی بخرند تا بیلت، ولی از جهات دیگر لازم به ذکر است که عرضه کننده های بیلت بیشتر تمایل دارند تا با ترک  ها معامله کنند و تعداد این دسته افراد نیز افزایش پیدا کرده است.

در کنار عرضه کننده های سی آی اس که قیمت ها را 10 دلار کاهش دادند به 405 تا 410 دلار  هر تن سی اف آر رساندند ولی هنوز مورد قبول نبوده، بنابراین برخی کشورهای دیگر نیز به بازار ترکیه تمایل نشان داده اند. در حوزه جی سی سی ایران اخیرا فروش داشته و به دنبال یافتن مشتریانی بزرگ تر از ترکیه نیز می باشد. قیمت پیشنهادی برای تناژ بالا 400 تا 405 دلار  هر تن سی اف آر شنیده شد و شایعات در مورد معامله در 390 تا 400 دلار نیز در بازار بود.

نکته دیگری که لازم به ذکر است، این است که اخیرا چین پس از چندین ماه به بازار ترکیه بازگشته و بیلت را در 415 تا 420 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد داد ولی هنوز قیمت آن رقابتی نیست. به گزارش حامیران، در بازار داخلی ترکیه نیز هفته گذشته بیلت 405 تا 410 دلار هر تن درب کارخانه و در ثبات بود. تقاضا نسبتا کم بوده است.

  • نوشته شده در تاریخ: 1396/01/29