رشد تولید فولادو عبوراز مرز 7 میلیون تن

طبق آمارهای بدست آمده، در 4 ماه نخست سال میزان تولید بلوم و بیلت در کشور 3 میلیون و 770 هزار تن و تولید اسلب 3 میلیون و 292 هزار تن بوده است که بلوم و بیلت با رشد 19 درصدی و اسلب 15 درصدی مواجه بوده است. همچنین در این مدت میزان تولید فولاد خام در بخش های خصوصی و خصوصی شده 6 میلیون و 39 هزار تن بوده است. طبق آمار اعلام شده، میزان تولید آهن اسفنجی هم7 میلیون و 245 هزار تن بوده است که این میزان 27 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

 افتتاح تعدادی واحد احیای مستقیم از فولادهای استانی موجب شده تا تولید آهن اسفنجی افزایش یابد. تولید تمام محصولات فولادی در مدت یاد شده 6 میلیون و 339 هزارتن بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

افزایش صادرات فولاد خام 

در شرایطی که کاهش صادرات فولاد خام به چشم می خورد، طبق آمار بدست آمده صادرات محصولات فولادی رشد 67 درصدی داشته است. به عبارت دیگر میزان صادرات فولاد خام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 2 میلیون و 138 هزار تن، 67 درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است که میزان صادرات محصولات فولادی 414 هزار تن بوده که این میزان نسبت به سال گذشته کاهش 52 درصدی داشته است.

میزان صادرات اسلب 1 میلیون و 199 هزارتن و بیلت و بلوم 939 هزار تن بوده است که به ترتیب افزایش 228 درصدی و 2 درصدی داشته اند. آمارهای بدست آمده نشانگر رشد 520 درصدی صادرات آهن اسفنجی می باشد.

با وجود رشد صادرات در این دو بخش، میزان واردات با کاهش روبه رو بوده است. میزان کاهش واردات فولاد خام 89 درصد و تمام محصولات فولادی 24 درصد بوده است. در 4 ماه نخست سال جاری میزان واردات محصولات فولادی که بیشتر از ورق گرم 3 میلی متر بوده است، 761 هزار تن اعلام شد که این مقدار هم 32 درصد کاهش داشته است.

طبق اطلاعات بدست آمده میزان مصرف محصولات فولادی و فولاد خام به ترتیب افزایش 3 درصدی و 14 درصدی داشته است. میزان مصرف محصولات فولادی 6 میلیون و 686 هزار تن و فولاد خام 4 میلیون و 930 هزار تن بوده است. اگرچه میزان مصرف آهن اسفنجی در این بخش کاهش 5 درصدی داشته است.

 

 

برای عضویت در کانال تلگرام فولاد حامیران کلیک کنید.

  • نوشته شده در تاریخ: 1396/06/01