صادرات فولاد ایران افزایش پیدا خواهد کرد

طی چشم انداز های که در افق 1404 مطرح شده است، یکی از اهدافی که برای توسعه صنعت فولاد کشور برنامه ریزی شده، صادرات فولاد در سطح جهانی می باشد. بدین منظور که 4% از صادرات جهانی فولاد به ایران اختصاص یابد. طبق گزارشات و آمار های بدست آمده، از سال های 90 تاکنون، حجم صادرات فولاد ایران روند افزایشی داشته است. لازم به ذکر است که سال 95 اوج صادرات فولاد ایران بود که در این سال بیشترین حجم از صادرات را گزارش شده است.

در حال حاضر اگرچه که صنعت فولاد ایران توانسته به برنامه های از قبل ریخته شده نزدیک بشود و شرایط برای دستیابی به این برنامه ها تا حدی هموار بود اما برای رسیدن به افق 1404 که فاصله ی زیادی را داریم، باید همگان کمک کنند و مشکلات سر این راه تا حد زیادی کاهش یابد؛ تا بتوان به درستی در این مسیر گام برداشت. طی برسی های صورت گرفته از وضعیت فولاد کشور متوجه می شویم که برای به نتیجه رسیدن اهدافی که در افق 1404 آمده، عظمی جدی و برسی های دقیق تری نیاز است.

اقدامات مورد نیاز برای افزایش صادرات فولاد ایران:

مورد ارزیابی قرار گرفتن کشور هایی که دارای سابقه تجاری با ایران هستند. برای حفظ ادامه ی تجارت با این کشور ها باید وضعیت اقتصادی آنها برسی بشود. این برسی ها باعث می شود تا فرصت های مناسبی در آینده ی نزدیک برای کشور ما فراهم بشود و از آنها به نحو احسن استفاده شود. این اقدام کمک دیگری میکند تا در صورت بروز موانع صادرات، پیش بینی هایی را از قبل تدارک دید.

البته از سوی دیگر در بررسی بازارهای هدف صادرات فولاد ایران باید به‌دست آوردن بازارهای جدید علاوه بر مسائل جغرافیایی و اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار گیرد که این امر نیازمند بررسی حضور کشورهای رقیب و برنامه‌های صادراتی آنها است، چرا که به‌ طور حتم فاصله گرفتن از فضای برنامه‌های صادراتی کشورهای رقیب و کیفیت و نوع محصولات آنها باعث از بین رفتن فرصت‌ ها و فراهم شدن شرایط رشد برای سایر کشورها خواهد شد.

برخی از محصولات فروش شرکت حامیران: فولاد سردکار - فولاد گرمکار - فولاد تندبر - فولاد پلاستیک - فولاد خشکه هوایی - فولاد بهلر - فولاد SPK - فولاد MO 40 - فولاد VCN 150 - فولاد 44 33 - ورق CK 45

  • نوشته شده در تاریخ: 1396/04/20