عملکرد ضعیف صنعت فولاد کشور طی سال های اخیر

به گزارش حامیران در تحلیل بازار فولاد، با مقایسه جایگاه ایران در صنعت فولاد در 40 سال گذشته با کشور های هم سطح خودش از نظر امکانات، به این مهم دست می یابیم که کشور ما عملکرد چندان خوبی طی این سال ها نداشته است.

بهادر احرامیان عضو هئیت مدیره انجمن فولاد ایران در گفتگویی عنوان کرد: در صورتی که وضعیت اقتصاد را از ابتدای انقلاب تا به اکنون با شرایط کشور در داخل مقایسه کنیم بسیار خوب عمل شده است. اما این که خود را از ابتدا با خود در حال حاضر مقایسه کنیم تحلیل نا درستی است.

احرامیان در ادامه افزود: با بررسی امکانات ما در حوزه صنعت فولاد به این مهم دست می یابیم که با توجه به امکاناتی که در اختیار داشته ایم، طی این سال ها عملکرد مناسبی نداشتیم. اگرچه در تولیدات داخلی عملکرد مناسبی داشتیم اما مهم ترین نقص ما در این زمینه اقتصاد دولتی می باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: اگرچه نمی توان دستاورد های این صنعت را هم نادیده گرفت چرا که دولت با واگذاری صنعت فولاد به بخش خصوصی کار بسیاری مهمی را انجام داده و در شرایط فعلی هم بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند.

عضو هئیت مدیره انجمن فولاد ایران با اشاره به سوبسید در صنعت فولاد افزود: یکی از مهمترین مسائل در صنعت فولاد، موضوع سوبسید است. در این صنعت باید تولید فولاد با جدا سازی سوبسید آشکار و پنهان اقتصادی شود. تا به امروز تمام کارخانه ها و طرح هایی ه به مرحله بره برداری رسیده اند، با کمک های آشکار و پنهان دولت بوده است که در این زمینه تنها افزایش تولید صورت گرفته و خلق ثروت انجام نشده است.

بهادر احرامیان در اخر خاطر نشان کرد: در اوایل انقلاب تولید فولاد 2 میلیون تن بوده است که امروزه حدود 20 میلیون تن گزارش شده است. اما با وجود مشکلات در داخل کشور، از نظر کمیت رشد داشته ایم که بسیار مطلوب می باشد. اما باید به این امر نیز توجه شود که کشورهای دیگر با امکانات کمتر  در حال حاضر دوبرابر ما تولید دارند.

برای عضویت در کانال تلگرام فولاد حامیران کلیک کنید

  • نوشته شده در تاریخ: 1396/12/10