فولاد های نسوز

در طبقه بندی فولادها ، به فولادهایی که در برابر حرارت از مقاومت بالایی برخوردار هستند فولادهای نسوز گفته میشود. خواص استحکامی در فولادها با میزان حرارت و آفزایش دما رابطه عکس داشته و با افزایش درجه دما نزان استحکام فولاد پایین می آید. ماهیت فولادهای نسوز به صورتی است که در برابر دمای بالای 500 درجه سانتی گراد از مقاومت خوبی برخورداز است و میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این نوع  از فولادها در ترکیب خود دارای میزان بسیار بالایی از کروم و آلیاژ هستند که توسط مکانیزم عملیات حرارتی ( انحلال حالت جامد و رسوب سختی) مستحکم می شوند و عموما در جاهایی استفاده می شوند که نیاز به مقاومت به خوردگی در درجه حرارت بالا، مقاومت به ترک و خستگی گرم و مقاومت به خزش لازم باشد.

فولاد های نسوز

این آلیاژها با توجه به هندبوک ASM به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

آلیاژهای آهن- کروم

آلیاژهایی حاوی ۸ تا ۳۰ درصد کروم که دارای ساختار فریتی میباشند.این نوع از فولادهای نسوز دارای داکتیلیته و استحکام کم در درجه حرارت های بالا می باشد. آلیاژهای آهن-کروم در شرایطی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی در مجاورت گازها است،کاربرد دارند.

آلیاژهای آهن-کروم- نیکل

در این فولاد بیشتر از ۱۸ درصد ترکیب را کروم و بیشتر از ۸ درصد را نیکل  تشکیل داده است که میزان کروم همواره از میزان نیکل بیشتر است.ساختار این آلیاژ با زمینه آستنیتی با مقدار بسیار کمی فریت ترکیب شده است .دارای استحکام و داکتیلیته زیاد در درجه حرارتهای بالا و مقاوم به سیکل های حرارتی میباشد و قابل استفاده در مجاورت گازهای احیاکننده و اکسیدکننده که حاوی مقداری گوگرد هستند.

 آلیاژهای آهن- نیکل- کروم

در این فولاد بیشتر از ۱۰ درصد ترکیب را کروم و بیشتر از ۲۳ درصد نیکل تشکیل داده است که میزان نیکل همواره از میزان کروم بیشتر است. این آلیاژ دارای ساختاری کاملا آستنیتی میباشد و دارای استحکام زیاد در درجه حرارتهای بالا و مقاوم به سیکل ها و گرادیان های شدید حرارتی است. این آلیاژ در محل هایی که دارای میزان زیادی گوگرد هستندغیر قابل استفاده است در صورتی که در اتمسفرهایی که حاوی کربن و نیتروژن هستند به خوبی مورد استفاده قرار میگیرد و این به این دلیل است که این ترکیب  دارای درصد نیکل بالا بوده و به راحتی کربوره و نیتریده نمی شوند.