نیاز فولاد به ترسیم شاخص قیمتی

به گزارش حامیران در تحلیل بازار فولاد ؛ نیاز به یک شاخص قیمتی در بازارفولاد واقعیتی است که قبلا مورد توجه قرار گرفته بود ولی اکنون شاهد مخابره گسترده چنین داده ای در بازار فولاد نیستیم. این در حالی است که ترسیم شاخص قیمتی هم می تواند واقعیت های بازار فولاد را از شرایط فعلی شفاف تر کند. از سوی دیگر با بررسی آن می توان به داده هایی مهم از دورنمای قیمت ها دست یافت تا جایی که حتی این امکان وجود دارد به شاخص قیمتی برای آینده بازار فولاد داخلی دست پیدا کرد.

این ارکان ملزومات لازم برای آینده پژوهی صنعت فولاد است ؛ آن هم در شرایطی که در دوره های مختلف عرضه بر تقاضا برتری دارد. در گذشته بحث های بسیاری در مورد نداشتن شاخص قیمتی برای فولاد آلیاژی ایران مطرح شده بود که نشان می دهد نیاز به ترسیم این شاخص یک نیاز اساسی برای بازار به شمار می آید. ایجاد یک شاخص قیمتی برای بازار فولاد موجب خواهد شد تا در گام اول فراز و فرود قیمت ها در این بازار با شفافیت بیشتری همراه شود و در گام دوم ملاک معینی برای تعیین مسیر بازار تمام مصنوعات فولادی در دسترس باشد. یکی از کوچک ترین نکته ی مثبت این شاخص قیمتی ، کاهش امکان تبانی در معاملات برخی از انواع خاص فولاد است زیرا ملاک کلی در این بازار مشخص بوده و فعالان کوچک و بزرگ همگی می توانند شرایط متعادل را برای نوسان قیمت های محصولات فولادی مانند قیمت فولاد سمانته یا قیمت فولاد گرمکار و قیمت  فولاد سردکار در دست داشته باشند.

البته ترسیم این شاخص به معنای ترسیم فضایی برای قیمت سازی نیست بلکه این شاخص خود بر پایه نوسان نرخ در کل بازار قابل محاسبه خواهد بود. همانطور که قابل مشاهده است ، هم اکنون یک شاخص قابل استناد برای بازار فولاد وجود ندارد ؛ از این سو فعالان بازار قیمت میلگرد را به صورت تجربی به عنوان شاخص قیمتی لحاظ می کنند که تا کنون مورد پذیرش قرار داشته است. گستره ی بازار فولاد و حجم بزرگ معاملات ورق ، تیرآهن و حتی پروفیل در بازار اهمیت بسزایی دارد که درنهایت ، تداوم این وضعیت موجب خواهد شد تأثیرپذیری این بازارها از نوسان قیمت میلگرد افزایش یابد. بنابراین دورنمای صنعت فولاد با تکیه بر رشد عرضه ها را باید جدی تر از شرایط فعلی در نظر گرفت زیرا برتری عرضه بر تقاضای داخلی خود به معنی نیاز به بازارهای صادراتی است. تمامی این موارد نشان می دهد که نیاز به تعیین یک شاخص قیمتی برای معرفی واقعیت های فعلی در بازار و همچنین تخمین نسبی از دورنمای قیمت ها را باید به عنوان یک اصل برشمرد.

برای عضویت در کانال تلگرام فولاد حامیران کلیک کنید

  • نوشته شده در تاریخ: 1396/10/18