پیش بینی بازار فولاد ایران در سال2018

​به گزارش حامیران؛ با توجه به گزارشات موجود و بررسی ها انجام شده پیش بینی می شود در سال میلادی پیش رو با افزایش تقاضای فولاد در بازار جهانی روبرو باشیم که سهم منطقه CIS  به لحاظ آماری  بیشتر از سایر قسمت هاست. انتظار می رود رشد تقاضا برای فولاد با شیبی متوسط ادامه یابد، همچنین  کاهش سرعت رشد تقاضای فولاد چین تا نیمه دوم سال ۲۰۱۸ تداوم یابد.
درخصوص بازار فولاد ایران نیز باید گفت رشد تقاضای فولاد کشور در سال جاری میلادی ۵ درصد و در سال آینده (۲۰۱۸) ۶.۵ درصد پیش بینی شده است. یعنی تقاضای فولاد ایران در سال ۲۰۱۷ به ۲۰.۱ میلیون تن و در سال ۲۰۱۷ به ۲۱.۳ میلیون تن خواهد رسید. از این جهت میتوان به فولاد سازان ایران نوید دوسال وضعیت خوب بازار را داد.
رشد تقاضای فولاد در سال ۲۰۱۶ یک درصد بوده و تقریبا به یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تن رسیده بود.پیش بینی ها نشان می دهد در سال ۲۰۱۷ این رشد بر اساس نرخ رشد تولید فولاد خام چین (تنظیم شده برای سال ۲۰۱۶) کمتر از یک درصد تصور می شود. تقاضای فولاد در سال جاری میلادی یک میلیارد و ۶۲۲ میلیون تن برآورد می شود.
رشد تقاضای سال ۲۰۱۸ نیز ۱.۶ درصد پیش بینی می شود که در این صورت تقاضا به یک میلیارد و ۶۴۸ میلیون تن خواهد رسید.
تنها منطقه ای است که نسبت تقاضای فولاد آن در سال های 2107 و 2018 بیشتر از سایر قسمت هاست حوزه CISمی باشد و پیش بینی شده این منطقه در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از آن رشد ۳.۶ درصد را تجربه کند و رشد تقاضای آن در سال ۲۰۱۸ درمقایسه با ۲۰۱۷ بالغ بر ۳.۸ درصد باشد.
چشم انداز کوتاه مدت تقاضای فولاد تحت تاثیر تهدیدهای سیاست ناپایدار اقتصادی آمریکا و سیاست های پولی اقتصادهای توسعه یافته قرار گرفته و می گیرد. از سوی دیگر درگیری های ژئوپلیتیک و کاهش شتاب رشد اقتصاد چین نیز بازار فولاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد و جزو تهدیدهای این بازار محسوب می شود.

برای عضویت در کانال تلگرام فولاد حامیران کلیک کنید.

  • نوشته شده در تاریخ: 1396/08/21