کاهش تعرفه واردات کشور یک تصمیم اشتباه

به گزارش حامیران در تحلیل بازار فولاد، پس از انتشار خبر افزایش تعرفه واردات فولاد از سوی کشور امریکا، شاهد واکنش های بسیاری هم در داخل امریکا و هم در خارج از این کشور بودیم که همین امر موجب شد تا طی روز های اخیر به یکی از مهم ترین خبر ها تبدیل شود. اگرچه این موضوع در بین رسانه ها و فضای مجازی با واکنش های بسیاری همراه بود و مورد اظهار نظر های بسیاری قرار گرفت اما جزئیات این تصمیم هنوز نبهم می باشد و باید مورد بررسی های بیشتری قرار گیرد.

در این باره محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت:با توجه به تصمیم دولت امریکا مبنی بر افزایش 25 درصدی تعرفه واردات به کشورش، در صورتی که این امر انجام گیر به دلیل پایین بودن تعرفه واردات ایران شاهد هجوم سیل عظیمی از واردات به کشور خواهیم بود.

محمود اسلامیان در ادامه با اشاره به مناسب بودن بازار ایران برای کشور های صادر کننده افزود: پس از افزایش تعرفه ها، کشور های صادر کننده به دنبال پیدا کردن بازار مناسب برای محصولاتشان می گردند که در این بین بازار ایران با توجه به پایین بودن تعرفه واداتش بهترین بازار برای صاراتشان می باشد. همچنین در حال حاضر با توجه به پایین بودن نرخ فولاد داخلی و پایین بودن قیمت آن در مقایسه با نرخ های جهانی، خطر بزرگی واردات فولاد کشور را تهدید می کند.

وی در ادامه افزود: موضوع کاهش میزان تعرفه فولاد کشور نه تنها به نفع صنایع پایین دستی نیست، بلکه موجب بروز موجی منفی در بازار و ارسال آن به سرمایه گذاران صنعت فولاد می شود.

رئیس انجمن فولاد در اخر خواستر حفظ تعرفه های فعلی صنعت فولاد کشور شد و گفت: با توجه به این که کشور امریکا عنوان سردمدار اقتصاد آزاد امریکا را دارست، در حالی تصمیم گرفته میزان تعرفه فولاد کشور را افزایش دهدکه در حال حاضر قیمت فولاد داخلی اش حدود 50 درصد از قیمت های جهانی بیشتر می باشد. با توجه به این امر انتظار می رود دولتمردانی که در راُس این تدابیر هستند با دقت بیشتری تصمیم گیری کرده و در حال حاضر همین میزان تعرفه های حفظ کرده و آن را کاهش ندهند.

برای عضویت در کانال تلگرام فولاد حامیران کلیک کنید

  • نوشته شده در تاریخ: 1396/12/21