به گزارش حامیران در اخبار  بازار فولاد، اطلاعات بدست امده حاکی از واردات 10 میلیون تنی کشور ترکیه در سال 2017 می باشد که این میزان در مقایسه با سال 2016 با 18 درصد افت مواجه شده است. این کشور در سال 2016 4 درصد از مجموع واردات فولاد جهان را به خود اختصاص داده بود که نصف واردات بزرگ ترین وارد کننده فولاد جهان یعنی کشور ایالات متحده می باشد. در مقیاس ارزشی، 4 درصد از مجموع کالاهای وارداتی کشور ترکیه متشکل از فولاد می باشد.

این کشور فولاد خود را از بیش از 80 کشور تامین می کند. طی سال 2017 میلادی، میزان واردات محصولات تخت فولادی به کشور ترکیه 6.2 میلیون تن گزارش شده که بیشترین سهم واردات فولاد به این کشور بوده است و 62 درصد واردات را سهم خود کرد.. میزان سهم واردات محصولات نیمه تمام 19 درصد یا 1.9 میلیون تن بوده و دسگر محصولات از قبیل ؛ محصولات طویل فولادی 10 درصد (یک میلیون تن)، محصولات زنگ‌ نزن 5 درصد (523 هزار تن) و محصولات لوله 3 درصد (311 هزار تن) از واردات فولاد ترکیه را به خود اختصاص دادند.

در سال 2017 حدود 79 درصد از مجموع میزان واردات فولاد از 10 کشور تامین می شد که کشور روسیه با 29 درصد (2.9 میلیون تن)، بیش ترین سهم واردات ترکیه را در اختیار داشت، پس از ان اوکراین با 11 درصد (1.1 میلیون تن) در رتبه دوم قرار داشت و کشور های چین وکره جنوبی هر کدام 7 درصد و کشور فرانسه 6 درصد  از میزان واردات ترکیه را در اختیار داشتند و در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

هر محصول دارای تامین کننده های متفاوتی می باشد. بصورتی که کشور روسیه بزرگ ترین سهم وادرات محصولات تخت تریکه را داراست. کشور اسپانیا بزرگ ترین تامین کننده محصولات طویل ترکیه می باشد. همچنین کشور چین از بزرگ ترین صادر کنندگان انواع لوله به ترکیه می باشد. کره جنوبی فولاد زنگ نزن را به ترکیه صادر کرده و کشور اوکراین تامین کننده محصولات نیمه تمام این کشور می باشد.

در حالت کلی میزان صادرات ترکیه طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و میزان واردات افزایش یافته است. بیش ترین میزان واردات در سال 2016 و حدود 21 میلیون تن بود، کمترین میزان صادرات ترکیه نیز در همین سال و حدود 16 میلیون تن گزارش شد. دلیل افزایش واردات و کاهش صادرات ترکیه افزایش مصرف داخلی این کشور بود.

نظرات کاربران