به گزارش فولاد حامیران در اخبار بازار فولاد، اعمال مقررات جدید داخلی و خارجی موجب بروز مشکلات زیادی برای فولادسازان به ویژه  برای واحدهایی که در زمینه صادرات محصولات فولادی فعالیت دارند، شده است. بهمن تجلی زاده معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان نیز در خصوص این موضوع بیان کرد: به تازگی شاهد تغییر نرخ پایه صادرات بودیم بطوری که این نرخ 10 درصد بیشتر از قیمت واقعی تعیین شده می باشد. 

وی در ادامه افزود: قیمت اظهارنامه از سوی گمرک تا پیش از این 430 دلار بود اما اکنون به 500 دلار رسیده است. زمانی که شرکت ها با قوانین جدید متعهد شدند 500 دلار ارز به کشور باز گردانند، به قیمت واقعی این امر دقت نکرده اند چراکه قیمت واقعی پایین تر از این ارقام است؛ همین موضوع موجب بروز مشکلات متعددی برای فولادسازان شده است.

تجلی زاده با بیان اینکه فولادسازان مشکلات دیگری نیز دارند، گفت: مشکل دیگر فولادسازان را می توان عرضه های حداکثری در بورس کالا عنوان کرد که خوشبختانه با لغو قیمت گذاری دستوری امیدواریم این شرایط بهبود یابد.

طی سال گذشته صادرات فولاد از رقم 9 میلیون تن گذشت و پیش بینی شده است امسال به 11 میلیون تن برسد. با توجه به سند چشم انداز 1404 انتظار می رود مجموع صادرات حوزه فولاد حداقل به 15 میلیون تن برسد و گفته می شود با تلاش بی وقفه فولادسازان رسیدن به صادرات 20 میلیون تنی نیز دور از دسترس نیست. شرکت های بزرگ فولادی کشور در ماه های نخست امسال 3.1 میلیون تن محصول صادر کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشته است؛ اما با توجه به مقررات جدید و ارقام غیر معقول برای صادرات فولادسازان با مشکل مواجه شدند که امیدواریم با برنامه ریزی دقیق و پیگیری های مداوم، این مشکلات نیز از سر راه برداشته شود.