مهندس منصور يزدي زاده، مدير عامل ذوب آهن اصفهان در جلسه اختتاميه اين مميزی‌ها كه با حضور معاونين و مديران مرتبط در سالن جلسات مدير عامل  شرکت برگزار شد،  به بيان اقدامات انجام شده در زمينه‌های كيفيت، ایمني، بهداشت شغلی، مسائل زيست محيطي، اقدامات آموزشي و روش‌های سنجش و كسب رضايتمندي مشتري پرداخت و گفت : كه ذوب آهن اصفهان، فراتر از  اجرای الزامات استانداردهاي مورد بررسي واستقرار و تمديد آنها، همواره با نهايت سعي و تلاش در جهت افزايش بهره وري توأم با رعايت ايمني، الزامات زيست محيطي ، رعايت حق مصرف كننده و حفظ كرامت انساني كاركنان گام برداشته است. مهندس يزدي زاده  در ادامه، ضمن تشكر از تمامي مديران  و كاركنان ذوب آهن، بر انجام اقدامات اصلاحي؛ خود مميزي و به روز رساني دستورالعمل ها و اقدامات جاري شركت تأكيد نمود .

مهندس مجيد استكي سرمميز شركت خارجي SGS در مراسم اختتاميه مميزي نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و مشاهدات و يافته‌های گروه مميزان در قسمت‌های مختلف مورد بررسي را تشريح كرد و گفت : با توجه به وسعت ذوب آهن اصفهان و تنوع فعاليت‌ها، اين مميزي به صورت فشرده و با دقت بالا در 27 مديريت انجام شد و با توجه به مشاهده  نشدن عدم انطباق قابل ملاحظه، اعتبار استانداردهاي پنجگانه مذكور، تمدید گرديد.

مهندس مرتضي شيرين پرور، مدير كيفيت فراگير ذوب آهن اصفهان نيز در جلسه اختتاميه تمامي اقدامات انجام شده با تكيه بر توان كارشناسان شركت و همكاري هاي دائمي آنها انجام شده و اقدامات اصلاحي و مباحث  مرتبط با ریسک‌ها با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت.