خط ویژه
خــط ویــژه
021-63511

رفتار و خواص فولاد زنگ نزن دوپلکس

 

رفتار خستگی

به دلیل آنکه فولاد 2205 از استحکام بالایی برخور دار می باشد، مقاومتی عالی نیز در برابر خستگی از خود نشان می دهد. به عنوان مثال در مورد 220 و ۶۱۳ L در آزمایش خستگی تنش معکوس در دمای اتاق نشان داد که حد خستگی نزدیک به تنش تسلیم آنها بود و این یعنی حد خستگی ۲۲۰۵ دو برابر ۶۱۳ L می باشد. در بسیاری از کاربردها خستگی همراه با خوردگی مقاومت خستگی را کاهش داده که ۲۲۰۵ در این مورد بسیار بهتر از فولادهای آستنیتی از خود مقاومت نشان می دهد.

 

کار سرد

هرچند که فولاد های 2205 دارای شکل پذیری مناسبی می باشند اما بدلیل آنکه تنش تسلیم بالایی دارد، نیازمند قدرت بیشتری برای شکل پذیری های سرد می باشد. برای مثال نورد سرد ۲۲۰۵ در مقایسه با سایر فولادهای آستنیتی می بایستی با ۵۳۵ بار و قدرت بیشتر نسبت به فولادهای آستنیتی صورت پذیرد و کشش عمیق در این فولاد نیاز به یک آنی واسطه دارد. ظرفیت محدوده ماکزیمم فولاد ۲۲۰۵ در خمکاری توسط دستگاه نسبت به سایر فولادهای آستنیتی تقریبا نصف می باشد. بدین معنی که حداقل شعاع خم داخل برای این فولاد باید ۶ برابر ضخامت ورق باشد. فولاد ۲۲۰۵ رفتار فنری بیشتری از فولاد های ساختمانی نشان داده که این مورد جبران محدودیت های خم کاری را می نماید.

ماشین کاری

مقاومت بالا و تنش تسلیم بالایی ۲۲۰۵ در عین حال که در کاربرد ها بسیار مفید می باشد ولی مقداری قابلیت تراشکاری را کاهش میدهد. سرعت برش تقریبا ۲۵ % کمتر از فولاد ۶۰۳ بوده و ابزار تراشکاری باید خیلی نزدیک به تلورانس های مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد تا از کار سختی بیش از اندازه جلوگیری شود. ابزار بزرگتر می تواند پایداری و تأثیر بیشتری در مقابل اتلاف گرمایی از خود بروز دهد . ابزار با زاویه شیار بزرگتر، لبه های تیز، سطح صاف، نرخ بارگذاری و عمق برش در ایجاد کار سختی سطح بسیار به یکدیگر مرتبط اند. برش توسط مایعات از بهترین روش ها می باشد.

جوش کاری

فولاد ۲۲۰۵ جوش پذیری خوبی در تمامی کاربردها داشته و با متد SAW-MIG-TIG و PAW سازگاری دارد. تزریق گاز نیتروژن در جوشکاری باید ساختار آستنیتی متداول را تضمین نماید. حرارت اعمالی باید کمتر از ۲ mm/Kjبوده و دمای بیشتر از ۱۵۵ درجه سانتی گراد نباشد. ضریب انبساط حرارتی پایین تر ۲۲۰۵ در مقایسه با سایر فولادهای زنگ نزن باعث کاهش کجی و انحراف و تنش های مشترک خارجوش خواهد شد. اگر چه اغلب پیشگرمی در جوش ضروری نیست ولی برای محدوده های ضخیم تر توصیه می گردد. پیش گرم عمدتا ۱۵۵ الی ۲۵۵ درجه سانتی گراد توصیه می شود. گرم کردن بعد از ً در محدوده جوشکاری چقرمگی و مقاومت خوردگی بین دانه ای را به حالت اول باز می گرداند.

 

 

خالصه و نتیجه گیری

فولاد زنگ نزن دوپلکس ۲۲۰۵ در مقایسه با فولاد های زنگ نزن آستنیتی متداول مانند ۶۱۳ Lدارای مزیت های زیر می باشند.

1- مقاومت در برابر تغییر شکل پلاستیک( دو برابرتنش تسلیم )

۲- مقاومت به خوردگی بسیار باالتر در محیط های حاوی یون کلرید و سولفید

3- مقاومت بسیار باالتر در برابر خوردگی حفره ای  (و شکست خوردگی تحت تنش Pitting)

 

امتیاز به این مطلب:
امتیاز: 5 از 5 - 1 رای

نظرات کاربران

بازگشت