به گزارش فولاد حامیران در تحلیل بازار فولاد، با حذف سقف رقابت محصولات فولادی از بورس، زمان آن رسیده که به حجم عرضه محصولات فولادی و مصنوعات ساختمانی توجه جدی نشان داده شود. آزادسازی قیمت فولاد بدین معنی است که بازار در مسیر شفاف سازی قرار گرفته و چیزی برای مخفی کردن ندارد و میتوان تمام رخدادهای بازار را مورد ارزیابی قرار داد. 

با توجه به این دستورالعمل، محصولات میانی و مواد اولیه باید در بورس کالا با دلار 4200 تومانی عرضه شود ولی در کنار این موضوع سقف رقابت در بورس باز خواهد بود. هم اکنون باید اوج تمرکز بر حجم عرضه ها باشد و این امر در رسانه ها و نهادهای نظارتی مورد توجه قرار بگیرد چراکه ادامه حیات بازار به عرضه محصولات فولادی وابسته است و این بازار است که به بیشترین حجم عرضه محصول نهایی نیاز خواهد داشت.

بازار فولاد باید بر پایه قیمت های نهایی تعیین شده برای مصرف کننده نهایی مدیریت شود چراکه این اعداد و ارقام بر فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود و قیمت های نهایی محصولات فولادی همچون قیمت فولاد سمانته، قیمت فولادهای نسوز، قیمت فولاد ck45 و دیگر محصولات را تحت تأثیر قرار می دهد. در حال حاضر با شرایطی که برای بازار فولاد رقم خورده است، حجم عرضه مواد اولیه و محصولات میانی به آسانی قابل مشاهده است و می توان تمام تمرکز را بر روی وضعیت بازار محصولات نهایی بگذاریم و بدون هیچ اغماضی به واقعیت های بازار از دریچه بورس کالا نگاه کنیم.

در شرایطی که بازار در مسیر شفاف سازی گام بر می دارد، باید نیاز بازار به عرضه بیشتر را مورد بررسی قرار داد تا کمترین التهابی در بازار ایجاد نشود و قیمت ها جهش ناگهانی و غیر معقول را تجربه نکند. در کنار این موضوع باید از روند کاهشی قیمت ها حمایت کرد تا شاهد بازگشت ثبات به بازار فولاد باشیم.