خط ویژه
خــط ویــژه
021-63511

مشخصـه:     34 CrNiMo 6, G34CrNiMo6, GS-34 CrNiMo 6

كشور:       آلمان

گروه فولاد:  فولاد آلياژي با كيفيت بالا

استاندارد:  DIN از آلمان

فولاد SpK یا Special K یکی از فولادهای ابزاری سردکار است. فولاد Spk با شماره استاندارهای 1.2080 و X2 10Cr12 هم نامگذاری شده است. فولاد Spk را به عنوان یک فولاد دارای سختی بالا می شناسند و به علت داشتن کروم (Cr) بالا ، مقاومت به سایش قابل قبولی دارد. عملیات حرارتی فولاد Spk معمولا در دمای 930 درجه سانتی گراد جهت سختکاری (فرگوته) انجام میشود.

   1) 1652 Teil 4: فولادهاي صيقلي - فولادهاي مناسب جهت آب دادن و بازگشت

   2) 1654 Teil 4: فولادهاي كله زني سرد و اكستروژن سرد. فولادهاي مناسب جهت آب دادن و بازگشت

   3) 17201: قطعات آهنگري و ميله هاي فورج شده ساخته شده از فولادها براي سخت كردن بازگشت

   4) 17204: لوله هاي گرد بي درز ساخته شده از فولادها براي سخت كردن و بازگشت

   5) EN 10083 Teil 1: فولادهاي آبداده و بازگشت شده . فولادهاي مخصوص

   6) SEW 550: فولادهايي مناسب براي فورجينگ هاي بزرگتر

   7) 17205: قطعات ريختگي قابل عمليات حرارتي

   8) 36 CrNiMo 6 (683 T.1)

 

تركيب شيميايي:

   تركيب  عنصر    حداقل      حداكثر  واحد  جزئيات

   ------ ----    -------    ------- ----  ---------

          C    از 0,30    تا 0,38    %      

          Cr   از 1,30    تا 1,70    %      

          Mn   از 0,50    تا 0,80    %      

          Mo   از 0,15    تا 0,30    %      

          Ni   از 1,30    تا 1,70    %      

          P    از 0       تا 0,035   %      

          S    از 0       تا 0,035   %      

          Si   از 0       تا 0,40    %      

   ريختگي

          C    از 0,30    تا 0,37    %      

          Cr   از 1,40    تا 1,70    %      

          Mn   از 0,60    تا 1,00    %      

          Mo   از 0,20    تا 0,30    %      

          Ni   از 1,40    تا 1,70    %      

          P    از 0       تا 0,020   %      

          S    از 0       تا 0,015   %      

          Si   از 0       تا 0,60    %      

 

خواص مكانيكي:

   خواص مكانيكي ، آبداده شده و باز پخت شده

      تنش تسليم

              <= 16 mm :  >= 1000   N/mm(2)

              17 mm  ...  40 mm :  >= 900   N/mm(2)

              41 mm  ...  100 mm :  >= 800   N/mm(2)

              101 mm  ...  160 mm :  >= 700   N/mm(2)

      استحكام كششي

              <= 16 mm :  1200  ...  1400   N/mm(2)

              17 mm  ...  40 mm :  1100  ...  1300   N/mm(2)

              41 mm  ...  100 mm :  1000  ...  1200   N/mm(2)

              101 mm  ...  160 mm :  900  ...  1100   N/mm(2)

      ازدياد طول بعد از شكست

              <= 16 mm :  >= 9   %

              17 mm  ...  40 mm :  >= 10   %

              41 mm  ...  100 mm :  >= 11   %

              101 mm  ...  160 mm :  >= 12   %

      كاهش سطح مقطع

              <= 16 mm :  >= 40   %

              17 mm  ...  40 mm :  >= 45   %

              41 mm  ...  100 mm :  >= 50   %

              101 mm  ...  160 mm :  >= 55   %

      DVM  (ISO - V)   ميزان ضربه

              <= 16 mm :  35  ...  35   J

              17 mm  ...  40 mm :  45  ...  45   J

              41 mm  ...  100 mm :  45  ...  45   J

              101 mm  ...  160 mm :  45  ...  45   J

   عمليات حرارتي

      كار گرم

              1050  ...  850   ّC

      باز پخت كردن

              650  ...  700   ّC

      سختي برينل باز پخت شده

              <= 248   HB 30

      نرماله كردن

              850  ...  880   ّC

      دماي سخت كردن براي آب دادن در

         روغن

              830  ...  860   ّC

      قطعه آزمايش جميني

         مسافت 1/5 ميليمتر

              50  ...  58   HRC

               ( ، مشخصه معمولي  H )

      بازگشت

              540  ...  680   ّC

   خواص مكانيكي براي كله زني سرد و اكستروژن

      فولاد عمليات حرارتي پذير

              yes

      باز پخت كردن

              650  ...  700   ّC

      استحكام كششي

          باز پخت شده ( و صيقلي شده)

              <= 680   N/mm(2)

         سرد كشيده شده و باز پخت شده

              <= 660   N/mm(2)

         سرد كشيده شده و باز پخت شده و

              <= 680   N/mm(2)

      كاهش سطح مقطع

          باز پخت شده ( و صيقلي شده)

              >= 58   %

         سرد كشيده شده و باز پخت شده

              >= 60   %

         سرد كشيده شده و باز پخت شده و

              >= 60   %

   عمليات حرارتي

      سخت كردن

              830  ...  860   ّC

         روغن

              yes

      بازگشت

              540  ...  680   ّC

      نرماله كردن

              850  ...  880   ّC

   خواص مكانيكي

      تنش تسليم

              <= 16 mm :  >= 1000   N/mm(2)

              17 mm  ...  40 mm :  >= 900   N/mm(2)

              41 mm  ...  100 mm :  >= 800   N/mm(2)

      استحكام كششي

              <= 16 mm :  1200  ...  1400   N/mm(2)

              17 mm  ...  40 mm :  1100  ...  1300   N/mm(2)

              41 mm  ...  100 mm :  1000  ...  1200   N/mm(2)

      ازدياد طول

              <= 16 mm :  >= 9   %

              17 mm  ...  40 mm :  >= 10   %

              41 mm  ...  100 mm :  >= 11   %

      كاهش سطح مقطع

              <= 16 mm :  >= 40   %

              17 mm  ...  40 mm :  >= 45   %

              41 mm  ...  100 mm :  >= 50   %

      DVM  (ISO - V)   ميزان ضربه

              <= 16 mm :  >= 35   J

              17 mm  ...  40 mm :  >= 45   J

              41 mm  ...  100 mm :  >= 45   J

 

كاربردها:

   فولادهاي عمليات حرارتي پذير

   ميل لنگها (شفت هاي خارج از مركز)0 قطعات دنده ها

   فولاد براي اكستروژن سرد

 

 قطعات ماشين آلات با كيفيت بالا و توليد انبوه در مهندسي عمومي

ساخت دستگاه ها ، موتور و وسايل نقليه در يك ترتيب از فرآيندهاي نوردي ( فورج ، پهن كاري ، اكستروژن سرد ، پرس كاري ، بالج كردن ) كشش عميق با كيفيت سطحي و عمليات بازپخت متوسط)  . با خطوط توزيع تنش مناسب ، كيفيت سطحي خيلي خوب و دقت در اثر كار سرد ، سختي و استحكام كششي و نقطه تسليم همچنين بسته به موقعيت ، امكان حصول كيفيتهاي بالائي با فولادهاي آلياژي قابل حصول ميباشد. در رابطه با تنش داخلي بالاي و ارتعاشي ميگردد علاوه برآن ،اين سطح بعلت پوشش مناسب ميگردد با داشتن مكان توزيع خطوط تنش مناسب با استفاده از تغيير شكل تحت فشار ، ميزان تغيير شكل و همچنين كيفيت انتخاب فلز عمدتا بستگي به شكل قطعه ، كارمكانيكي سرد مورد نياز و مقادير فولاد ، قطعات كار سرد شده نيز ميتوانند عملياتحرارتي ، سخت  و برگشت يا بطور سطحي سخت شوند. قطعات با شكلهاي مختلف را ميتوان توليد كرد بطوري كه داراي چگالي بالا ابعادي بالا باشند. چون هنگام اكستروژن سرد ، در نتيجه افزايش استحكام افزايش ميابدو در نتيجه خواص كارپذيري قطعات تمام شده ميتواند بهبود يابد. فولادهاي ساده وجود دارد كه در روشهاي معمولي توليد قطعات مثل ماشين كاري و عمليات حرارتي تنها به وسيله ناحيه سطحي كارسخت شده ، صاف بودن اين سطح باعث بهبود استحكام خستگي فسفاته محكمي كه داردداراي  خواص لغزشي ومقاومت سايشي خيلي با شكل قطعه ميتوان از تاثير مخرب شيارها و خارهاي سطحي جلوگيري كرد فولاد محدود ميشود بوسيله ماكزيمم فشار سطحي مجاز بين قطعه و ابزار كيفيت مكانيكي نهائي قطعه خواهد  داشت .

برای اطلاع از قیمت فولاد SPK به صورات روزانه می توانید با بخش فروش فولاد SPK حامیران با شماره 02163511 در تماس باشید.

امتیاز به این مطلب:
امتیاز: 5 از 5 - 1 رای

نظرات کاربران

بازگشت