به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، اگر در جامعه ای به اندازه کافی سرمایه گذاری صورت نگیرد، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد. سرمایه گذاری ها می توانند از نوع خارجی یا داخلی باشند اما جذب سرمایه های خارجی، مانعی برای سرمایه گذاران داخلی بشمار می آید. از جمله موانعی که فعالان و سرمایه گذاران بخش فولاد به آن اشاره کردند دشواری فرایندهای اقتصادی مانند کسب مجوز، ثبت شرکت، تغییر و اصلاح قوانین بدون اطلاع رسانی، عدم شفافیت بازار، کمبود نقدینگی و ... است.

علاوه بر موانع ذکر شده، صنعت فولاد در ایران با چالش های دیگری نیز دست به گریبان است. مسلما هرچه یک صنعت با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بنیه آن کاهش پیدا می کند بنابراین کمتر امکان توسعه برای آن صنعت فراهم می شود. در وهله اول شدت سختی ورود به فضای کسب و کار عامل تعیین کننده ای برای ورود یک سرمایه به بخش اقتصادی بشمار می رود. واضح است محیطی توانایی جذب سرمایه را دارد که از لحاظ شاخص ها در سطح قابل قبولی قرار گرفته باشد. بنابراین مرحله اول برا جذب سرمایه، سهولت ورود به فضای کسب و کار در صنعت فولاد است.

در وهله دوم سرمایه گذار برای سرمایه گذاری باید از امنیت اقتصادی در بخش مربوطه، اطمینان یابد. شاخص هایی مانند ثبات در مقررات باید برقرار باشد تا سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری کاذب جذب نشوند. سرمایه گذاری مشتریان غیر مصرفی زمینه اصلی افزایش قیمت ها را فراهم می آورد. در واقع کیفیت چالش های یک صنعت می تواند دافع یا جاذب سرمایه گذار باشد. بنابراین سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی زمانی وارد بازار یک کشور می شوند که امنیت در آن صنعت فراهم باشد و به آسانی بتوانند در فضای کسب و کار ورود کنند.

برای کسب بهترین نتیجه از سرمایه گذاری، باید صنعت مربوطه بدون چالش منفی ادامه به کار دهد.

برای عضویت در کانال تلگرام فولاد حامیران کلیک کنید