بازار فولاد طی ماه های گذشته همواره مسیر افزایشی را پیش گرفته بود که این روند صعودی، طی هفته قبل هم ادامه داشت. به گزارش حامیران در اخبار بازار فولاد، شرایط موجود در بازار موجب شد تا اختلاف قیمت بین فولاد و سنگ آهن چشمگیر شود چراکه سنگ آهن بر خلاف فولاد در ثبات نسبی قرار داشت. این تفاوت نرخ، ناخودآگاه پتانسیل کاهش قیمت فولاد یا افزایش قیمت سنگ آهن را به همراه دارد در حالی که ثبات قیمت سنگ آهن چشمگیرتر از چیزی بود که انتظار می رفت.

طی هفته های گذشته کاهش قیمتی که رخ داد، موضوع عجیبی برای فعالان این حوزه بشمار نمی آمد چراکه انتظار عقب گرد قیمتی در این بازار وجود داشت. در حال حاضر نیز می توان گفت که بازار فولاد پتانسیل کاهش قیمت را دارد اما موضوعی که در حال حاضر مشهود است، فاز عدم وجود تقاضا و خرید در بازار است بدین معنا که در بسیاری از بازارها محدودیت تقاضا وجود دارد اما در مقابل بخش عرضه به نسبت تقاضا در ثبات به سر می برد. البته آمارهای متضادی در این مورد وجود دارد از جمله عدم وجود عرضه کافی در بازار، اما نتیجه ای که از نوسان قیمت ها در بازار فولاد می توان گرفت، برتری عرضه بر تقاضا است که این روند موجب کاهش قیمت فولاد جهانی شده است.

از این رو التهاب قیمتی که در بازار فولاد شاهد آن هستیم نتیجه تعرفه های رئیس جمهور آمریکا می باشد که تأثیرات خود را در حوزه فولاد نشان داده است. البته این تأثیر در بازارهای مختلف با تأخیر همراه بوده است اما صنعت فولاد این واقعیت را بیشتر حس کرده بطوری که قیمت مقاطع فولادی دچار نوسان شدیدی شده است.

وضعیت بازار فولاد در حال حاضر، احتمال کاهش قیمت ها در آینده را تقویت می کند که این فرضیه با توجه به موجودی انبارها به نسبت تقاضا می تواند به حقیقت بپیوندد چراکه اکنون کاهش تقاضا در بازار چشمگیر شده است.

برای عضویت در کانال تلگرام فولاد حامیران کلیک کنید