واحد اداری و منابع انسانی شرکت فولاد حامیران

مفتخر است رزومه ارسالی شما را بررسی نماید.