نمایشگاه حمل و نقل صنایع ریلی تهران، بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی منطقه خاورمیانه می باشد که هر ساله با حضور صدها شرکت بزرگ داخلی و خارجی در کشور برگزار می گردد.

برخی از اهداف این نمایشگاه شامل: اطلاع رسانی از آخرین دستاوردها و تکنولوژی صنعت حمل ونقل ریلی و صنایع وابسته، توسعه صادرات، ارتقاء تولیدات داخلی، ارائه توانمندی های شرکت های ایرانی، بومی سازی صنایع ریلی و آشنایی تولیدکنندگان صنایع ریلی کشور با جدیدترین پیشرفت های روز این صنعت در جهان می باشد.