icon
خــط ویــژه
021-63511
استرالیا :9261,9261H, XK 9261 S دانمارک : 61SiCr7 فرانسه : 61SiCr7 اسپانیا :F.1442,60siCr8 آمریکا :9261,9262,A29,A322,A331,A506
دمای سخت کردن: 840-870 دمای آنیل کردن: 640-680 دمای نرماله: 850-880
C Si Mn S P Cr
0.57-0.65 1.6-2 0.7-1 0.025 0.025 0.2-0.45
مناسب برای ساخت فنرهای مارپیچ و تخت تحت تنش های بالا در صنایع خودروسازی و رینگهای فنری و فنرهای میله ای تحت پیچش

فولاد 1.1708 که در خانواده فولادهای فنر قرار دارد. از تنش پذیری عالی، شکل پذیری خیلی خوب، خاصیت الاستیسیته خوب، مقاوم دربرابر خوردگی و مقاوم در برابر سایش برخوردار است.

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1350-1600 سختی: (HB) 255
مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21510^(-3)
بازگشت