امتیاز به این محصول:

مشخصات فنی فولادهای تیغ اره

مشخصه فولاد
ترکیبات شیمیایی آلمان DIN
کاربرد
other W V
Ni Mo Cr Mn Si C
فولاد 80CrV2 - - 0.2 - - 0.53 0.4 0.33 0.8 2235

فولاد 2235 قابلیت ماشین کاری بسیار خوب، سختی پذیری متوسط، چقرمگی خوب، مقاومت سایشی متوسط رو به پائین و اعوجاج بالا دارد. کاربرد این نوع فولاد در حوزه تیغه اره چوب بری، تیغه تجهیزات کاغذبری و همچنین در حوزه ساخت ابزارهای تراشکاری برای فلزات غیر آهنی می باشد.

فولاد 74NiCr2 - - - 0.43 - 0.25 0.38 0.25 0.69 2703

فولاد 2703 جزء فولادهای تیغ اره مجتمع فولاد آلیاژی ایران می باشد که در حوزه ساخت اره نواری های مورد نیاز در صنایع چوب کاربرد دارد.