فولاد ابزار به فولادهایی گفته می شود که سختی بالا و مقاومت در برابر خوردگی نسبتا خوبی داشته باشند. کاربردهای فولاد ابزار شامل ریخته گری، اکستروژن، برش کاری، ذوب ریزی و یا کاربردهای ضربه ای مانند چکش ها می باشد. 

امتیاز به این محصول:

مشخصات فنی فولادهای ابزار کربنی

مشخصه فولاد
ترکیبات شیمیایی آلمان DIN
کاربرد
other W V
Ni Mo Cr Mn Si C
فولاد C80W1 - - - - - - 0.2 0.2 0.8 1525

این نوع فولاد دارای سختی پذیری کم، مقاومت سایشی پائین، چقرمگی و قابلیت ماشین کاری خیلی خوب و همچنین دارای اعوجاج زیاد در حین عملیات حرارتی می باشد. فولاد 1525 در حوزه ابزارهای ضربه ای در حالت سرد، قالب برش سرد و سوراخکاری و قالب بازشو کاربرد دارد.

فولاد C105W1 - - - - - - 0.18 0.18 1.05 1545

فولاد 1545 دارای مقاومت سایشی متوسط رو به پائین، اعوجاج زیاد، چقرمگی و قابلیت ماشین کاری خیلی خوب می باشد. این نوع فولاد قالب های پرچکاری، ابزار نجاری، پانچ سرد و ابزارهای برجسته کاری کاربرد دارد.

فولاد C45W - - - 0.4 - - 0.7 0.28 0.48 1730

این نوع فولاد دارای چقرمگی و ماشین کاری بسیار عالی، سختی پذیری کم با عمق سختی بیشتر و همچنین مقاومت سایشی پائین و اعوجاج زیاد می باشد. فولاد 1730 در حوزه انواع ابزارهای دستی و کشاورزی نظیر چکش، چنگک، تبر، کارد و تیغه های برشی کاربرد دارد.

فولاد C60W - - - 0.4 - - 0.7 0.28 0.6 1740

فولاد 1740 قابلیت ماشین کاری بسیار عالی، سختی پذیری کم و مقاومت سایشی پایین می باشد. کاربرد این نوع فولاد در حوزه نگهدارنده ابزارها، چکش ها، سنگ شکن ها و ساخت ابزارها در صنایع چوب و فلز می باشد.

فولاد C85W - - - - - - 0.63 0.3 0.86 1830

فولاد 1830 دارای کمترین اعوجاج در هنگام عملیات حرارتی می باشد. این نوع فولاد در حوزه اره های دوار، اره های قابی برای کار بر روی چوب، مغزی چکش و ساخت تنه گیرنده قطاع اره های دیسکی کاربرد دارد.