فولادهای عملیات حرارتی پذیر برای ساخت قطعاتی استفاده میشوند که تحت بارگذاری های شدید کششی، خمشی و پیچشی قرار میگیرند. فولادهای عملیات حرارتی پذیر غیرآلیاژی نظیر IASC1221 و IASC1191 برای ساخت قطعاتی باسطح مقطع کم و استحکام پایین بکار می رود درحالیکه فولادهای عملیات حرارتی پذیر آلیاژی (حاوی عناصر آلیاژی کرم،نیکل،مولیبدن ویا وانادیم) نظیر IASC6580 یا IASC7225   برای ساخت قطعاتی با سطح مقطع بزرگ استفاده میشوند که معمولاً تحت بارگذاری شدید قرار میگیرند. استحکام کششی این فولادها پس از سختکاری و تمپر تاحدود 1300 N/mm2  قابل افزایش است.

امتیاز به این محصول:

مشخصات فنی فولادهای عملیات حرارتی پذیر

مشخصه فولاد
ترکیبات شیمیایی آلمان DIN
کاربرد
other W V
Ni Mo Cr Mn Si C
فولاد 30CrMoV9 - - 0.15 - 0.2 2.5 0.60 0.30 0.30 7707

این نوع فولاد دارای استحکام خوب، سختی پذیری خوب و مقاومت سایشی متوسط می باشد. فولاد 7707 در ساخت قطعاتی با سطح مقطع متوسط و بزرگ که نیاز به استحکام کششی و چقرمگی بالا دارند، استفاده می گردد.

فولاد 30CrNiMo8 - - - 2 0.4 2 0.5 0.4 0.3 6580

فولاد 6580 دارای استحکام بسیار عالی، مقاومت سایشی خیلی بالا و سختی پذیری خیلی خوب می باشد. این نوع فولاد مناسب برای ساخت قطعات با تنش بالا با سطح مقطع بزرگ و صنایع هوایی مثل ارابه هواپیما، صنایع خودرو سازی و ماشین سازی می باشد.

فولاد 34CrNiMo6 - - - 1.5 0.23 1.5 0.65 0.4 0.34 6582

فولاد 6582 در قطعات تحت تنش بالا با سطح مقطع بزرگ که در صنایع هواپیما و اتومبیل سازی مورد نیاز است، کاربرد دارد. این نوع فولاد همچنین در ساخت قطعات سنگین آهنگری شده مانند روترها، شافت ها و دیسک ها استفاده می گردد.

فولاد 41Cr4 - - - - - 1.05 0.7 0.28 0.41 7035

از خصوصیات فولاد 7035 می توان به سختی پذیری و استحکام بالا اشاره کرد. این نوع فولاد برای ساخت قطعاتی که تحت بار نرمال قرار دارند در قطعات اتومبیل و همچنین مهندسی عمومی استفاده می گردد.

فولاد 25CrMo4 - - - - 0.25 1.1 0.7 0.28 0.26 7218

این نوع فولاد برای ساخت قطعاتی با سطح مقطع متوسط و بزرگ که نیاز به استحکام کششی و چقرمگی بالا دارند، استفاده می گردد. فولاد 7218 همچنین برای کاربردهایی که نیاز به قابلیت جوشکاری خوب دارند، مناسب می باشد و از سختی پذیری خوبی برخوردار است.

فولاد 34CrMo4 - - - - 0.2 1.05 0.7 0.28 0.34 7220

فولاد 7220 سختی پذیر خوب، استحکام متوسط و مقاومت سایشی متوسطی دارد. این نوع فولاد در ساخت اتومبیل، چرخ دنده و موتور، میل لنگ، سگدست، شاتون، اسپیندل، چرخ دنده های واسطه، شفت های چرخ دنده و پمپ کاربرد دارد.

فولاد 42CrMo4 - - - - 0.2 1.05 0.7 0.28 0.41 7225

فولاد 7225 مناسب برای ساخت قطعات با سطح مقطع متوسط و نسبتاً بزرگ در صنایع خودرو سازی و ماشین سازی مانند میل لنگ، شاتون ها، چرخ دنده های واسط و همچنین اسپیندل غلطک های صنایع فولاد و سیمان و پیچ های مقاوم، شفت های چرخ دنده و پمپ ها می باشد.

فولاد 50CrMo4 - - - - 0.2 1.05 0.7 0.28 0.5 7228

این نوع فولاد دارای مقاومت سایشی متوسط رو به بالا، سختی پذیری و استحکام خوب می باشد. فولاد 7228 برای ساخت قطعات با سطح مقطع متوسط و تقریباً بزرگ در صنایع خودرو سازی و ماشین سازی مناسب است.