امتیاز به این محصول:

مشخصات فنی فولادهای فنر

مشخصه فولاد
ترکیبات شیمیایی آلمان DIN
کاربرد
other W V
Ni Mo Cr Mn Si C
فولاد 38Si7 - - - - - - 0.65 1.65 0.39 5023

فولاد 5023 از دسته فولادهای فنر شرکت فولاد آلیاژی ایران می باشد. این نوع فولاد در حوزه واشر فنری، ورق فنری، فنر پابند ریل راه آهن، تسمه ها تا ضخامت 10 میلی متر و میلگردها تا قطر 13 میلی متر کاربرد دارد.

فولاد 51Si7 - - - - - - 0.65 1.65 0.52 5025

این نوع فولاد در ساخت فنرهای تعلیق برای لوکوموتیو و ساخت واگن ها کاربرد دارد. از فولاد 5025 در حوزه ساخت فنرهای تخت، فنرهای مارپیچ، فنرهای مارپیچ مخروطی، تسمه ها تا ضخامت 16 میلی متر و میلگردها تا قطر 24 میلی متر استفاده می گردد.

فولاد 55Si7 - - - - - - 0.9 1.65 0.56 5026

فولاد 5026 در حوزه فنرهای مارپیچ مخروطی و تخت برای صنایع اتومبیل سازی و تریلرها و مهندسی عمومی کاربرد دارد. این نوع فولاد همچنین در تسمه ها تا ضخامت 18 میلی متر، میلگردها تا قطر 25 میلی متر و صفحات فلزی استفاده می گردد.

فولاد 60Si7 - - - - - - 0.9 2 0.6 5027

فولاد 5027 یکی دیگر از فولادهای فنر شرکت فولاد آلیاژی ایران می باشد که در حوزه ساخت فنرهای تخت اتومبیل و مهندسی عمومی کاربرد دارد.

فولاد 65Si7 - - - - - - 0.9 1.65 0.64 5028

این نوع فولاد در ساخت فنرهای مارپیچ مخروطی و تخت برای صنایع اتومبیل سازی و تریلرها، کاربردهای مهندسی و عمومی، ساخت فنرهای واگن و لوکوموتیوها کاربرد دارد. فولاد 5028 در ساخت تسمه ها تا ضخامت 16 میلی متر و میلگردها تا قطر 24 میلی متر استفاده می گردد.

فولاد 60SiCr7 - - - - - 0.3 0.85 1.65 0.64/td> 7108

فولاد 7108 دارای تنش پذیری عالی، شکل پذیری خیلی خوب، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر سایش می باشد. این نوع فولاد در ساخت فنرهای تخت تحت تنش بالا به منظور ساخت تریلر و اتومبیل ها، فنرهای مارپیچ تحت تنش های بالا و رینگ های فلزی کاربرد دارد.

فولاد 55Cr3 - - - - - 0.85 0.85 0.28 0.56/td> 7176

فولاد 7176 نیز دارای تنش پذیری عالی، شکل پذیری خیلی خوب، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر سایش می باشد. این نوع فولاد در تسمه ها تا ضخامت 16 میلی متر و میلگردها تا ضخامت 24 میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد.

فولاد 50CrV4 - - 0.13 - - 1.05 0.9 0.25 0.51/td> 8159

این نوع فولاد داری تنش پذیری و شکل پذیری عالی و همچنین مقاومت در برابر خوردگی قابل قبولی می باشد. فولاد 8159 در ساخت فنرهای تخت با ابعاد بزرگ، فنرهای مارپیچ تحت تنش بالا، فنر لایه ای زاویه دار و رینگ های فلزی کاربرد دارد.