فولاد های سوپاپ فولادهایی هستند که از آنها برای ساخت سوپاپ های خودرو، سوپاپ های موتورهای احتراق سبک و سنگین، سوپاپ های دود و موارد مشابه دیگر استفاده می کنند. فولاد های سوپاپ به دلیل قرار گیری در دمای بالا و مجاورت در محیط های خورنده نیاز به مقاومت حرارتی و مقاومت به سایش دارند که این خصوصیت را با درصد بالا عناصر آلیاژی همچون سیلیس و کروم بدست می آورد.

امتیاز به این محصول:

مشخصات فنی فولادهای سوپاپ

مشخصه فولاد
ترکیبات شیمیایی آلمان DIN
کاربرد
other W V
Ni Mo Cr Mn Si C
فولاد X45CrSi9-3 - - - - - 9.1 0.3 3 0.46 4718

فولاد 4718 دارای استحکام عالی در برابر دمای بالا، سختی پذیری خیلی خوب، مقاومت در برابر پوسته ای شدن خوب و قابلیت مغناطیسی مناسبی می باشد. این نوع فولاد در سوپاپ های خروجی در موتورهای کاربراتوری و دیزلی گرم کار کاربرد دارد.

فولاد X45CrSi9-3 N=0.45 - - 3.6 - 20.8 8.8 0.13 0.53 4871

این نوع فولاد دارای مقاومت بسیار خوب در برابر پوسته ای شدن، آستنیتی پر آلیاژ و غیر مغناطیسی می باشد. فولاد 4871 در سوپاپ های خروجی برای تنش های بالا در موتورهای هواپیما و مسابقه استفاده می گردد.

فولاد X45CrNiW18-9 W=1.0 - - 9 - 18 1.2 2.5 0.43 4873

این نوع فولاد مقاومت بسیار عالی در برابر پوسته ای شدن دارد و غیرمغناطیسی می باشد. فولاد 4873 در حوزه سوپاپ های ورودی و مخازن بخار تحت تنش بالا در موتورهای احتراق سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.