امتیاز به این محصول:

مشخصات فنی فولادهای ابزار سردکار

مشخصه فولاد
ترکیبات شیمیایی آلمان DIN
کاربرد
other W V
Ni Mo Cr Mn Si C
فولاد C210Cr12 - - - - - 12 0.45 0.4 2.2 2080

فولاد 2080 در صنایعی همچون پولک زنی ، لوح زنی (بریدن ورق فلزی به اشکال مورد نظر)، سنبه زنی، قیچی کاری و برش کاری کاربرد دارد. این نوع فولاد دارای سختی پذیری بسیار بالا، مقاومت سایشی خیلی خوب، اعوجاج پائین، چقرمگی و قابلیت ماشین کاری متوسط رو به ضعیف می باشد.