امتیاز به این محصول:

مشخصات فنی فولادهای خشکه هوایی

مشخصه فولاد
ترکیبات شیمیایی آلمان DIN
کاربرد
other W V
Ni Mo Cr Mn Si C