icon
خــط ویــژه
021-63511
آلمان : HS 18-0-1
C Si Mn Co Cr Mo Ni V W Other
0.76 0 0 0 4.5 0 0 1.10 18 0
از این فولاد در ساخت تیغچه - فرز - برقو - حدیده - قلاویز - ماتریس و ... استفاده می گردد.


فولاد 1.3355 از جمله فولادهای ابزاری تندبر معروف به خشکه هوایی می باشد که به دلیل دارا بودن درصد بالای عنصر تنگستن، از مقاومت به سایشی بسیار زیادی برخوردار می باشد. 
هم چنین این فولاد از مقاومت حرارتی بسیار بالا و سختی فوق العاده برخوردار می باشد.

 

استحکام کششی :*
مقاومت الکتریکی :*
بازگشت