icon
خــط ویــژه
021-63511
ایتالیا:HS 18-1-1-5 ژاپن:SKH3 پلدی:MAXS.M55 بهلر قدیم:SRAPID E 500 بهلر جدید:S305 روشلینگ:GIGANT77
دمای برگشت دادن: 560-580 محیط خنک کردن: هوا، روغن دمای آنیل کردن: 820-850 دمای آهنگری: 900-1150
C Si Mn S P Co Mo V W
0.75-0.83 0.45 0.40 0.03 0.03 4.5-5 0.5-0.8 1.40-1.70 17.5-18.5
ابزارهای تراشکاری و صفحه تراش با استحکام و چقرمگی بالا

فولاد 1.3255 از جمله فولادهای ابزاری تندبر معروف به خشکه هوایی می باشد که به دلیل دارا بودن درصد بالای عنصر تنگستن، از مقاومت به سایشی بسیار زیادی برخوردار می باشد. وجود حدود 5 درصد کبالت در این فولاد، چقرمگی این فولاد را در مقایسه با فولادهای هم رده مانند 1.3355 افزایش می دهد. 
هم چنین این فولاد از مقاومت حرارتی بسیار بالا و سختی فوق العاده برخوردار می باشد.

از این فولاد در ساخت تیغه های برشی، ابزارهای کار با چوب، ابزارهای چرخشی و ... استفاده می گردد. 

تنش تسلیم:((N/(mm)^2))375 استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))851 ازدیاد طول: % 34 سختی: (HB) 221 سختی: (J) 12
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.65 دانسیته :(g/c(m^3)) 8.7 عملیات حرارتی :(w/mk)19 مدول لاستیسیته :((N/(mm)^2))21710^(-3) ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))0.46
بازگشت