icon
خــط ویــژه
021-63511
بهلر قدیم :MS60 بهلر جدید: K960 ژاپن: SK7,S60CM,SK6M فرانسه:Y3 55,C55E4v آساب:760 روشلینگ:T5 پلدی:T5W Extera آمریکا:SAE 1060
دمای برگشت دادن: 180-300 دمای سخت کردن: 800-830 دمای آنیل کردن: 710-860 دمای آهنگری: 800-1100 دمای نرماله: 820
C Si Mn S P
0.55-0.65 0.15-0.4 0.6-0.8 0.035 0.035
این فولاد به منظور ساخت ابزار های الماسه, تجهیزات ماشین های نساجی, صفحه های ضربه گیر در قالب های برش, چکش های سنگ شکن و ابزار های دستی و همچنین ساخت ابزار های دستی نظیر قلم های سر پهن و سر باریک, چنگک, درفش,

 فولاد 1.1740 در زمره ی فولادهای ابزار کربنی (Carbon Tool Steels) قرار می گیرد. این فولاد دارای قابلیت ماشین کاری بسیار عالی، سختی پذیر کم (پوسته ای) با عمق سختی بیشتر، چقرمگی بسیار عالی، مقاومت سایشی پائین و اعوجاج زیاد می باشد.

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))700 سختی: (HB) 207
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.13 دانسیته :(kr/d(m^3)) 7.8 هدایت حرارتی :(w/mk)46 مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3) ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))0.460
بازگشت
کلیک کنید