فولاد های سمانته به دو دسته تقسیم می شوند: سمانته های نیکل دار و سمانته های غیر نیکل دار، که فولاد  1.7131 از جمله فولاد های سمانته غیر نیکل دار می باشد. در واقع اصطلاح سمانته یا سمانتاسیون به معنی سختکاری سطحی می باشد که در واقع نوعی عملیات حرارتی هستند که سطح نمونه سخت می گردد و مغز نمونه بدون تاثیر سختی می ماند که در واقع می گوییم سطح سخت و مغز چقرمه (نرم) است. این فولاد ترکیب شیمیایی 16 MnCR5 که در دمای 880-980 درجه سانتی گراد کربن دهی می گردد که در دمای780- 820 سطح آن سخت می شود و در دمای 150-200 درجه ی سانتی گراد، تمپر می شود و سطح آن ماکزیمم (البته سایز های ریز) به  47HRC  می رسد از موارد کاربرد آن می توان به چرخ های دندانه دار و اجزاء فرمان اشاره نمود.

امتیاز به این محصول:

مشخصات فنی فولادهای سمانتاسیون

مشخصه فولاد
ترکیبات شیمیایی آلمان DIN
کاربرد
other W V
Ni Mo Cr Mn Si C
فولاد 14NiCr14 - - - 3.5 - 0.7 0.45 0.3 0.14 5752

فولاد 5752 در حوزه ی میل بادامکها، چرخ دنده های مخروطی و صاف و مفصلها گادان پینها برای تنش های استاندارد کاربرد دارد. این نوع فولاد برای ساخت قطعاتی که نیاز به چقرمگی بالایی دارند، به کار می رود. به منظور آنیل کردن فولاد سمانته 5752 ابتدا آن را در دمای 850 السی 880 درجه سانتی گراد نگهداری کرده و سپس در هوا سردکاری می شود.

فولاد 15CrNi6 - - - 1.6 - 1.5 0.5 0.3 0.17 5919

فولاد 5919 دارای سختی پذیری سطحی بالا و چقرمگی و مقاومت به ضربه در حد خوب می باشد. این نوع فولاد در حوزه ی چرخ دندانه دار، چرخ زنجیرها، محور و قطعات تحت تنش زیاد با ابعاد کوچک برای اتومبیل ها کاربرد دارد.

فولاد 18CrNi8 - - - 2 - 2 0.5 0.3 0.18 5920

فولاد 5920 دارای چقرمگی و مقاومت به ضربه خیلی خوب و سختی پذیری سطحی بالا می باشد. این نوع فولاد در زمینه ی چرخهای تخت، پنیونهای محرک، چرخ های دندانه دار برای تنش های بالا در ابعاد بزرگتر، محورهای گردان و اجزای محرکه در صنایع خودروسازی و ماشین سازی کاربرد دارد.

فولاد 16MnCr5 - - - - - 0.9 1.2 0.3 0.17 7131

این نوع فولاد دارای چقرمگی خوب و سختی پذیری سطحی متوسط می باشد که در حوزه ی چرخ های دندانه دار کوچک میل مرغک ها، اجزاء فرمان، محور پینها و سنبه ها مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو می توان گفت مناسب برای ساخت قطعات تحت تنش متوسط می باشد.

فولاد 20MnCr5 - - - - - 1.15 1.25 0.25 0.2 7147

کاربرد این نوع فولاد در زمینه چرخ دندانه دار، میل مرغک با اندازه متوسط برای ساخت وسایل نقلیه و دنده ها می باشد. فولاد 7147 دارای چقرمگی خوب و سختی پذیری سطحی حد متوسط می باشد که برای ساخت قطعات تحت تنش متوسط مناسب است.

فولاد 20MnCrS5 S=0.03 - - - - 1.2 1.3 0.25 0.2 7149

چقرمگی خوب و سختی پذیری سطحی متوسط از خصوصیات فولاد 7149 می باشد. این نوع فولاد در ساخت قطعات تحت تنش متوسط مانند چرخ دنده ها، اجزاء دنده ها و مفصلها، چرخ های تخت های دندانه دار و مخروطی، پین های ثابت و گردان استفاده می شود.