icon
خــط ویــژه
021-63511
بهلر جدید :E230 بریتانیا: S107 فرانسه: 16NC6-12NC12 ایتالیا:16CrNi4 روسیه:15ChGN2T آمریکا:4320(SAE) پلدی:CN1 آساب:2512
دمای برگشت دادن: 150-200 محیط خنک کردن: روغن - آب دمای سخت کردن: 830-870 دمای آنیل کردن: 650-700 دمای آهنگری: 1150-850
C Si Mn Cr Ni
0.14-0.19 0.40 0.4-0.6 1.40-1.70 1.40-1.70
از موارد استفاده این گرید می توان به مواردی همچون چرخ دنده ،شفت ها،پیچ های قطعات خودرو،و قطعات دنده و گیربکس اشاره نمود .

این فولاد، مخصوص سخت کاری سطحی می باشد.شامل عناصر کرم و نیکل بوده که باعث افزایش استحکام و چقرمگی در این گرید می شود.برای قطعات تحت تنش بالا مناسب بوده و چقرمگی بیشتری نسبت به گرید 1.7131 در مغز دارد.

تنش تسلیم:((N/(mm)^2)) 540 استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2)) 1080 ازدیاد طول: (min) % 8 حداقل انرژی ضربه : (J) 41
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.18 دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85 قابلیت هدایت حرارتی :(w/mk)38 مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3) ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))0.46
بازگشت