icon
خــط ویــژه
021-63511
بریتانیا :040A10 فرانسه: XC10, C10E, C10RR ایتالیا: 2C10,2C15 ژاپن:S10C,S9Ck اسپانیا:C10K روشلینگ:Rosi آمریکا:1010(SAE),5040K(AMs)
دمای برگشت دادن: 150-200 دمای سخت کردن: 780-820 دمای آنیل کردن: 650-700 دمای آهنگری: 850-1150 دمای نرماله: 890-920
C Si Mn S P Cr
0.7-0.13 0.4 0.3-0.6 0.035 0.035 0.4
قطعات سازه ای و ماشین آلات تحت سایش با استحکام مغزی پایین مثل بازوها، بوشها، قطعات پرس،سمبه وماتریس، قطعات ماشیت تحریر و چرخ خیاطی

فولاد 1.1121 در خانواده فولادهای ابزار کربنی قرار دارد همچنین دارای استحکام و سختی پذیری متوسط می باشد.

سختی: (HB) 131
*
بازگشت
کلیک کنید