icon
خــط ویــژه
021-63511
آلمان :V945 بریتانیا: 080 M 46-060 A 47 فرانسه: C45 - 2C45 - XC42 H 1 - XC45 - XC48 H 1 ایتالیا:C45 - C46 ژاپن:S45C - S48C اسپانیا:F.1140-C45K , F.1142-C48K روسیه:45 سوئد:1672 آمریکا:1042 , 1045 , A108(ASTM)
دمای برگشت دادن: 550-660 دمای سخت کردن: 820-860,830-860 دمای آنیل کردن: 650-700 دمای آهنگری: 850-1100
C Si Mn Co Cr Mo Ni V W Other
0.50-0.42 0.4 0.8-0.50 - 0.40 0.10 0.40 - - - -
  برای ساخت شافت ها و غلتکهای صنعتی نیز کاربرد دارد .

این فولاد در زمره فولادهای عملیات حرارتی پذیر غیر آلیاژی، با کربن متوسط (مقدار حدودی 0.45% ) محسوب می شود که برای ساخت قطعاتی با سطح مقطع کم و استحکام پایین به کار می رود. استحکام کششی این فولادها پس از سختکاری و تمپر تا حدود 1300N/mm2 قابل افزایش است. این فولاد دارای خاصیت ماشینکاری نسبتا خوب، قابلیت کارگرم خوب و قیمت مناسب می باشد. فولاد Ck 45  از قابلیت جوشکاری خوبی برخوردار نیست، بنابراین برای انجام جوشکاری به عملیات پیش گرم قبل از انجام جوشکاری و عملیات پس گرم نیاز است. این فولاد برای ساخت اجزا تحت بارگذاری در صنعت خودروسازی، راه آهن، ماشین آلات راه سازی، موتورها و ماشین ها مورد استفادهقرار می گیرد. 
 

استحکام کششی :780-630
مقاومت الکتریکی : 0.12
بازگشت