icon
خــط ویــژه
021-63511
بهلر قدیم :WKZ 50 بهلر جدید: W105 فرانسه: X32WCRV5 ایتالیا:X30WCrV5 3KU ژاپن:SKD4 روشلینگ :RWA پلدی:212D2
دمای برگشت دادن: 600-680 دمای سخت کردن: 1050-1100 دمای آنیل کردن: 760-800 دمای آهنگری: 900-1100
C Si Mn S P Cr V W
0.35-0.42 0.8-1.2 0.25-0.5 0.030 0.020 4.80-5.50 0.85-1.15 1.80-2.10
در کاربرد هایی که ابزار در معرض ضربه بوده و چقرمگی بالا در دمای بالا نیاز باشد،استفاده از این فولاد پیشنهاد می گردد.از این گرید در ابزارهایی که با آب خنک می شوند استفاده نمی شود .

این فولاد در دسته فولاد های ابزاری گرمکار می باشد که نسبت به سایر گریدهای گرمکار به دلیل حفظ سختی در دمای بالا ،عملکرد بهتری دارد. این فولاد به دلیل تنگستن بالامقاومت به سایش داغ بسیار خوبی دارد،.هرچند بالا بودن تنگستن چقرمگی آن را کاهش میدهد.

 

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1770 سختی: (HB) 240
*
بازگشت