icon
خــط ویــژه
021-63511
انگلستان :67SiCr5 آمریکا: SAE 9254
دمای سخت کردن: 830-860 دمای آنیل کردن: 640-680 دمای آهنگری: 850-1050 دمای نرماله: 850-880
C Si Mn S P Cr
0.62-0.72 1.2-1.4 0.4-0.6 0.035 0.035 0.4-0.6
ویژه فنرهای استوانه ای تحت بارهای ضربه ای، فنرهای پیچشی25-40mm،لوله ای مخازن فشارقوی، فنرهای سوپاپ، حلقه های گوه ای گیرنده برای فنرهای ضربه گیر قطار، فنرهای بشقابی و غیره

فولاد 1.7103 که در خانواده فولاد های فنر قرار دارد از تنش پذیری و شکل پذیری عالی، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر سایش و خاصیت الاستیسیته برخوردار است.

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1470-1670 سختی: (HB) 240
دانسیته :(kr/d(m^3)) 7.8 مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)
بازگشت