icon
خــط ویــژه
021-63511
بهلر قدیم :VCN150 بهلر جدید : V155 بریتانیا : 816 M40 ,817 M40 فرانسه :34CrNiMo8 ,35NCD6 ایتالیا :34CrNiMo6 KB ژاپن :SNCM 447 روسیه :38ch2N2MA آساب :705 روشلینگ :Monix 15 پلدی :BOZD آمریکا : 4337, 4340
دمای برگشت دادن: 540-680 دمای سخت کردن: 830-860 دمای آنیل کردن: 650-700 دمای آهنگری: 850-1050 دمای نرماله: 850-880
C Si Mn S P Cr Al Mo Ni
0.1 0.7 1.2 0.015 0.04 14-16 0.7-1.5 2-3 6.5-7.8
میل لنگ ها، شافت های خارج از مرکز، قطعات چرخ دنده ها، شافت های مربوط به صنایع سیمان

فولاد 1.6582 که در خانواده فولاد قابل عملیات حرارتی قرار گرفته، دارای استحکام بالا، مقاوممت سایشی خوب، وسختی پذیری عالی می باشد.

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))690-1200 سختی: (HB) 248
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.19 دانسیته :(g/c(m^3)) 7.82 هدایت حرارتی :(w/mk)42 مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))20010^(-3)
بازگشت