خط ویژه
خــط ویــژه
021-63511

فولاد 1.1151

نام محصول : فولاد 1.1151

گروه : فولادهای ابزار کربنی 

فولاد 1.1151 در خانواده فولادهای عملیات حرارتی پذیر غیرآلیاژی کربن پایین با استحکام و سختی پذیری ضعیف ولی با قابلیت ماشین کاری و آهنگری بسیار عالی قراردارد.

قیمت فولاد ابزار کربنی :

 برای خرید فولاد ابزار کربنی و یا دریافت قیمت فولاد 1.1151  با کارشناسان ما در شرکت فولاد حامیران در تماس باشید.

 

امتیاز به این محصول:
بریتانیا :816 M40 ,817 M40 فرانسه: 34CrNiMo8 ,35NCD6 اسپانیا: F.1120,C25K ژاپن:S20C,S20CK,S22C ایتالیا:C20,C25 آمریکا:1023, 1020
دمای سخت کردن: 860-900 دمای آنیل کردن: 650-700 دمای آهنگری: 850-1050 دمای نرماله: 880-920
C Si Mn S P Cr
0.17-0.24 0.4 0.4-0.7 0.035 0.35 0.4
قطعات ماشین آلات با سطح کم و استحکام

فولاد 1.1151 در خانواده فولادهای عملیات حرارتی پذیر غیرآلیاژی کربن پایین با استحکام و سختی پذیری ضعیف ولی با قابلیت ماشین کاری و آهنگری بسیار عالی قراردارد.

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))430
*
بازگشت