icon
خــط ویــژه
021-63511
*
*
C Si Mn S P Cr Cu
0.62-0.72 1.2-1.4 0.4-0.6 0.025 0.030 0.4-0.6 0.14
چرخ دنده های کوچک، میل مرغک ها(آربرها) و غیره با اندازه متوسط برای ساخت وسایل نقلیه و دنده ها

فولاد 1.7105 که در خانواده فولادهای فنر قرار دارد از چغرمگی خوب و سختی پذیری سطحی متوسط برخوردار است.

*
*
بازگشت