کدگذاری چدن ها بر اساس استاندارد آمریکا

استاندارد امریکا

کدگذاری چدن ها بر اساس استاندارد آمریکا (ASTM) را به شرح زیر می باشد:

چدن های خاکستری

در استاندارد ASTM A48 ، چدن های خاکستری بر اساس خواص مکانیکی یعنی استحکام نهایی (KSI) ، به 9 دسته کلاس و هر دسته شامل 4 گروه ، تقسیم بندی می شوند .

 

کدگذاری چدن ها جدول 1

 

چدن های نشکن

در استاندارد ASTM A536 ، چدن های نشکن بر اساس خواص مکانیکی به ترتیب از چپ به راست حداقل استحکام کششی (KSI) ، حداقل استحکام تسلیم (KSI) و حداقل درصد ازدیاد طول به چند نوع (گرید) تقسیم شده اند .

 

جدول کد گذاری چدن ها2

مقالات بیشتر

error: Content is protected !!
اسکرول به بالا