icon phone

KMY DG 280

KMY DG 280
KMY DG 280

KMY DG 280
KMY DG 280

مشخصات استاندارد

مشخصات فنی برش °۹۰:

● گرد: ۲۸۰ میلیمتر
■  مربع: ۲۸۰*۲۸۰ میلیمتر
▬  مستطیل: ۳۵۰*۲۸۰ میلیمتر

مشخصات فنی برش °۶۰:

● گرد: ۲۸۰ میلیمتر
■  مربع: ۲۷۰*۲۷۰ میلیمتر
▬  مستطیل: ۳۳۰*۱۸۰ میلیمتر

مشخصات فنی برش °۴۵:

● گرد: ۲۴۰ میلیمتر
■  مربع: ۲۱۰*۲۱۰ میلیمتر
▬  مستطیل: ۲۴۰*۱۷۰ میلیمتر

مشخصات فنی برش °۳۰:

● گرد: ۱۴۰ میلیمتر
■  مربع: ۱۲۰*۱۲۰ میلیمتر
▬  مستطیل: ۱۶۰*۶۰  میلیمتر
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع): ۲۲۰۰*۱۴۰۰*۱۴۵۰ میلیمتر

محصولات پر فروش

محصولات مشابه

اسکرول به بالا