logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار

انواع ورق

جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت ورق گالوانیزه :


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت ورق گالوانیزه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
2 1000 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2.5 1000 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2.5 1250 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
3 1000 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
3 1250 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه مبارکه
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.4 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.4 1000 شهرکرد
470,727
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 شهرکرد
461,638
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 شهرکرد
461,638
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 شهرکرد
458,909
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 شهرکرد
455,274
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 شهرکرد
446,183
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 شهرکرد
446,183
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 شهرکرد
441,639
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 شهرکرد
443,455
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 شهرکرد
440,729
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 شهرکرد
441,638
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1000 شهرکرد
446,182
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 شهرکرد
451,636
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1000 شهرکرد
444,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1250 شهرکرد
444,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1000 شهرکرد
454,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1250 شهرکرد
454,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1000 شهرکرد
494,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 شهرکرد
499,818
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.3 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.4 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.4 1250 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.45 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.45 1250 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 کاشان
474,090
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 کاشان
474,090
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.55 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.55 1250 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 کاشان
462,271
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 کاشان
458,634
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 کاشان
445,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 کاشان
444,998
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 کاشان
440,454
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 کاشان
442,272
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 کاشان
439,544
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 کاشان
440,454
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1000 کاشان
444,998
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 کاشان
450,454
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1000 کاشان
443,180
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1250 کاشان
443,180
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1000 کاشان
453,180
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.4 1000 هفت الماس
464,818
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.4 1250 هفت الماس
460,273
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 هفت الماس
455,728
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 هفت الماس
455,728
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 هفت الماس
453,000
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 هفت الماس
449,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 هفت الماس
440,273
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 هفت الماس
440,273
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 هفت الماس
435,728
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 هفت الماس
437,546
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 هفت الماس
434,819
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 هفت الماس
435,728
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1000 هفت الماس
440,273
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 هفت الماس
445,727
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1000 هفت الماس
438,455
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1250 هفت الماس
438,455
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1000 هفت الماس
448,455
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1250 هفت الماس
448,455
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1000 هفت الماس
488,455
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 هفت الماس
493,909
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2.5 1000 هفت الماس
556,636
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2.5 1250 هفت الماس
565,727
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه تاراز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.4 1000 تاراز
470,727
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 تاراز
461,638
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 تاراز
461,638
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 تاراز
458,909
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 تاراز
455,274
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 تاراز
446,183
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 تاراز
446,182
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 تاراز
441,638
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 تاراز
443,455
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 تاراز
440,729
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 تاراز
441,638
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1000 تاراز
446,182
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 تاراز
451,636
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.2 1000 تاراز
444,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.2 1250 تاراز
444,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1000 تاراز
454,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1250 تاراز
454,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1000 تاراز
494,364
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 تاراز
499,818
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رول بنگاه تهران کیلوگرم

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه، یکی از انواع ورق فلزی می باشد، که با پوششی از روی بر روی سطح خود، از طریق یک فرآیند به نام گالوانیزه‌ سازی، تولید می‌شود. در این فرآیند، ورق گالوانیزه به‌ طور کامل در محلول روی آبکاری شده و سپس در معرض تابش نور گذاشته می‌شود. سپس ورق به طور خودکار با یک لایه نازک از روی پوشیده می‌شود که به آن از زنگ‌زدگی و خوردگی مقاومت بیشتری می‌بخشد. ورق گالوانیزه به دلیل مقاومت خود در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی، به عنوان یک ماده ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، از این ورق‌ها در صنایع مختلفی از جمله ساخت و ساز، خودروسازی و تولید استفاده می شوند که دوام و مقاومت در برابر خوردگی از عوامل مهم هستند.

این پوشش محافظ را می توان بر روی یک یا هر دو طرف ورق اعمال کرد که ضخامت آن بر اساس منطقه کاربرد مورد نظر و سطح رطوبت پیش بینی شده محیط متفاوت است.

ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه

انواع ورق گالوانیزه

فرآیند تولید ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی است که به دلیل مقاومت بالای خود در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی، در صنایع مختلفی مانند ساختمان‌سازی، خودروسازی، و تجهیزات خانگی استفاده می‌شود. ورق گالوانیزه از ورق سرد (ورق نورد سرد) تولید می‌شود . ورق گالوانیزه با استفاده از فرآیند گالوانیزاسیون تولید می‌شود که شامل پوشش‌دهی ورق فولادی با لایه‌ای از روی است. این پوشش باعث افزایش مقاومت ورق در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی می‌شود. دو روش اصلی برای گالوانیزاسیون وجود دارد: گالوانیزاسیون گرم و گالوانیزاسیون الکتریکی. هر یک از این روش‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به مزایای فراوان ورق گالوانیزه، این محصول در بسیاری از صنایع جایگاه ویژه‌ای دارد و نقش مهمی در افزایش دوام و کارایی محصولات فولادی ایفا می‌کند.

تولید ورق گالوانیزه
تولید ورق گالوانیزه

معیارهای طبقه بندی ورق گالوانیزه

الزامات فنی برای محصولات گالوانیزه در کشورهای مختلف متفاوت است و این استانداردها برند و محدوده اندازه این محصولات را تعیین می کنند. معیارهای طبقه بندی اولیه برای ورق های گالوانیزه عبارتند از:

حوزه کاربرد: ورق های گالوانیزه بر اساس کاربرد مورد نظرشان مانند پروفیل، شکل دهی سرد یا ساخت سازه های فلزی طبقه بندی می شوند.

ترکیب مواد پوشش: ترکیب شیمیایی مواد پوشش، ورق های گالوانیزه را متمایز می کند که می توانند از روی خالص یا آلیاژهایی مانند روی-آهن، روی-آلومینیوم، آلومینیوم-روی و روی-منیزیم و غیره ساخته شوند.

ضخامت / وزن پوشش محافظ: ورق های گالوانیزه بر اساس ضخامت یا وزن پوشش محافظ گالوانیزه اعمال شده بر روی سطح طبقه بندی می شوند.

استاندارد ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه بر اساس استانداردهای مختلفی تولید می‌شود که هر یک ویژگی‌ها و مشخصات خاصی را برای این محصول تعیین می‌کنند. استاندارد آمریکایی ASTM A653/A653M، استاندارد اروپایی EN 10346 و استاندارد DSTU EN 10346 از جمله مهم‌ترین استانداردهایی هستند که در تولید ورق گالوانیزه به کار می‌روند. این استانداردها تضمین می‌کنند که ورق‌های تولید شده دارای کیفیت، مقاومت و دوام بالا باشند و بتوانند در کاربردهای مختلف به خوبی عمل کنند. شناخت این استانداردها و رعایت آن‌ها توسط تولیدکنندگان، به مصرف‌کنندگان اطمینان می‌دهد که محصولی با کیفیت بالا و مشخصات فنی مناسب دریافت می‌کنند.

قیمت ورق گالوانیزه
قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه به عنوان یکی از مواد ساختمانی اساسی، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل ابعاد و اندازه ورق، ضخامت آن، کیفیت مواد استفاده شده در تولید، شرایط بازار محلی و جهانی، و تقاضا و عرضه در بازار می‌شود. همچنین، میزان تقاضا برای ورق گالوانیزه در صنایع مختلف مانند ساختمان‌سازی، خودروسازی، و صنایع فلزی نیز می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت‌ها ممکن است افزایش یابد و برعکس، با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، قیمت‌ها ممکن است کاهش یابد.

قیمت روز ورق گالوانیزه

قیمت روز ورق گالوانیزه به عوامل مختلفی بستگی دارد. روش های مختلف گالوانیزه کردن و فولاد با کیفیت بالاتر با خواص بهبود یافته نیز می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد. روکش‌های سطح ورق گالوانیزه نیز نقش مهمی را ایفا می‌کنند. معمولا ورق گالوانیزه رنگی معمولاً هزینه بیشتری دارند. در نهایت، به خاطر داشته باشید که قیمت جهانی فولاد و شرایط کلی بازار می تواند باعث نوساناتی در قیمت نهایی ورق گالوانیزه شود.

ورق گالوانیزه طرح دار

ورق گالوانیزه طرح دار به دلیل داشتن خواصی همچون ضد زنگ بودن علاوه بر کاربرد های صنعتی، کاربرد های زینتی نیز دارد. ورق گالوانیزه طرح دار با طرح ها و رنگ های متنوع در ساخت نمای ساختمان ها، دکوراسیون های داخلی، لوازم خانگی و... کاربرد های فراروانی دارند. ورق های گالوانیزه طرح دار به ورق گالوانیزه اجدار نیز گفته می شود که طرح های مختلفی دارند از جمله طرح الماسی که کاربرد های فراوانی در ساخت پله دارند. ورق آجدار با انواع گرید های مختلف فلزی از جمله ورق آجدار آلومینیوم نیز ساخته می شود.

قیمت روز ورق گالوانیزه
قیمت روز ورق گالوانیزه

مزایای ورق گالوانیزه

طول عمر طولانی: ورق های گالوانیزه دوام استثنایی را با حداقل دوره استفاده 10 سال از خود نشان می دهند و عملکرد طولانی مدت را تضمین می کنند.

ترکیب فلزی برتر: پوشش روی به طور یکپارچه با پایه فلزی در تعامل است و از ترک خوردن، لایه برداری، پارگی و جدا شدن در حین استفاده جلوگیری می کند.

دوستدار محیط زیست: روی، به عنوان یک ماده طبیعی، سموم مضر را آزاد نمی کند و فولاد گالوانیزه را برای استفاده در مناطق مسکونی از نظر محیطی ایمن می کند.

کاربردهای همه کاره: ورق های گالوانیزه طیف وسیعی از کاربردها را در صنایع مختلف و پروژه های ساختمانی پیدا می کنند و انعطاف پذیری در طراحی و استفاده را ارائه می دهند.

نصب و تعمیر آسان: نصب ورق های گالوانیزه ساده است و امکان نصب راحت و تعمیرات بعدی را در صورت نیاز فراهم می کند.

از نظر زیبایی دلپذیر: ورق های گالوانیزه ظاهر جذابی از خود نشان می دهند و جذابیت بصری سازه هایی را که در آن مورد استفاده قرار می گیرند، افزایش می دهند. همچون ورق گالوانیزه مشکی ، ورق اجدار گالوانیزه ، ورق گالوانیزه رنگی که به تناسب ظاهر کاربردهای فراوانی در ساخت و ساز دارند.

برای اطلاع از تفاوت ورق سیاه و گالوانیزه به مقاله مربوطه مراجعه نمایید.

قابلیت استفاده مجدد: پس از برچیدن، ورق‌های گالوانیزه قدیمی می‌توانند بدون به خطر انداختن ویژگی‌های فنی و ویژگی‌های اولیه، مجدداً مورد استفاده قرار گیرند و به اقدامات پایدار کمک کنند.

مقرون به صرفه: ورق های گالوانیزه به دلیل مقرون به صرفه بودن شهرت دارند و آنها را به مصالح ساختمانی مقرون به صرفه تبدیل می کند که ارزش پول را ارائه می دهد.

به طور خلاصه، ورق های گالوانیزه طول عمر، یکپارچگی ساختاری، سازگاری با محیط زیست، تطبیق پذیری، سهولت نصب، جذابیت زیبایی شناختی، قابلیت استفاده مجدد و مقرون به صرفه بودن را با هم ترکیب می کنند و آن را به انتخابی بسیار مورد توجه در صنایع مختلف و پروژه های ساختمانی تبدیل می کنند.

کاربردهای اصلی ورق گالوانیزه

ورق های گالوانیزه به دلیل استحکام شکست استثنایی، نصب آسان، دوام و مقاومت در برابر خوردگی و محیط های خشن، محبوبیت قابل توجهی در صنایع و بخش های مختلف تولیدی به دست آورده اند.

در حوزه بام، ورق های گالوانیزه به خصوص ورق آجدار گالوانیزه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، در درجه اول به دلیل ماهیت سبک وزن آنها. علاوه بر این، این ماده به عنوان یک جزء اساسی برای ساخت عناصر اضافی سقف و نما، سیستم‌های تهویه اجباری، کانال‌ها، ناودانی‌ها و خروجی‌ها عمل می‌کند. همچنین در ساخت عناصر و قطعات ساختاری مختلف که تقریباً در تمام زمینه‌های ساخت و ساز صنعتی و مهندسی عمران استفاده می‌شوند، کاربرد گسترده‌ای پیدا می‌کند.

علاوه بر این، ورق های گالوانیزه معمولا در تولید ورق های پروفیلی، کاشی های فلزی و سایدینگ فلزی استفاده می شود. علاوه بر این، آنها در ساخت سیلوها، انبارهای موقت و سیلوهای کشاورزی به کار گرفته می شوند.

در کاربردهای عملی، ورق های گالوانیزه را می توان تقریباً در همه جا یافت، زیرا عناصر آنها در ساختارهای متعدد اطراف ما وجود دارند. از کشتی‌ها، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن گرفته تا بیلبوردها، اتومبیل‌ها، پله‌ها، قرنیزها، نرده‌ها و سایر سازه‌های فلزی، ورق‌های فولادی گالوانیزه نقشی اساسی دارند.

خرید ورق گالوانیزه
خرید ورق گالوانیزه

روشهای گالوانیزه کردن

روش گالوانیکی: این روش شامل اعمال روی بر روی سطح فلز با استفاده از محلول الکترولیت است.

گالوانیزه گرم: در این روش، یک فلز، معمولاً آهن یا فولاد، با غوطه ور کردن محصول در حمام روی مذاب در دمای بالای حدود 460 درجه سانتی گراد با یک لایه روی پوشانده می شود.

گالوانیزه سرد: این روش مستلزم پوشش یک سطح فلزی با ترکیب تخصصی حاوی پودر روی است که در دماهای پایین تر اعمال می شود.

Sherardization: یک تکنیک گالوانیزه است که از پودر روی یا بخار روی در دماهای بالا از 300 تا 450 درجه سانتیگراد برای ایجاد یک لایه محافظ روی فلز استفاده می کند.

پاشش روی: این فرآیند شامل اعمال روی بر روی سطح فلز از طریق استفاده از یک تفنگ فنی تخصصی است که ذرات روی را روی سطح آزاد می کند.

گالوانیزه دینامیک گاز: پوشش روی با استفاده از جریان جت مافوق صوت برای اعمال روی بر روی سطح فلز در این روش گالوانیزه به دست می آید.

محاسبه وزن ورق گالوانیزه

برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

طول ورق (متر) * عرض ورق (میلی متر) * ضخامت ورق (میلی متر) * عدد چگالی آهن / 1000

استفاده از این فرمول در محاسبه وزن ورق‌های گالوانیزه به دقت مورد نیاز می باشد.

فروش ورق گالوانیزه
فروش ورق گالوانیزه

کارخانه تولید کننده ورق گالوانیزه

جدول چگالی ورق گالوانیزه

ردیف طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) چگالی گالوانیزه حدود وزن (کیلوگرم)
1 2 1 0.5 7.86 8
2 2 1 0.7 7.86 11
3 2 1 1 7.86 16
4 2 1 1.5 7.86 24
5 2 1 2 7.86 32
6 2.5 1.25 0.5 7.86 13
7 2.5 1.25 7.86 25
8 2.5 1.25 1.25 7.86 31
9 2.5 1.25 1.5 7.86 37
10 6 1 0.5 7.86 24
11 6 1.25 0.5 7.86 30

جدول وزن ورق گالوانیزه

در زیر جدول وزن ورق گالوانیزه براساس طول، عرض و ضخامت را مشاهده می کنید که راهنمای کاملی برای استفاده از جدول اشتال ورق گالوانیزه می باشد.

طول (متر) عرض (متر) ضخامت (میلی متر) وزن (کیلوگرم)
2 1 0.3 4.8
2.5 1.25 0.3 7.5
2 1 0.4 6.4
2.5 1.25 0.4 10
2 1 0.5 8
2.5 1.25 0.5 12.5
2 1 0.6 9.6
2.5 1.25 0.6 15
2 1 0.7 11.2
2.5 1.25 0.7 17.5
2 1 0.8 12.8
2.5 1.25 0.8 20
2 1 0.9 14.4
2.5 1.25 0.9 22.5
2 1 1 16
2.5 1.25 1 25
2 1 1.25 20
2.5 1.25 1.25 31.25
2 1 1.5 24
2.5 1.25 1.5 37.5
2 1 2 32
2.5 1.25 2 50
2 1 2.5 40
2.5 1.25 2.5 62.5
2 1 3 48
2.5 1.25 3 75
2 1 3.5 56
2.5 1.25 3.5 87.5
2 1 4 64
2.5 1.25 4 100
2 1 4.5 72
2.5 1.25 4.5 112.5
2 1 5 80
2.5 1.25 5 125
رول 1 0.3 -
رول 1.25 0.3 -
رول 1 0.4 -
رول 1.25 0.4 -
رول 1 0.5 -
رول 1.25 0.5 -
رول 1 0.6 -
رول 1.25 0.6 -
رول 1 0.7 -
رول 1.25 0.7 -
رول 1 08 -
رول 1.25 0.8 -
رول 1 0.9 -
رول 1.25 0.9 -
رول 1 1 -
رول 1.25 1 -
رول 1 1.25 -
رول 1.25 1.25 -
رول 1 5 -
رول 1.25 1.5 -
رول 1 2 -
رول 1.25 2 -
رول 1 2.5 -
رول 1.25 2.5 -

به گزارش ایسنا هر چند فولاد در بسیاری از صنایع و ساخت و سازها از اصلی‌ترین مصالح می‌باشد، اما واقعیت این است که این ورق گالوانیزه در برابر خوردگی یا زنگ‌زدگی به تنهایی دارای مقاومت چندانی نیست و برای تاثیر بیشتر نیازمند تغییراتی است که در طول سال‌ها تجربه به دست آمده است.


سوالات متداول در خصوص ورق گالوانیزه

چگالی ورق گالوانیزه چگونه محاسبه می‌شود

چگالی ورق گالوانیزه به عنوان وزن واحد آن به میلی‌گرم بر سانتی‌متر مکعب (g/cm³) یا به کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m³) اندازه‌گیری می‌شود. برای محاسبه چگالی ورق گالوانیزه، ابتدا وزن و حجم ورق را محاسبه کرده و سپس چگالی آن را به دست می‌آوریم.چگالی (ρ) برابر با وزن واحد (وزن به حجم) می‌باشد. بنابراین، چگالی ورق گالوانیزه برابر با وزن ورق تقسیم بر حجم آن می‌شود.

تفاوت بین گالوانیزه سرد و گرم چیست ؟

اتصالات گالوانیزه گرم نسبت به گالوانیزه سرد، حدود 10 برابر مقاومت در برابر خوردگی دارند و برای پروژه‌های فضای داخلی و خارجی، به‌ویژه در شرایط رطوبت و خوردگی، مناسب‌ترند. استفاده از گالوانیزه سرد در پروژه‌های خارجی ممکن است کمترین عملکرد را داشته باشد.

استاندارد گالوانیزه چیست ؟

فولادهای سازه ای نظیر ( ورق ، فلنچ ، کانال لوله و … ) طبق استاندارد ASTM A123/A 13M گالوانیزه می شوند . اتصالات و قطعات کوچک در یک سبد قرار دارند و با استاندارد ASTM A153/A 153M گالوانیزه می شوند .

چطور ورق گالوانیزه تقلبی را از اصل تشخیص دهیم؟

نکاتی که ممکن است به شما کمک کنند تا ورق گالوانیزه تقلبی را از محصول اصلی تشخیص دهید آورده شده است

  1. بررسی نشانه‌ها و برندها
  2. بررسی مشخصات فیزیکی
  3. آزمایش مغناطیسی
  4. بررسی سطح
  5. بررسی ناهمگنی رنگ
  6. انجام آزمون‌های مکانیکی