logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


قیمت انواع ورق :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
2 1000*2000 فولاد مبارکه
388,040
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
3 1000*2000 فولاد مبارکه
368,420
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
4 1000*2000 فولاد مبارکه
368,420
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
2 1250*2500 فولاد مبارکه
380,410
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
4 1250*2500 فولاد مبارکه
361,880
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
3 2500*1250 فولاد مبارکه
361,880
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
3 6000*1500 فولاد مبارکه
347,710
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
4 6000*1500 فولاد مبارکه
347,710
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
336,810
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
358,610
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
336,810
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
340,080
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك بنگاه تهران
8 6000*1500 فولاد مبارکه
338,990
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك بنگاه تهران
8 6000*1500 فولاد مبارکه
336,810
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
10 6000*1500 فولاد مبارکه
338,990
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك بنگاه تهران
10 6000*1500 فولاد مبارکه
336,810
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
12 6000*1500 فولاد مبارکه
345,530
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ برش خورده بنگاه تهران
12 6000*1500 فولاد مبارکه
350,980
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 فولاد مبارکه
340,080
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 فولاد مبارکه
337,900
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ برش خورده بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه گیلان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
10 1000 گیلان
313,920
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ رول کارخانه
12 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول کارخانه
15 1000 گیلان
308,470
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ رول کارخانه
3 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت بنگاه تهران
4 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت بنگاه تهران
6 1000*2000 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت بنگاه تهران
10 1250 گیلان
313,920
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ رول کارخانه
12 1250 گیلان
313,920
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول کارخانه
15 1250 گیلان
332,450
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ رول کارخانه
6 1250*2500 گیلان
319,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت بنگاه تهران
6 6000*1000 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
10 6000*1000 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت بنگاه تهران
12 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ شیت بنگاه تهران
15 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شیت بنگاه تهران
6 6000*1250 گیلان
319,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت بنگاه تهران
8 6000*1250 گیلان
319,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت بنگاه تهران
10 6000*1250 گیلان
319,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت بنگاه تهران
12 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ شیت بنگاه تهران
15 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شیت بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
8 12000*2000 اکسین اهواز
396,760
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك کارخانه
10 12000*2000 اکسین اهواز
368,420
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك بنگاه تهران
12 12000*2000 اکسین اهواز
353,160
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ فابریك کارخانه
12 12000*2000 اکسین اهواز
368,420
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ فابریك بنگاه تهران
15 12000*2000 اکسین اهواز
343,350
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
20 12000*2000 اکسین اهواز
308,470
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ فابریك کارخانه
25 12000*2000 اکسین اهواز
289,940
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
25 12000*2000 اکسین اهواز
310,650
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
35 12000*2000 اکسین اهواز
308,470
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
40 12000*2000 اکسین اهواز
310,650
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
50 12000*2000 اکسین اهواز
343,350
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
50 12000*2000 اکسین اهواز
349,890
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
8 2000*6000 اکسین اهواز
421,830
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك بنگاه تهران
8 6000*2000 اکسین اهواز
396,760
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك کارخانه
10 6000*2000 اکسین اهواز
353,160
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك کارخانه
10 6000*2000 اکسین اهواز
353,160
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ فابریك بنگاه تهران
12 6000*2000 اکسین اهواز
353,160
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ فابریك کارخانه
12 6000*2000 اکسین اهواز
368,420
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ فابریک بنگاه تهران
15 6000*2000 اکسین اهواز
343,350
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
15 6000*2000 اکسین اهواز
359,700
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
20 6000*2000 اکسین اهواز
308,470
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ فابریك کارخانه
20 6000*2000 اکسین اهواز
325,910
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
25 6000*2000 اکسین اهواز
289,940
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
25 6000*2000 اکسین اهواز
310,650
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
30 6000*2000 اکسین اهواز
295,390
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
30 6000*2000 اکسین اهواز
310,650
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
35 6000*2000 اکسین اهواز
308,470
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
35 6000*2000 اکسین اهواز
330,270
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ شیت بنگاه تهران
40 6000*2000 اکسین اهواز
310,650
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
40 6000*2000 اکسین اهواز
329,180
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
45 6000*2000 اکسین اهواز
299,750
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
45 6000*2000 اکسین اهواز
323,730
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
50 6000*2000 اکسین اهواز
343,350
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
60 6000*2000 اکسین اهواز
353,160
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
60 6000*2000 اکسین اهواز
380,410
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
70 6000*2000 اکسین اهواز
343,350
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
70 6000*2000 اکسین اهواز
359,700
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
80 6000*2000 اکسین اهواز
336,810
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
80 6000*2000 اکسین اهواز
379,320
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه قطعات
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
10 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت کارخانه
10 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شیت بنگاه تهران
12 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ شیت کارخانه
12 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ شیت بنگاه تهران
15 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ شیت بنگاه تهران
15 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ شیت کارخانه
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
12 6000*1250 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1250 کاویان
343,350
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شیت کارخانه
15 6000*1250 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ فابریك بنگاه تهران
20 6000*1250 کاویان
310,650
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شیت کارخانه
20 6000*1250 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ فابریك بنگاه تهران
25 6000*1250 کاویان
310,650
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شیت کارخانه
25 6000*1250 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شیت بنگاه تهران
30 6000*1250 کاویان
310,650
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شیت کارخانه
30 6000*1250 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ فابریك بنگاه تهران
35 6000*1250 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ شیت کارخانه
35 6000*1250 کاویان
280,130
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ فابریك بنگاه تهران
40 6000*1250 کاویان
279,040
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ فابریک کارخانه
40 6000*1250 کاویان
280,130
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ فابریك بنگاه تهران
12 6000*1500 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 کاویان
327,000
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ فابریك کارخانه
15 6000*1500 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ فابریك بنگاه تهران
20 6000*1500 کاویان
298,660
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ شیت کارخانه
20 6000*1500 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ فابریك بنگاه تهران
25 6000*1500 کاویان
294,300
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ فابریك کارخانه
25 6000*1500 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شیت بنگاه تهران
30 6000*1500 کاویان
294,300
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ شیت کارخانه
30 6000*1500 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ فابریك بنگاه تهران
35 6000*1500 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ شیت کارخانه
35 6000*1500 کاویان
304,110
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ فابریك بنگاه تهران
40 6000*1500 کاویان
299,750
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ شیت کارخانه
40 6000*1500 کاویان
304,110
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ فابریك بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
2 1000 شهریار تبریز
424,010
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1250 شهریار تبریز
416,380
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2.5 1000 شهریار تبریز
446,900
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2.5 1250 شهریار تبریز
450,170
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
3 1000 شهریار تبریز
434,910
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
3 1250 شهریار تبریز
467,610
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه مبارکه
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 مبارکه
486,140
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1000 مبارکه
449,080
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1250 مبارکه
447,990
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1000 مبارکه
432,730
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1250 مبارکه
430,550
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1000 مبارکه
412,020
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1250 مبارکه
417,470
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1000 مبارکه
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1250 مبارکه
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1000 مبارکه
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1250 مبارکه
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1250 مبارکه
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1250 مبارکه
412,020
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1250 مبارکه
416,380
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 شهرکرد
492,680
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1000 شهرکرد
455,620
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1250 شهرکرد
454,530
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1000 شهرکرد
439,270
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1250 شهرکرد
437,090
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1000 شهرکرد
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1250 شهرکرد
424,010
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1000 شهرکرد
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1250 شهرکرد
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1000 شهرکرد
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1250 شهرکرد
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1000 شهرکرد
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1250 شهرکرد
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.25 1000 شهرکرد
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.25 1250 شهرکرد
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1000 شهرکرد
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1250 شهرکرد
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1000 شهرکرد
422,920
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1250 شهرکرد
422,920
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.3 1000 کاشان
573,340
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.4 1000 کاشان
559,170
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.4 1250 کاشان
494,860
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.45 1000 کاشان
537,370
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.45 1250 کاشان
483,960
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1000 کاشان
465,430
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1250 کاشان
457,800
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.55 1000 کاشان
509,030
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.55 1250 کاشان
479,600
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1000 کاشان
442,540
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1250 کاشان
440,360
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1000 کاشان
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1250 کاشان
424,010
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1000 کاشان
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1250 کاشان
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1000 کاشان
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1250 کاشان
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1000 کاشان
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1250 کاشان
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.25 1000 کاشان
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.25 1250 کاشان
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1000 کاشان
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 هفت الماس
486,140
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.4 1250 هفت الماس
477,420
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1000 هفت الماس
449,080
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1250 هفت الماس
447,990
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1000 هفت الماس
432,730
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1250 هفت الماس
430,550
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1000 هفت الماس
412,020
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1250 هفت الماس
417,470
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1000 هفت الماس
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1250 هفت الماس
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1000 هفت الماس
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1250 هفت الماس
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1000 هفت الماس
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1250 هفت الماس
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.25 1000 هفت الماس
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.25 1250 هفت الماس
404,390
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1000 هفت الماس
412,020
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1250 هفت الماس
412,020
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1000 هفت الماس
416,380
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1250 هفت الماس
416,380
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2.5 1000 هفت الماس
446,900
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2.5 1250 هفت الماس
450,170
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه تاراز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 تاراز
492,680
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1000 تاراز
455,620
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1250 تاراز
454,530
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1000 تاراز
439,270
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1250 تاراز
437,090
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1000 تاراز
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1250 تاراز
424,010
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1000 تاراز
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1250 تاراز
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1000 تاراز
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1250 تاراز
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1000 تاراز
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1250 تاراز
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.2 1000 تاراز
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.2 1250 تاراز
410,930
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1000 تاراز
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1250 تاراز
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1000 تاراز
422,920
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1250 تاراز
422,920
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
قیمت ورق آجدار گیلان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
3 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ رول کارخانه
4 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ رول کارخانه
5 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ رول کارخانه
6 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ رول کارخانه
2.5 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ رول کارخانه
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
3 6000*1500 فولاد مبارکه
538,460
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
3 1000*2000 فولاد مبارکه
409,840
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
3 1250*2500 فولاد مبارکه
432,730
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
4 6000*1500 فولاد مبارکه
576,610
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
4 1250*2500 فولاد مبارکه
579,880
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
5 1250*2500 فولاد مبارکه
414,200
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
579,880
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
538,460
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
8 1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ رول بنگاه اصفهان
8 6000*1500 فولاد مبارکه
347,710
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
10 1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ رول بنگاه اصفهان
10 6000*1500 فولاد مبارکه
352,070
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ برش خورده بنگاه تهران
2 1000*2000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریک بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.5 1000 فولاد مبارکه
463,250
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ رول بنگاه تهران
0.5 1250 فولاد مبارکه
463,250
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ رول بنگاه تهران
0.6 1000 فولاد مبارکه
452,350
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ رول بنگاه تهران
0.6 1250 فولاد مبارکه
471,970
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ رول بنگاه تهران
0.7 1000 فولاد مبارکه
441,450
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.7 1250 فولاد مبارکه
440,360
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.8 1000 فولاد مبارکه
428,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.8 1250 فولاد مبارکه
426,190
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.9 1000 فولاد مبارکه
428,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.9 1250 فولاد مبارکه
426,190
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1 1000 فولاد مبارکه
428,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1 1250 فولاد مبارکه
428,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1.25 1000 فولاد مبارکه
428,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1.25 1250 فولاد مبارکه
426,190
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1.5 1000 فولاد مبارکه
431,640
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1.5 1250 فولاد مبارکه
429,460
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
2 1000 فولاد مبارکه
429,460
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
2 1250 فولاد مبارکه
427,280
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی هفت الماس
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1250 هفت الماس
462,160
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.4 1000 هفت الماس
463,250
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1000 هفت الماس
447,990
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.5 1250 هفت الماس
441,450
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1000 هفت الماس
439,270
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.6 1250 هفت الماس
437,090
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1000 هفت الماس
431,640
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.7 1250 هفت الماس
430,550
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1000 هفت الماس
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.8 1250 هفت الماس
416,380
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1000 هفت الماس
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
0.9 1250 هفت الماس
415,290
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1250 هفت الماس
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1 1000 هفت الماس
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.25 1000 هفت الماس
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.25 1250 هفت الماس
415,290
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1000 هفت الماس
421,830
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
1.5 1250 هفت الماس
419,650
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1250 هفت الماس
416,380
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
2 1000 هفت الماس
419,650
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ رول بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی فولاد غرب
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 فولاد غرب
453,440
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.5 1250 فولاد غرب
416,380
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.5 1000 فولاد غرب
447,990
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.6 1000 فولاد غرب
409,840
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.6 1250 فولاد غرب
409,840
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.7 1000 فولاد غرب
428,370
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.7 1250 فولاد غرب
430,550
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.8 1250 فولاد غرب
415,290
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.8 1000 فولاد غرب
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.9 1000 فولاد غرب
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
0.9 1250 فولاد غرب
415,290
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1 1000 فولاد غرب
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1 1250 فولاد غرب
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1.25 1000 فولاد غرب
418,560
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1.25 1250 فولاد غرب
415,290
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1.5 1250 فولاد غرب
419,650
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
1.5 1000 فولاد غرب
420,740
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
2 1000 فولاد غرب
419,650
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران
2 1250 فولاد غرب
416,380
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ رول بنگاه تهران

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان