logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

انواع ورق
جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت ورق :

تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و دقیق تر قیمت ورق با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
2 1000*2000 فولاد مبارکه
426,300
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
3 1000*2000 فولاد مبارکه
445,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
4 1000*2000 فولاد مبارکه
450,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
2 1250*2500 فولاد مبارکه
416,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
4 1250*2500 فولاد مبارکه
421,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
6 1500 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
8 1500 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
10 1500 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
12 1500 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
15 1500 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
3 2500*1250 فولاد مبارکه
434,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
3 6000*1500 فولاد مبارکه
410,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
4 6000*1500 فولاد مبارکه
410,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
430,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
439,900
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
437,200
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
439,900
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
8 6000*1500 فولاد مبارکه
438,100
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
8 6000*1500 فولاد مبارکه
426,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
10 6000*1500 فولاد مبارکه
439,900
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
10 6000*1500 فولاد مبارکه
432,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
12 6000*1500 فولاد مبارکه
416,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
12 6000*1500 فولاد مبارکه
424,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 فولاد مبارکه
405,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 فولاد مبارکه
391,300
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
525,600
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت انبار تهران
8 6000*1500 فولاد مبارکه
525,600
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت انبار تهران
10 6000*1500 فولاد مبارکه
516,600
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت انبار تهران
12 6000*1500 فولاد مبارکه
516,600
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت انبار تهران
15 6000*1500 فولاد مبارکه
489,600
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت انبار تهران
قیمت ورق سیاه گیلان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
10 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
12 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
15 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
3 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
4 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
6 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
10 1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
12 1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
15 1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول کارخانه
6 1250*2500 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
6 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برش خورده بنگاه تهران
10 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
12 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
15 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
6 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
8 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
10 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
12 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
15 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
8 12000*2000 اکسین اهواز
450,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
10 12000*2000 اکسین اهواز
412,200
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
12 12000*2000 اکسین اهواز
361,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
12 12000*2000 اکسین اهواز
375,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
15 12000*2000 اکسین اهواز
361,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
20 12000*2000 اکسین اهواز
313,100
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
25 12000*2000 اکسین اهواز
305,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
25 12000*2000 اکسین اهواز
317,600
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
35 12000*2000 اکسین اهواز
305,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
40 12000*2000 اکسین اهواز
309,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
50 12000*2000 اکسین اهواز
306,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
50 12000*2000 اکسین اهواز
320,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
40 12000*2000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
8 2000*6000 اکسین اهواز
462,600
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
10 2000*6000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
12 2000*6000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت کارخانه
15 2000*6000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
20 2000*6000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
8 6000*2000 اکسین اهواز
450,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
10 6000*2000 اکسین اهواز
398,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
10 6000*2000 اکسین اهواز
412,200
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
12 6000*2000 اکسین اهواز
361,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
12 6000*2000 اکسین اهواز
375,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک بنگاه تهران
15 6000*2000 اکسین اهواز
361,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
15 6000*2000 اکسین اهواز
375,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
20 6000*2000 اکسین اهواز
313,100
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
20 6000*2000 اکسین اهواز
324,900
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
25 6000*2000 اکسین اهواز
305,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
25 6000*2000 اکسین اهواز
317,600
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
30 6000*2000 اکسین اهواز
313,100
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
30 6000*2000 اکسین اهواز
324,900
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
35 6000*2000 اکسین اهواز
305,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
35 6000*2000 اکسین اهواز
317,600
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک بنگاه تهران
40 6000*2000 اکسین اهواز
309,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
40 6000*2000 اکسین اهواز
320,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
45 6000*2000 اکسین اهواز
300,100
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
45 6000*2000 اکسین اهواز
311,300
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
50 6000*2000 اکسین اهواز
306,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
60 6000*2000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
60 6000*2000 اکسین اهواز
329,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
70 6000*2000 اکسین اهواز
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
70 6000*2000 اکسین اهواز
325,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
80 6000*2000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
80 6000*2000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
25 6000*2000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
30 6000*2000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
35 6000*2000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
40 6000*2000 اکسین اهواز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
قیمت ورق سیاه قطعات
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
10 6000*1200 قطعات
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت کارخانه
10 6000*1200 قطعات
384,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
12 6000*1200 قطعات
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت کارخانه
12 6000*1200 قطعات
335,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
15 6000*1200 قطعات
335,400
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت بنگاه تهران
15 6000*1200 قطعات
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شیت کارخانه
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
12 6000*1250 کاویان
343,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1250 کاویان
329,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
15 6000*1250 کاویان
343,500
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
20 6000*1250 کاویان
306,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
20 6000*1250 کاویان
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
25 6000*1250 کاویان
306,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
25 6000*1250 کاویان
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک بنگاه تهران
30 6000*1250 کاویان
306,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
30 6000*1250 کاویان
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
35 6000*1250 کاویان
306,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
35 6000*1250 کاویان
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
40 6000*1250 کاویان
306,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
40 6000*1250 کاویان
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
12 6000*1500 کاویان
396,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 کاویان
371,700
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
15 6000*1500 کاویان
379,900
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
20 6000*1500 کاویان
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
20 6000*1500 کاویان
324,900
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
25 6000*1500 کاویان
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك کارخانه
25 6000*1500 کاویان
324,900
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک بنگاه تهران
30 6000*1500 کاویان
302,200
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
30 6000*1500 کاویان
324,900
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
35 6000*1500 کاویان
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
35 6000*1500 کاویان
325,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
40 6000*1500 کاویان
315,800
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریک کارخانه
40 6000*1500 کاویان
325,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ فابریك بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
2 1000 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1250 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2.5 1000 شهریار تبریز
622,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2.5 1250 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
3 1000 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
3 1250 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه مبارکه
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1000 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1250 مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 شهرکرد
522,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1000 شهرکرد
508,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1250 شهرکرد
508,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1000 شهرکرد
501,636
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1250 شهرکرد
500,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1000 شهرکرد
478,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1250 شهرکرد
478,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1000 شهرکرد
479,818
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1250 شهرکرد
478,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1000 شهرکرد
478,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1250 شهرکرد
482,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1000 شهرکرد
488,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1250 شهرکرد
485,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1000 شهرکرد
488,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1250 شهرکرد
495,272
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1000 شهرکرد
498,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1250 شهرکرد
498,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1000 شهرکرد
559,818
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1250 شهرکرد
559,818
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.3 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.4 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.4 1250 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.45 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.45 1250 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1000 کاشان
521,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1250 کاشان
521,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.55 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.55 1250 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1000 کاشان
505,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1250 کاشان
504,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1000 کاشان
477,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1250 کاشان
477,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1000 کاشان
478,636
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1250 کاشان
477,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1000 کاشان
477,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1250 کاشان
481,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1000 کاشان
487,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1250 کاشان
484,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1000 کاشان
487,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1250 کاشان
494,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1000 کاشان
497,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 هفت الماس
516,636
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.4 1250 هفت الماس
512,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1000 هفت الماس
503,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1250 هفت الماس
503,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1000 هفت الماس
495,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1250 هفت الماس
494,818
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1000 هفت الماس
473,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1250 هفت الماس
473,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1000 هفت الماس
473,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1250 هفت الماس
473,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1000 هفت الماس
473,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1250 هفت الماس
476,636
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1000 هفت الماس
483,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1250 هفت الماس
479,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1000 هفت الماس
483,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1250 هفت الماس
489,363
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1000 هفت الماس
493,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1250 هفت الماس
493,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1000 هفت الماس
553,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1250 هفت الماس
553,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2.5 1000 هفت الماس
622,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2.5 1250 هفت الماس
622,090
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه تاراز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 تاراز
522,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1000 تاراز
508,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1250 تاراز
508,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1000 تاراز
501,636
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1250 تاراز
500,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1000 تاراز
478,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1250 تاراز
478,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1000 تاراز
479,818
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1250 تاراز
478,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1000 تاراز
478,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1250 تاراز
482,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1000 تاراز
488,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1250 تاراز
485,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.2 1000 تاراز
488,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.2 1250 تاراز
495,727
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1000 تاراز
498,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1250 تاراز
498,909
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1000 تاراز
559,818
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1250 تاراز
559,818
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
قیمت ورق آجدار گیلان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
3 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ رول کارخانه
4 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ رول کارخانه
5 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ رول کارخانه
6 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ رول کارخانه
2.5 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شیت کارخانه
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
3 6000*1500 فولاد مبارکه
476,300
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
3 1000*2000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
3 1250*2500 فولاد مبارکه
490,400
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
4 6000*1500 فولاد مبارکه
485,800
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
4 1250*2500 فولاد مبارکه
458,100
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
5 1250*2500 فولاد مبارکه
490,400
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
490,400
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
490,400
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
8 1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ رول بنگاه اصفهان
8 6000*1500 فولاد مبارکه
462,600
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
10 1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ رول بنگاه اصفهان
10 6000*1500 فولاد مبارکه
471,700
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ برش خورده بنگاه تهران
2 1000*2000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ فابریک بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.5 1000 فولاد مبارکه
498,183
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1250 فولاد مبارکه
489,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1000 فولاد مبارکه
466,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1250 فولاد مبارکه
469,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1000 فولاد مبارکه
466,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1250 فولاد مبارکه
466,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1000 فولاد مبارکه
466,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1250 فولاد مبارکه
466,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1000 فولاد مبارکه
467,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1250 فولاد مبارکه
474,545
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1000 فولاد مبارکه
469,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1250 فولاد مبارکه
467,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1000 فولاد مبارکه
466,364
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1250 فولاد مبارکه
469,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1000 فولاد مبارکه
473,637
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1250 فولاد مبارکه
479,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1000 فولاد مبارکه
484,546
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1250 فولاد مبارکه
484,546
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی هفت الماس
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1250 هفت الماس
-9,091
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.4 1000 هفت الماس
489,092
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1000 هفت الماس
489,092
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1250 هفت الماس
480,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1000 هفت الماس
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1250 هفت الماس
460,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1000 هفت الماس
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1250 هفت الماس
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1000 هفت الماس
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1250 هفت الماس
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1000 هفت الماس
458,182
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1250 هفت الماس
465,454
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1250 هفت الماس
458,182
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1000 هفت الماس
460,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1000 هفت الماس
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1250 هفت الماس
460,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1000 هفت الماس
464,546
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1250 هفت الماس
468,182
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1250 هفت الماس
475,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1000 هفت الماس
475,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی فولاد غرب
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 فولاد غرب
تماس بگیرید
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1250 فولاد غرب
480,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.5 1000 فولاد غرب
489,092
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1000 فولاد غرب
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.6 1250 فولاد غرب
460,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1000 فولاد غرب
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.7 1250 فولاد غرب
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1250 فولاد غرب
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.8 1000 فولاد غرب
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1000 فولاد غرب
458,182
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
0.9 1250 فولاد غرب
465,454
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1000 فولاد غرب
460,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1 1250 فولاد غرب
458,182
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1000 فولاد غرب
457,273
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.25 1250 فولاد غرب
460,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1250 فولاد غرب
470,000
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
1.5 1000 فولاد غرب
464,546
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1000 فولاد غرب
475,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران
2 1250 فولاد غرب
475,455
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ رول بنگاه تهران

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن

ورق

ورق فولادی، یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی در جهان است. ورق فولادی، یک ورق فلزی با سطح صاف و یکنواخت است که قابلیت رول و کلاف شدن دارد. این ورق ها در انواع مختلفی تولید می شوند که هر کدام ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارند.

 1. ورق استیل :به عنوان نمونه ای از دوام و جذابیت زیبایی شناخته می شود.این ورق که از آلیاژی از آهن، کروم و سایر عناصر ساخته شده است، در برابر خوردگی، رنگ‌آمیزی و زنگ زدگی با ظرافتی که فراتر از عملکرد صنعتی است، مقاومت می‌کند. سطح درخشان آن نه تنها انعطاف پذیری ترکیب آن را منعکس می کند، بلکه با درخشش بی انتها نیز به آن اشاره می کند و آن را به یک عنصر اصلی در کاربردهای مختلف از لوازم آشپزخانه گرفته تا شگفتی های معماری تبدیل می کند.
 2. ورق سیاه: سطح این ورق ها صاف و صیقلی نیست و به همین دلیل به آنها ورق سیاه می گویند. در ساخت این نوع ورق های فولادی از روش نورد گرم استفاده می شود. در روش نورد. از غلتک ها برای شکل دادن به فولاد استفاده می شود ت
 3. ورق گالوانیزه : جوشکاری یکی از مهمترین عواملی است که در تولید محصولات فولادی مورد توجه قرار می گیرد. و برای برخی از صنایع، استفاده از فولاد ضد زنگ بسیار گران است. در نتیجه باید از راه حلی برای تولید ورق فولادی با هزینه کمتر استفاده کرد. آن را تا حد امکان در برابر خوردگی مقاوم کرد. از همین رو از پوشش گالوانیزه برای تولید ورق های مقاوم در برابر زنگ زدن استفاده می شود. برای تولید ورق های گالوانیزه، ورق های فولادی (نوع روغنی) را در وان فلز مذاب غوطه ور می کنند. و اجازه دهید روی سطح ورق را بپوشاند.
 4. ورق روغنی :ورق های روغنی واقعاً چرب نیستند و این نام به دلیل سطح صیقلی و براق آنهاست. به آنها داده شده است. برای تولید آنها از روش نورد سرد استفاده می شود که دلیل براق بودن سطح ورق می باشد. هدف از روش نورد سرد ساخت همزمان ورق فولادی با کیفیت بالا می باشد. با ضخامت کم تولید کنید. در این روش محصول خروجی فرآیند نورد گرم است. پس از سرد شدن وارد فرآیند اسید شویی می شود و سپس دوباره کویل پیچ می شود. سپس مجدداً در فرآیند نورد سرد و ورق فولادی وارد می شود. این بار با دمای پایین از غلتک ها عبور می کند تا به ضخامت مورد نظر برای ورق برسد. این نوع ورق ها مبنای تولید ورق گالوانیزه می باشند. و در تولید روکش یخچال و سایر لوازم خانگی مانند اجاق گاز و ... استفاده می شود.
 5. ورق اجدار:برجستگی های هندسی روی سطح این ورق ها ایجاد می شود تا اجسام با سهولت بیشتری بر روی آن ها قرار گرفته و جابه جا شوند، زیرا ورق هایی که سطح صیقلی دارند چنین امکانی را ندارند و قطعاً اجسام روی آن ها می لغزند. برای تولید ورق از دستگاه های آج گیر استفاده می شود که برجستگی های مورد نظر را بر روی ورق فولادی ایجاد می کند. از این ورق ها در پله های اضطراری، کف عرشه و پل های عابر پیاده، کف کامیون ها و کامیون ها و ... استفاده می شود.
 6. ورق رنگی :ورق فولادی معمولاً دارای رنگ خاکستری متالیک است. در نتیجه گاهی اوقات سطح ورق فولادی با لایه ای از رنگ الکترواستاتیک پوشانده می شود. در حال حاضر تنوع رنگی ورق های استیل شامل 15 رنگ می باشد و برای تولید آلاچیق، شیروانی، سقف سوله، لوازم خانگی و ... استفاده می شود که این ورق ها وزن چندانی ندارند و شکل پذیری خوبی دارند. وجود یک لایه رنگ نیز باعث افزایش مقاومت آنها در برابر رطوبت و خوردگی می شود
انواع ورق
انواع ورق

قیمت ورق

سطح تقاضا و عرضه در بازار محلی و جهانی نیز تأثیرگذار است. افزایش تقاضا و کاهش عرضه معمولاً به افزایش قیمت ورق منجر می‌شود.در ابتدای سال ۱۴۰۰ پس از پشت سر گذاشتن یک بازار افزایشی و پر از افت و خیز در قیمت ورق ٫ اکثر فعالان بازار آهن و ورق های فولادی منتظر بازار کاهشی در سال جدید بودند. بررسی قیمت ورق وقیمت لوله برای متقاضیان اهمیت زیادی خواهد داشت و باید در زمان خرید مشخصه­ های متنوعی را مد نظر قرار داد.

معیارهایی مانند وزن ورق، ضخامت و... برای تعیین قیمت ورق مهم هستند. برای بررسی قیمت و یا خرید انواع ورق یا سایر محصولات ساختمانی و سوله می توانید با فولاد حامیران تماس بگیرید و یا از قسمت های مختلف سایت دیدن فرمایید.

قیمت ورق
ورق ضد زنگ

قیمت ورق آهن 1 میل

"قیمت ورق آهن 1 میل" با توجه به هزینه‌های تولید و هزینه‌های مربوط به فرآیند تولید ورق برشی نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند. مثلاً هزینه‌های مواد اولیه و هزینه‌های انرژی.تغییرات در استانداردها یا مشخصات فنی ممکن است به تغییر در فرآیند تولید و افزایش هزینه‌ها منجر شود.

برای اطلاع از قیمت ورق می توانید با متخصصین ما در فولاد حامیران تماس بگیرید.

قیمت ورق اکسین اهواز
قیمت ورق اکسین اهواز

قیمت ورق برشی

قیمت ورق برشی در بازار آهن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که ممکن است در طول زمان تغییر کنند. اگر ورق برشی به صورت وارداتی وارد کشور شود، نرخ ارز می‌تواند تأثیرگذار باشد. تغییرات در نرخ ارز ممکن است به تغییر قیمت‌ها منجر شود.

قیمت ورق برشی به طور مستقیم تحت تأثیر قیمت‌های بورس فلزات مانند قیمت‌های فولاد و دیگر فلزات قرار دارد.مشکلات در تأمین مواد اولیه می‌توانند منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شوند.

شما برای پروژه های خود نیز باید راهنمای خرید ورق در شادآباد مراجعه کنید تا بتوانید خیلی راحتتر در پروژه هایتان برای خرید ورق اقدام فر مایید

قیمت ورق برشی
ورق برشی

قیمت ورق آهن ۱۰ میل

"قیمت ورق آهن ۱۰ میل" یا همان ورق 10 میلیمتری، همانند هر محصول دیگر، تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد. قیمت‌های مواد اولیه مانند مواد معدنی مورد استفاده در تولید ورق نیز تأثیرگذار است.

افزایش قیمت مواد اولیه می‌تواند به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت ورق آهن 10 میل منجر شود. قیمت شافت فولادی نسبت به قیمت ورق فولادی بنا به برایند ساخت و متریال مصرفی متفاوت است.

ورق آهن 10 میل
ورق آهن 10 میل

عضو هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: تلاشگران شرکت فولاد اکسین خوزستان از ابتدای امسال تاکنون ضمن افتخارآفرینی و کسب موفقیت‌های پی‌درپی در تولید، برای اولین بار از مرز ۴٠٠ هزار تن در نیمه اول سال جاری عبور کردند.


سوالات متداول در خصوص قیمت ورق

مزایای استفاده از ورق در ساختمان سازی چیست؟

استفاده از ورق در صنعت ساختمان سازی به دلیل مزایای فنی، اقتصادی و ایمنی متعدد، بسیار معمول است. در زیر، تعدادی از مزایای استفاده از ورق در ساختمان سازی آورده شده‌اند:

 1. مقاومت مکانیکی: ورق‌های فولادی دارای مقاومت مکانیکی بسیار بالا هستند که امکان تحمل بارهای زیاد و استفاده در ساختمان‌های با ارتفاعات بالا را فراهم می‌کند.
 2. خواص فرآوری و فرم‌پذیری: ورق‌های فولادی به راحتی قابل فرآوری و شکل‌دهی هستند. این ویژگی امکان استفاده از طراحی‌های متنوع و پیچیده را به سازندگان می‌دهد.
 3. سرعت اجرا: نصب ورق‌های فولادی به راحتی و با سرعت بالا انجام می‌شود که موجب افزایش سرعت ساخت و اجرا در پروژه‌ها می‌شود.
 4. سبکی و وزن کمتر: ورق‌های فولادی نسبت به بسیاری از مواد ساختمانی دیگر سبک‌تر هستند و در نتیجه وزن کمتری به سازه اضافه می‌کنند.
 5. مقاومت به آتش: مقاومت ورق‌های فولادی به آتش بالاست، و این ویژگی می‌تواند امنیت ساختمان را افزایش دهد.
 6. قابلیت بازیافت: فولاد یک مصالح قابل بازیافت است و می‌توان ورق‌های فولادی را در پایان عمر ساختمان به طور کامل بازیافت کرد و مجدداً استفاده نمود.
 7. کاهش هدررفت منابع: استفاده از ورق‌های فولادی می‌تواند به کاهش هدررفت منابع طبیعی منجر شود، زیرا این مواد معمولاً از بازیافت شده و یا با استفاده از مواد خام کمتری تولید می‌شوند.
 8. دوام و مقاومت در برابر زنگ زدگی: ورق‌های فولادی از مقاومت بسیار خوبی در برابر زنگ زدگی برخوردارند، که موجب افزایش دوام و عمر مفید ساختمان می‌شود.
 9. استفاده در انواع معماری: ورق‌های فولادی به سازندگان امکان می‌دهد تا طراحی‌های مختلف و زیبا را در ساختمان‌ها به اجرا درآورند.
 10. مقاومت در برابر زلزله: فولاد به عنوان یک مصالح سازه‌ای می‌تواند مقاومت به خوبی در برابر نیروهای زلزله را فراهم آورده و احتمال خسارات جانبی را کاهش دهد.
چگونه می توانم ضخامت مناسب ورق مورد نیاز برای پروژه خود را تعیین کنم؟

شما می توانید با تماس با مشاورین فولاد حامیران به صورت رایگان ضخامت مورد نیاز ورق در پروژه های خود را بپرسید.

آیا شرایط یا روش پرداخت خاصی هنگام خریدورق پذیرفته می شود؟

بله شما مشتریان عزیز می توانید هم به صورت اقساطی ، هم به صورت چکی ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان را از فولاد حامیران تهیه کنیم

آیا انتظار می رود قیمت ورق در آینده نزدیک افزایش یا کاهش یابد؟

قیمت ورق با توجه به تورم و یا رکود کشور یا حتی بالا و پایین رفتن قیمت فولاد بازار جهانی بسیار متفاوت می باشد، به همین منظور بهتر است به صورت روزانه اخبار مورد نظر را درمورد قیت ورق چک فرمایید