logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار


جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.خرید ضایعات آهن

پیشنهاد ویژه موجودی های امروز انبار فولاد حامیران :


ازرولد تهران
نوع نام محصول سطح سایز طول شاخه (mm) وزن واحد
میلگرد 7225 ازرولد 25 25.0 0.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 25 135.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 25 150.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 25 240.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 25 270.0 1.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 195.0 1.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 200.0 1.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 235.0 1.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 265.0 1.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 185.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 175.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 170.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 85.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 75.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 60.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 50.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 485.0 3.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 385.0 2.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 255.0 1.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 133.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 110.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 100.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 47.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 500.0 4.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 345.0 3.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 290.0 2.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 260.0 2.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 234.0 2.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 110.0 1.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 100.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 100.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 78.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 72.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 53.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 35.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 130.0 1.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 110.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 105.0 1.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 48.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 25.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 230.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 180.0 2.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 140.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 120.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 103.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 98.0 1.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 66.0 1.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 63.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 60.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 50.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 40.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 55 110.0 2.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 55 60.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 194.0 4.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 220.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 280.0 6.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 300.0 6.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 300.0 6.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 323.0 7.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 355.0 7.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 380.0 8.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 410.0 9.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 170.0 3.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 100.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 59.0 1.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 13.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 15.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 20.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 26.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 33.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 34.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 37.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 44.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 57.0 1.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 153.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 153.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 153.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 154.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 154.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 156.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 165.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 220.0 5.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 225.0 6.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 125.0 3.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 105.0 2.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 100.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 28.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 30.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 35.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 44.0 1.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 45.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 50.0 1.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 77.0 2.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 83.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 90.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 90.0 2.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 100.0 3.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 120.0 3.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 127.0 3.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 150.0 4.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 307.0 9.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 90.0 2.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 70.0 2.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 65.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 22.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 45.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 50.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 50.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 50.0 1.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 65.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 170.0 6.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 140.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 130.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 120.0 4.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 120.0 4.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 96.0 3.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 55.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 50.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 50.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 47.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 20.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 305.0 12.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 190.0 7.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 185.0 7.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 160.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 115.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 95.0 3.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 65.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 45.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 85 225.0 10.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 85 220.0 9.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 85 220.0 10.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 85 145.0 6.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 85 110.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 85 80.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 285.0 14.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 203.0 10.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 195.0 9.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 107.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 70.0 3.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 59.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 230.0 17.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 192.0 14.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 100.0 7.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 42.0 3.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 40.0 3.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 115 133.0 11.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 115 173.0 14.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 125 267.0 25.6 کیلوگرم
آنیل یزد
نوع نام محصول سطح سایز طول شاخه (mm) وزن واحد
میلگرد 7225 آنیل 80 18.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 80 22.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 80 23.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 80 27.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 85 280.0 13.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 85 43.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 85 40.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 85 35.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 85 25.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 85 15.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 90 28.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 90 55.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 95 100.0 5.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 95 100.0 5.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 95 100.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 95 80.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 95 55.0 3.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 95 45.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 95 40.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 95 35.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 95 27.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 100 104.0 6.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 100 100.0 6.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 100 60.0 3.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 100 53.0 3.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 100 48.0 2.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 100 30.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 100 24.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 100 20.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 100 16.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 105 27.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 110 117.0 8.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 110 65.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 110 60.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 110 60.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 110 48.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 110 35.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 110 20.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 110 12.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 110 12.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 115 175.0 14.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 115 40.0 3.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 120 22.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 120 40.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 120 70.0 6.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 120 70.0 6.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 120 137.0 12.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 125 320.0 31.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 140.0 14.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 120.0 12.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 113.0 11.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 112.0 11.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 85.0 8.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 75.0 8.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 60.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 60.0 7.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 60.0 6.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 55.0 6.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 47.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 30.0 3.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 130 15.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 135 97.0 11.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 135 220.0 24.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 135 45.0 5.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 135 30.0 3.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 136 67.0 8.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 140 140.0 18.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 140 105.0 12.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 140 90.0 10.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 140 70.0 8.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 140 60.0 7.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 140 27.0 3.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 145 110.0 15.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 150 25.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 150 25.0 3.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 160 44.0 6.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 170 91.0 16.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 170 173.0 31.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 180 30.0 6.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 180 55.0 11.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 180 60.0 11.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 200 8.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 آنیل 200 25.0 5.8 کیلوگرم
ازرولد یزد
نوع نام محصول سطح سایز طول شاخه (mm) وزن واحد
میلگرد 7225 ازرولد 20 50.0 0.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 20 565.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 20 565.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 20 565.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 20 565.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 20 182.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 20 182.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 20 110.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 110.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 105.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 98.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 85.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 28.0 0.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 30 18.0 0.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 182.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 167.0 1.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 166.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 165.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 165.0 1.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 162.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 184.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 185.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 187.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 207.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 225.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 360.0 2.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 385.0 3.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 418.0 3.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 162.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 160.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 25.0 0.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 27.0 0.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 29.0 0.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 30.0 0.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 30.0 0.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 32.0 0.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 40.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 55.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 155.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 140.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 115.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 114.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 87.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 35 66.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 96.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 83.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 63.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 58.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 58.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 52.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 40.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 38.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 28.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 22.0 0.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 19.0 0.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 13.0 0.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 40 13.0 0.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 55.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 56.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 66.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 77.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 725.0 9.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 480.0 6.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 52.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 52.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 24.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 24.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 25.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 31.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 31.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 45 40.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 95.0 1.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 95.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 95.0 1.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 100.0 1.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 115.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 230.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 590.0 9.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 80.0 1.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 95.0 1.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 90.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 75.0 1.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 18.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 22.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 24.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 27.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 27.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 32.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 70.0 1.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 50 75.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 55 75.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 55 540.0 10.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 55 550.0 10.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 28.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 34.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 37.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 40.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 40.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 42.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 63.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 94.0 2.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 1870.0 42.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 720.0 16.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 380.0 8.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 28.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 28.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 11.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 15.0 0.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 17.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 17.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 20.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 21.0 0.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 22.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 23.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 25.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 25.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 60 26.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 390.0 10.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 200.0 5.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 34.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 65 19.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 136.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 47.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 27.0 0.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 80.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 52.0 1.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 52.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 23.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 23.0 0.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 21.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 20.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 19.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 70 18.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 73.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 87.0 2.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 136.0 4.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 144.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 210.0 8.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 59.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 59.0 2.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 42.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 42.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 37.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 36.0 1.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 36.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 75 19.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 30.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 53.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 85.0 3.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 170.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 157.0 6.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 90.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 25.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 25.0 1.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 23.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 10.0 0.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 16.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 17.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 17.0 0.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 20.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 80 20.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 85 25.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 85 40.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 23.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 180.0 9.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 54.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 52.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 46.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 90 18.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 47.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 75.0 4.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 80.0 4.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 190.0 10.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 235.0 13.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 285.0 15.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 375.0 20.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 31.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 30.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 30.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 16.0 0.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 21.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 25.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 25.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 27.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 28.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 95 28.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 100 55.0 3.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 100 35.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 100 32.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 100 25.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 100 23.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 100 19.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 105 22.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 105 30.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 40.0 2.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 40.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 60.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 70.0 4.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 75.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 75.0 5.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 85.0 6.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 35.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 35.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 33.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 17.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 17.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 18.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 22.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 25.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 27.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 110 32.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 120 90.0 8.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 120 151.0 14.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 120 288.0 25.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 120 223.0 19.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 120 145.0 12.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 120 80.0 7.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 120 40.0 3.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 120 20.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 120 20.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 136.0 14.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 170.0 17.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 210.0 22.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 245.0 25.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 165.0 17.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 160.0 16.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 100.0 10.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 93.0 9.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 28.0 3.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 28.0 2.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 53.0 5.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 55.0 5.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 83.0 8.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 130 90.0 9.4 کیلوگرم
میلگرد 1191 ازرولد 140 105.0 12.8 کیلوگرم
میلگرد 1191 ازرولد 140 100.0 12.4 کیلوگرم
میلگرد 1191 ازرولد 140 33.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 1191 ازرولد 140 31.0 3.8 کیلوگرم
میلگرد 1191 ازرولد 140 30.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 1191 ازرولد 140 30.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 140 30.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 140 20.0 2.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 140 18.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 ازرولد 140 17.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 1191 ازرولد 160 73.0 11.9 کیلوگرم
فورج اصفهان
نوع نام محصول سطح سایز طول شاخه (mm) وزن واحد
میلگرد 7225 فورج 80 50.1 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 80 60.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 80 336.0 13.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 80 36.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 80 250.0 10.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 80 50.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 85 445.0 20.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 85 170.0 7.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 100 155.0 10.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 100 95.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 100 67.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 100 50.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 100 30.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 100 23.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 100 20.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 49.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 38.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 38.0 3.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 25.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 23.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 17.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 16.0 1.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 15.0 1.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 14.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 105 12.0 1.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 126.0 11.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 156.0 14.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 163.0 15.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 170.0 16.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 180.0 16.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 255.0 23.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 122.0 11.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 140.0 12.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 103.0 9.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 95.0 8.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 82.0 7.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 13.0 1.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 17.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 22.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 35.0 3.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 43.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 52.0 5.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 69.0 6.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 120 70.0 7.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 32.0 3.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 55.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 48.0 4.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 42.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 39.0 4.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 36.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 28.0 2.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 25.0 3.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 22.0 2.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 125 20.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 96.0 10.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 115.0 12.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 161.0 17.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 239.0 25.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 35.0 4.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 60.0 8.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 105.0 11.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 29.0 3.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 72.0 9.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 55.0 6.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 14.0 1.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 15.0 2.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 17.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 30.0 3.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 33.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 34.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 38.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 130 50.0 6.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 135 290.0 32.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 135 75.0 9.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 135 37.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 135 250.0 29.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 135 130.0 14.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 65.0 7.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 80.0 9.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 85.0 10.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 112.0 14.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 113.0 14.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 125.0 15.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 145.0 17.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 147.0 17.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 190.0 23.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 220.0 26.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 83.0 10.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 45.0 6.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 55.0 7.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 55.0 7.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 14.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 14.0 1.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 15.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 18.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 18.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 24.0 3.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 25.0 3.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 35.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 40.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 41.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 42.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 140 50.0 6.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 145 210.0 29.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 145 105.0 14.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 145 75.0 10.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 145 40.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 145 35.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 50.1 7.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 80.0 11.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 85.0 12.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 97.0 13.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 107.0 15.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 195.0 26.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 37.0 5.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 47.0 6.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 35.0 4.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 30.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 41.0 5.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 146.0 20.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 50.0 7.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 50.0 7.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 43.0 6.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 14.0 2.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 15.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 16.0 2.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 17.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 18.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 20.0 2.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 27.0 3.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 30.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 35.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 35.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 40.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 150 40.0 6.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 155 60.0 9.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 155 35.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 155 30.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 40.0 6.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 19.0 3.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 147.0 23.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 105.0 17.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 80.0 12.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 40.0 6.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 25.0 4.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 17.0 2.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 15.0 2.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 12.0 2.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 160 9.0 2.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 60.0 11.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 60.1 10.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 64.0 12.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 18.0 2.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 60.0 10.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 105.0 18.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 60.0 11.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 45.0 8.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 41.0 8.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 27.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 20.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 17.0 4.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 15.0 2.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 9.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 170 8.0 1.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 175 145.0 28.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 175 67.0 13.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 18.0 3.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 36.0 7.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 22.0 5.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 110.0 22.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 31.0 6.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 24.0 6.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 23.0 5.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 20.0 4.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 17.0 3.6 کیلوگرم
‎میلگرد 7225 فورج 180 10.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 180 10.0 2.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 190 30.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 190 40.0 10.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 190 90.0 20.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 190 12.0 3.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 195 105.0 26.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 195 70.0 16.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 195 55.0 13.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 195 26.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 195 26.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 17.0 5.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 13.0 4.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 16.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 12.0 2.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 95.0 24.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 28.0 8.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 27.0 6.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 22.0 7.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 20.0 4.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 200 13.5 3.5 کیلوگرم
میلگرد 6511 فورج 210 84.0 28.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 210 31.0 9.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 210 30.0 9.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 210 26.0 8.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 210 24.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 210 23.0 6.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 210 21.0 5.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 210 20.0 5.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 210 20.0 5.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 215 59.0 17.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 215 63.0 19.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 70.0 21.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 71.0 21.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 105.0 31.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 105.0 32.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 11.0 6.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 100.0 32.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 30.0 15.9 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 65.0 20.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 53.0 16.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 53.0 16.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 17.0 5.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 17.0 7.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 19.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 19.0 6.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 19.0 6.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 25.0 7.7 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 26.0 8.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 220 53.0 16.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 225 38.0 13.0 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 225 27.0 10.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 225 21.0 6.8 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 225 21.0 7.3 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 230 35.0 11.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 230 45.0 15.6 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 245 65.0 24.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 260 18.0 7.4 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 260 15.0 7.0 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 260 90.0 39.6 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 260 37.0 15.9 کیلوگرم
‎میلگرد 1191 فورج 260 30.0 13.8 کیلوگرم
‎میلگرد 1191 فورج 260 30.0 13.9 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 260 26.0 11.7 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 260 25.0 10.2 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 260 24.0 13.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 260 22.0 10.1 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 260 21.0 12.2 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 260 21.0 9.5 کیلوگرم
میلگرد 7225 فورج 260 20.0 11.4 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 265 20.0 9.6 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 270 15.0 8.0 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 280 30.0 16.7 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 280 20.0 11.4 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 280 18.0 9.4 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 285 15.0 9.7 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 285 22.0 14.9 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 285 22.0 14.8 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 285 25.0 16.1 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 290 30.0 15.7 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 290 37.0 24.1 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 290 19.0 9.5 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 290 19.0 10.2 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 290 13.0 8.7 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 330 20.0 16.3 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 350 20.0 15.3 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 350 21.0 15.6 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 350 25.0 24.8 کیلوگرم
فورج اسفراین
نوع نام محصول سطح سایز طول شاخه (mm) وزن واحد
میلگرد 7225 فورج 110 55.0 4.4 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 130 72.0 7.6 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 130 85.0 9.0 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 130 130.0 14.4 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 130 140.0 14.4 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 150 40.0 5.6 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 150 173.0 25.8 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 170 85.0 15.4 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 190 83.0 20.8 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 190 30.0 9.8 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 190 20.0 8.4 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 190 18.0 4.8 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 105.0 31.4 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 97.0 30.0 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 77.0 25.2 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 76.0 23.0 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 72.0 22.2 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 70.0 21.0 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 56.0 16.2 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 45.0 14.4 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 40.0 13.2 کیلوگرم
میلگرد mo40 فورج 220 19.0 8.4 کیلوگرم
میلگرد 1191 فورج 230 38.0 13.8 کیلوگرم

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن