logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

اول از همه

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آجدار

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ورق برشی قیمت ورق آجدار قیمت ورق گالوانیزه

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره قیمت پروفیل آلومینیوم

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت تیرآهن ipe قیمت تیرآهن ipb قیمت تیرآهن هاش

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت لوله قیمت لوله مانیسمان قیمت لوله مسی

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت نبشی قیمت نبشی گالوانیزه قیمت نبشی آرین فولاد

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت ناودانی قیمت ناودانی گالوانیزه قیمت ناودانی سبک

و ... را از ما بخواهید.

اول از همه

قیمت الکترود قیمت الکترود آما قیمت الکترود میکا

و ... را از ما بخواهید.

ارسال سریع بار

انواع پروفیل
جهت مشاوره یا کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را پر کنید.قیمت پروفیل امروز :


تمامی قیمت ها بدون احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت پروفیل با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت پروفیل فولادی
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 10*20 6 متری
381,817
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*20 6 متری
379,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*30 6 متری
379,090
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 30*30 6 متری
378,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*20 6 متری
378,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*40 6 متری
378,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*80 6 متری
378,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 40*40 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*30 6 متری
378,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*50 6 متری
378,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*30 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*50 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 50*50 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*30 6 متری
378,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*60 6 متری
378,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*30 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*60 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 60*60 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*60 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*100 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 60*60 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 70*70 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 70*70 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 70*70 6 متری
426,365
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 70*70 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 70*70 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 80*80 6 متری
378,181
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*80 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*40 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 80*80 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*40 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*60 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 80*80 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 80*40 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 80*60 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 80*80 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 90*90 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 90*90 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 90*90 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 90*90 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 90*90 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 100*100 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 100*100 6 متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 100*50 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 100*50 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 100*100 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 100*50 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 100*100 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 120*120 12متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 120*120 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 120*120 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 120*120 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 140*140 12متری
387,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 140*140 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 140*140 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 140*140 6 متری / 12 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 140*140 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 150*100 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 150*150 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 150*100 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 150*150 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 160*160 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 160*160 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 160*160 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 180*100 6 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 180*180 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 180*180 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 180*180 6 متری / 12 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
5 200*100 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 200*150 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 200*160 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 200*100 12متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 200*200 6 متری / 12 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
6 300*300 6 متری / 12 متری
423,636
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت پروفیل اهواز
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 10*20 6 متری
370,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*20 6 متری
368,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*30 6 متری
368,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 30*30 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*20 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*20 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*40 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*80 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 40*40 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*30 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*50 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*50 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*30 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 50*50 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*60 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*30 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*30 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*60 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 60*60 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*60 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*100 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 70*70 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 70*70 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 70*70 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*40 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*80 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 80*80 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 80*80 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*40 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*60 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 90*90 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 90*90 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 90*90 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 100*100 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 100*100 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 100*50 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 120*120 12 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 120*120 12 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 140*140 12 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 140*140 12 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت پروفیل گیلان
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 10*20 6 متری
370,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*20 6 متری
368,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*30 6 متری
368,182
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 30*30 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 30*60 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*20 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*40 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 40*80 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*80 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 40*40 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*30 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*50 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*50 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*30 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 50*50 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*30 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*60 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*60 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*60 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 60*60 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*100 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 70*70 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 70*70 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 70*70 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*80 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2 80*80 6 متری
367,273
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 80*80 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*40 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*60 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 90*90 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 90*90 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 90*90 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 100*100 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 100*100 6 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 100*50 6 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 120*120 12 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 120*120 12 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
3 140*140 12 متری
367,272
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران
4 140*140 12 متری
380,909
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ کیلوگرم بنگاه تهران

قیمت فولاد
قیمت آهن آلات
نمایندگی کسمک ترکیه
خرید ضایعات آهن


قوطی پروفیل

پروفیل های فلزی اجزای ضروری در مهندسی و ساخت و ساز مدرن هستند. خواص ساختاری منحصر به فرد، کاربردهای متنوع و مزایای متعدد آنها را به بخشی جدایی ناپذیر از ایجاد ساختارهای مقاوم، کارآمد و جذاب از نظر معماری تبدیل می کند. بررسی دقیق عواملی مانند ترکیب، روش‌های ساخت و ملاحظات طراحی، استفاده بهینه از این بخش‌های همه کاره را تضمین می‌کند. انواع پروفیل در ادامه لیست شده اند.

قوطی پروفیل
قوطی پروفیل

پروفیل که در زبان لاتین از آن با نام profile یاد می شود به مقطعی اطلاق می شود که دارای سطح مقطع ثابت ولی در طول زیاد می باشد. به طور کلی پروفیل یک مقطع فولادی یا آهنی تو خالی است که در اشکال مختلفی همچون مربع, مستطیل و دایره تولید می شوند و در فولاد حامیران عرضه می شوند. پروفیل ها بخاطر شکل تو خالی که دارند از نسبت استحکام به وزن بالایی برخوردار می باشند و به طور کلی به دو دسته ی پروفیل صنعتی و ساختمانی تقسیم می شوند. ما در این مقاله به عوامل موثر بر قیمت پروفیل اشاره خواهیم نمود تا به مخاطب درک درستی از شیوه ی قیمت گذاری پروفیل ارائه دهیم.

انواع پروفیل

مشخصات پروفیل آهن

ترکیب بندی پروفیل

قوطی پروفیل بسته به استحکام مورد نظر، مقاومت در برابر خوردگی و ملاحظات هزینه معمولاً از انواع مختلفی از فلزات مانند فولاد، آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ تشکیل می شوند. این فلزات به دلیل خواص مکانیکی برترشان انتخاب شده‌ اند که پروفیل قوطی ها را قادر می ‌سازد تا در برابر بارهای خارجی و شرایط سخت محیطی مقاومت کنند.

ویژگی های سازه ای پروفیل قوطی

پروفیل قوطی خواص ساختاری قابل توجهی هستند که آنها را برای طیف وسیعی از کاربردها ایده آل می کند. شکل توخالی آنها به طور قابل توجهی وزن را کاهش می دهد و در عین حال استحکام عالی و قابلیت تحمل بار را حفظ می کند. علاوه بر این، چهار ضلع مساوی بخش مربع تقارن را فراهم می کند، توزیع یکنواخت نیروها را تضمین می کند و سهولت ساخت را تسهیل می کند.

روش های ساخت پروفیل آهن

دو روش اصلی برای ساخت قوطی پروفیل وجود دارد: روش گرم و سرد. روش های گرم شامل حرارت دادن یک شمش فلزی جامد بالاتر از دمای تبلور مجدد و سپس قرار دادن آن در معرض فرآیند اکستروژن برای به دست آوردن شکل مورد نظر است. در مقابل، مقاطع سرد شکل با خم کردن یا رول کردن یک ورق فلزی مسطح به شکل مربع و سپس جوش دادن لبه ها برای ایجاد یک بخش توخالی تولید می شوند.

پروفیل آهن
پروفیل آهن

کاربرد پروفیل آهن

قوطی پروفیل فلزی کاربردهای گسترده ای در صنایع متعددی از جمله ساخت و ساز، خودروسازی، مبلمان و توسعه زیرساخت پیدا می کنند. تطبیق پذیری آنها به این مقاطع اجازه می دهد تا در عناصر ساختاری مختلف مانند تیرها، ستون ها، خرپا ها و قاب ها استفاده شوند. علاوه بر این، آنها به عنوان پشتیبان عالی برای طرح های معماری عمل می کنند و جذابیت زیبایی شناختی را در سازه های مدرن نشان می دهند.

مزایای پروفیل قوطی

استفاده از پروفیل قوطی مزایای مختلفی را در مهندسی سازه فراهم می کند. اولاً، نسبت استحکام به وزن ذاتی آنها استفاده کارآمد از مصالح را تضمین می ‌کند که منجر به ایجاد پروژه‌ های ساختمانی مقرون ‌به‌ صرفه می ‌شود. علاوه بر این، پیکربندی توخالی آنها امکان ادغام آسان خدمات شهری مانند سیم کشی برق و کانال های تهویه را در داخل بخش ها را فراهم می کند و روند ساخت و ساز را ساده می کند. علاوه بر این، استحکام بالای این مقاطع باعث افزایش یکپارچگی ساختاری ساختمان ها و زیرساخت ها شده و ایمنی و دوام را تضمین می کند.

قیمت آهن پروفیل
پروفیل

ملاحظات طراحی پروفیل آهن

هنگام استفاده از مقاطع توخالی مربعی فلزی در طراحی، توجه به عوامل خاصی ضروری است. مهندسان باید ابعاد مقاطع مناسب مانند طول و ضخامت ضلع را بر اساس ظرفیت بار مورد نظر و پایداری سازه انتخاب کنند. علاوه بر این، انتخاب آلیاژ فلزی باید با الزامات مکانیکی و شرایط محیطی مطابقت داشته باشد تا مقاومت در برابر خوردگی و طول عمر داشته باشد.

وزن و ابعاد قوطی پروفیل موجود در بازار

پروفیل قوطی ها در ابعاد 10 الی 500 میلیمتر و ضخامت 1 الی 10 میلیمتر تولید و مطابق با استاندارد اروپایی BS EN 10219 و استاندارد ایرانی 17003ISIRI ارزیابی می شوند.

قیمت قوطی آهن
قوطی آهن

جدول ابعاد و وزن قوطی مربع ضخامت 1 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
0/62 20*20 1
0/78 25*25 1
0/96 30*30 1
1/12 35*35 1
1/25 40*40 1
0/75 20*20 1.25
0/98 25*25 1.25
1/19 30*30 1.25
1/39 35*35 1.25
1/55 40*40 1.25
0/91 20*20 1.5
1/17 25*25 1.5
1/42 30*30 1.5
1/64 35*35 1.5
1/86 40*40 1.5
2/12 45*45 1.5
2/33 50*50 1.5
2/82 60*60 1.5

جدول ابعاد و وزن قوطی آهن مربع با ضخامت 2 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
1/18 20*20 2
1/53 25*25 2
1/78 30*30 1
2/16 35*35 2
2/45 40*40 2
2/81 45*45 2
3/11 50*50 2
1/74 60*60 2
4/38 70*70 2
4/97 80*80 2
5/68 90*90 2
1/88 25*25 2/5
2/31 30*30 2/5
2/68 35*35 2/5
3/03 40*40 2/5
3/47 45*45 2/5
3/48 50*50 2/5
4/63 60*60 2/5
5/46 70*70 2/5
6/25 80*80 2/5
6/98 90*90 2/5
7/81 100*100 2/5
8/62 110*110 2/5
10/48 135*135 2/5
11/02 140*140 2/5

جدول ابعاد و وزن قوطی مربع با ضخامت 3 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
2/73 30*30 3
3/19 35*35 3
3/60 40*40 3
4/25 45*45 3
4/62 50*50 3
5/54 60*60 3
6/51 70*70 3
7/44 80*80 3
8/38 90*90 3
9/38 100*100 3
10/36 110*110 3
12/58 135*135 3
13/19 140*140 3
4/78 45*45 3/5
5/33 50*50 3/5
6/42 60*60 3/5
7/56 70*70 3/5
8/68 80*80 3/5
9/76 90*90 3/5
10/95 100*100 3/5
11/95 110*110 3/5
14/69 135*135 3/5
15/29 140*140 3/5

جدول ابعاد و وزن قوطی مربع با ضخامت 4 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
6/06 50*50 4
7/32 60*60 4
8/58 70*70 4
9/89 80*80 4
11/18 90*90 4
12/42 100*100 4
13/72 110*110 4
16/74 135*135 4
17/48 140*140 4
13/89 100*100 4/5
15/39 110*110 4/5
18/81 135*135 4/5
19/59 140*140 4/5

جدول ابعاد و وزن قوطی مربع با ضخامت 5 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
15/42 100*100 5
16/95 110*110 5
20/79 135*135 5
21/72 140*140 5

جدول ابعاد و وزن قوطی مربع با ضخامت 6 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
18/51 100*100 6
20/51 110*110 6
20/84 135*135 6
25/92 140*140 6

جدول ابعاد و وزن قوطی مستطیل با ضخامت 1 ، 1/25 و 1/50 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
0.46 20*10 1
0.53 25*10 1
0.62 30*10 1
0.78 30*20 1
0.96 40*20 1
1.12 40*30 1
0.56 20*10 1.25
0.66 25*10 1.25
0.75 30*10 1.25
0.98 30*20 1.25
1.19 40*20 1.25
1.39 40*30 1.25
0.67 20*10 1.5
0.81 25*10 1.5
0.91 30*10 1.5
1.17 30*20 1.5
1.42 40*20 1.5
1.64 40*30 1.5
2.12 40*50 1.5
1.74 50*25 1.5
1.86 50*30 1.5
1.86 60*20 1.5
2.12 60*30 1.5
2.33 60*40 1.5
2.57 60*50 1.5
2.82 80*40 1.5

جدول ابعاد و وزن قوطی مستطیل با ضخامت 2 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
0.87 20*10 2
1.02 25*10 2
1.18 30*10 2
1.53 30*20 2
1.87 40*20 2
2.16 40*30 2
2.81 40*50 2
2.32 50*25 2
2.45 50*30 2
2.45 60*20 2
2.81 60*30 2
3.11 60*40 2
3.42 60*50 2
3.74 80*40 2
4.38 80*60 2
4.38 100*40 2
4.66 100*50 2
5.68 120*60 2

جدول ابعاد و وزن قوطی مستطیل با ضخامت 2/50 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
1.88 30*20 2.5
2.31 40*20 2.5
2.68 40*30 2.5
3.47 40*50 2.5
2.92 50*25 2.5
3.03 50*30 2.5
3.03 60*20 2.5
3.47 60*30 2.5
3.84 60*40 2.5
4.26 60*50 2.5
4.63 80*40 2.5
5.46 80*60 2.5
5.46 100*40 2.5
5.82 100*50 2.5
6.98 120*60 2.5
11.02 220*60 2.5

جدول ابعاد و وزن قوطی مستطیل با ضخامت 3 میلی متر

وزن (kg/m) سایز قوطی (mm) ضخامت (mm)
2.73 40*20 3
3.19 40*30 3
4.25 40*50 3
3.42 50*25 3
3.60 50*30 3
3.60 60*20 3
4.25 60*30 3
4.62 60*40 3
5.08 60*50 3
5.54 80*40 3
6.51 80*60 3
6.51 100*40 3
6.95 100*50 3
8.38 120*60 3
13.19 220*60 3

جدول وزن پروفیل

جدول وزن پروفیل مربعی 5 و 6

جدول وزن پروفیل مربعی 5 و 6
جدول وزن پروفیل مربعی 5 و 6

جدول وزن پروفیل مربعی 4 و 4.5

جدول وزن پروفیل مربعی 4 و 4.5
جدول وزن پروفیل مربعی 4 و 4.5

تولید کننده پروفیل آهن

شرکت هایی که در ادامه نام برده می شوند از جمله برترین تولید کنندگان پروفیل در ایران می باشند.

شرکت جهان پروفیل پارس (تهران) - شرکت لوله وپروفیل صباح (تهران) - شرکت لوله و پروفیل صابری (تهران) – شرکت پروفیل اهواز - شرکت پروفیل نیکان (اصفهان) - کارخانجات نورد پروفیل ساوه (مرکزی) - گروه صنعتی شرق (تهران) - شرکت صدرا پروفیل (تهران) - کارخانه لوله و پروفیل آپادانا (اصفهان) - پروفیل کیان پرشیا (تهران) - کارخانه لوله و پروفیل کیهان (تهران) - گروه صنعتی سپاهان (اصفهان) - تعاونی فولاد علویجه (اصفهان) - شرکت لوله و پروفیل آریاوا (قزوین) - نورد لوله و پروفیل اصفهان - فولاد گستر حداد کچو (شهرضا) - مجتمع صنایع فولاد هیربد زرندیه (زرندیه) - به فلز سپاهان (جاده اصفهان_تهران) - شرکت آریا صنعت دلیجان (مرکزی) - شرکت تولیدی خاور صنعت هما (تهران) - صدرا پروفیل کاوه (تهران) - صبا پروفیل (تهران) - شرکت نورد و لوله یاران (تهران) – پروفیل گیلان

قیمت پروفیل قوطی
پروفیل قوطی

قیمت پروفیل

قیمت قوطی پروفیل

اولین پارامتر مهم در افزایش یا کاهش قیمت پروفیل , وزن آنها و ابعاد پروفیل آهن ها می باشد. دومین عامل شرکت سازنده و موارد مربوط به حمل و نقل و انبارمی باشد که به صورت غیر محسوس تاثیرات خود را بر قیمت پروفیل می گذارند برای مثال قیمت پروفیل اهواز با قیمت پروفیل گیلان هرچند اگر در یک سایز و وزن باشند با یکد یگر متفاوت اند.

قیمت پروفیل امروز
آهن پروفیل

عامل بعدی که بر قیمت پروفیل تاثیر گذار است افزایش تقاضای بازار و نوسانات ارزی می باشد , این عوامل بسیار متاثر از الگوی مصرف و شرایط تولید و اقتصادی جامعه می باشند و در پس زمینه ی قیمت ها اعمال می شوند برای مثال قیمت پروفیل سبک شادآباد به خاطر مصرف بالایی که دارد نسبت به سایر پروفیل های هم رده ی خود که تقاضای زیادی ندارد بالاتر است.

خرید پروفیل

شما میتوانید برای خرید پروفیل و استعلام قیمت روز پروفیل با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان آن ها بهره مند شوید. کارشناسان فولاد حامیران با شماره تماس 02163511 پاسخگوی شما مشتریان گرامی می باشند.

قیمت قوطی پروفیل
قوطی پروفیل شادآباد


سوالات متداول پروفیل

قیمت پروفیل چگونه محاسبه می شود؟

قیمت پروفیل با توجه به ابعاد پروفیل، وزن آن و فرمول زیر محاسبه می شود.

۲*(طول (w) + عرض(H)) * ضخامت (T) * طول شاخه * (چگالی آهن) ۷٫۸۶ = وزن پروفیل

وزن پروفیل * قیمت هر کیلو = قیمت پروفیل

از چه طریقی میتوانیم پروفیل خریداری شده از فولاد حامیران را تحویل بگیریم؟

به دو طریق حضوری و اعزام باربری می توانید محصولات شرکت فولاد حامیران را تحویل بگیرید.

از چه روش هایی میتوانم پروفیل را سفارش دهم؟ آیا برای کاربرد در ساختمان مشاوره میدهید؟

از طریق سایت شرکت حامیران می توانید به سایز و قیمت پروفیل ها دسترسی پیدا کنید سپس با کارشناسان فروش تماس گرفته و ضمن دریافت مشاوره از شیوه های پرداخت هم آگاه شوید.

قیمت پروفیل به صورت روزانه در فولاد حامیران آپدیت میشود؟

بله علاوه بر قیمت های پروفیل قیمت تمامی محصولات فولادی سایت شرکت فولاد حامیران روزانه آپدیت می شوند.

آیا برش پروفیل در فولاد حامیران انجام میگردد؟

بله, انواع خدمات برش پروفیل به صورت بندیل و سفارشی در شرکت فولاد حامیران صورت می پذیرد.

چه خدمات آزمایشگاهی برای پروفیل انجام میدهید؟ آیا تمامی خدمات آزمایشگاه متالورژی در شرکت خودتان انجام میشود؟

از آنجایی که شرکت فولاد حامیران دارای آزمایشگاه متالورژی مجرب است از این رو تمامی آزمایشات مربوط به آزمون های متالورژی انجام می شود, تست های رایج پروفیل تست آنالیز می باشد که در آن درصد عناصر موجود در پروفیل را به ما نشان می دهد و تست بعدی مربوط به پروفیل تست جوش با خدمات مخرب یا غیر مخرب است.

آیا برای انتخاب تامین کننده باید به شرایط خاصی دقت نماییم؟

بله, به شرایطی از جمله اعتبار تامین کننده, قدمت برند , شرایط تحویل محصول, محاسبه ی قیمت و شرایط فروش شرکت و خدمات پس از فروش و حمل و نقل باید توجه نمود

آیا برای فروش قوطی پروفیل پرداخت قسطی قبول می کنید؟

بله، پروفیل نیز مانند دیگر محصولات به 4 شیوه پرداخت نقدی، قسطی، عرفی و اعتباری انجام میپذیرد.


انواع پروفیل

ادامه مطلب